ฝึกงานบริษัททัวร์ญี่ปุ่น

บริษัท iLoveJapanTours มีความยินดีในการต้อนรับนักศึกษาฝึกงานที่สนใจฝึกงานในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการฝึกงานร่วมกับบริษัทของเรานั้น นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดและมีการลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ในการทำงานอย่างแท้จริง

หลักสูตรฝึกงาน

ชื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
Video Editor Intern ฝึกงาน (Internship) กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Summer Program (Tour) ฝึกงาน (Internship) กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Winter Program (Tour) ฝึกงาน (Internship) กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Marketing Coordinator Intern ฝึกงาน (Internship) กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Graphic Designer Intern ฝึกงาน (Internship) กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Part Time Internship ฝึกงาน (Internship) กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Gap-Year Program ฝึกงาน (Internship) กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)

เราได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ

ไอเลิฟเจแปนมีโปรแกรมฝึกงานที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศไทยในการรองรับนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานและความรู้ความเข้าใจระบบงานต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญในวงการสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่สังคมแห่งการทำงานอย่างแท้จริง

ระหว่างฝึกงาน

ไอเลิฟเจแปนมีหลักสูตรการฝึกงานที่สนุกและน่าสนใจ 
รองรับนักศึกษาทุกคน

Image

การอบรมที่เข้มข้นและเข้มงวด

ที่บริษัท iLoveJapanTours เรามีการปูพื้นฐานของนักศึกษาฝึกงานแบบแต่ละบุคคลหรือแบบกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้วิธีการทำงานในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสอนกระบวนการคิดแบบผู้นำองค์กร ตลอดจนจัดโปรแกรมฝึกอบรมที่เข้มข้นนี้ให้กับนักศึกษาเพื่อมอบองค์ความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้เกิดประสิทธฺภาพสูงสุด

Image

สามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ฟรี!

นอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ทีมงานในบริษัท iLoveJapanTours ใช้สื่อสารกันแล้ว ยังมีการใช้ภาษาญี่ปุ่นอีกหนึ่งภาษาด้วย ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้ฝึกงานกับเราจะมีสิทธิ์ได้รับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นคอร์สต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านภาษาให้กับนักศึกษาฝึกงานของเราให้ก้าวหน้ากว่าผู้อื่นอยู่เสมอ

Image

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้ตั้งแต่วันนี้

ที่บริษัทของเรา เราเชื่อในพลังของ Social Networks และมีความยินดีที่จะต้อนรับนักศึกษาหรือเพื่อนสนิทมิตรสหายทุกคนในการเข้าสู่โลกของ "I LOVE JAPAN" ซึ่งมีฐานแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นจำนวนหลายแสนคน

หากต้องการสมัครงาน

เรามีระบบการสมัครงานที่ง่ายต่อการสมัคร 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครอย่างเต็มที่

1. ส่งใบสมัคร

ตรวจสอบตำแหน่งการฝึกงานที่เปิดรับของเราในหัวข้อ หลักสูตรฝึกงาน และส่งใบสมัครโดยเลือกหลักสูตรที่สนใจมาฝึกงานกับทางบริษัท ทั้งนี้ขอให้แนบข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา และจดหมายแนะนำตัวที่แสดงถึงความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน iLoveJapanGroup มาด้วย

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

หลังจากได้รับข้อมูลการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะประเมินคุณสมบัติต่าง ๆ ของนักศึกษา และหากคุณสมบัติเป็นไปตามที่บริษัทต้องการ จะติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายให้เข้ามาสัมภาษณ์ โดยขั้นตอนดังกล่าวอาจใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากที่บริษัทฯได้รับข้อมูลของนักศึกษาแล้วทั้งหมด หากไม่ได้รับการตอบกลับทางอีเมล ถือว่าไม่ผ่านการพิจารณา

3. นัดสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์เป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่ของเราพิจารณาคุณลักษณะเด่นของผู้สมัครแต่ละคน รวมทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ ทีมไอเลิฟเจแปน และผู้สมัครได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

รายชื่อนักศึกษาที่ฝึกงานกับไอเลิฟเจแปนปี 2017

รายชื่อนักศึกษาที่ฝึกงานกับไอเลิฟเจแปนปี 2017

รายชื่อนักศึกษาที่ฝึกงานกับไอเลิฟเจแปนปี 2017

สิริพล คิดสร้าง
สิริพล คิดสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภามิน วิมลสุขนพรัตน์
ภามิน วิมลสุขนพรัตน์มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุธีรา ศรีเตชะ
สุธีรา ศรีเตชะมหาวิทยาลัยศิลปากร
ชานน ตระกูลวาปี
ชานน ตระกูลวาปีมหาวิทยาลัยศิลปากร
อัฐวุฒิ ศรีศิริเล็ก
อัฐวุฒิ ศรีศิริเล็กมหาวิทยาลัยศิลปากร
ชญานิศ วิศิษฐ์กิจการ
ชญานิศ วิศิษฐ์กิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิริรดา สาณศิลปิน
สิริรดา สาณศิลปินมหาวิทยาลัยศิลปากร
ชลธิชา แก้วนพคุณ
ชลธิชา แก้วนพคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

รายชื่อนักศึกษาที่ฝึกงานกับไอเลิฟเจแปนปี 2018

วิภาพร เอนกกิตติวัฒน์
วิภาพร เอนกกิตติวัฒน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิชา กาญจนพิบูลย์
นิชา กาญจนพิบูลย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาณุวัฒน์ รุจินานนท์
ภาณุวัฒน์ รุจินานนท์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อัจฉราพรรณ คำแก้ว
อัจฉราพรรณ คำแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัชรพร มณีวรรณ
พัชรพร มณีวรรณมหาวิทยาลัยศิลปากร
รัตนภรณ์ เลิศบัณฑิต
รัตนภรณ์ เลิศบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปิยธิดา ช่วงเพ็ชจินดา
ปิยธิดา ช่วงเพ็ชจินดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คุณณปภัช เดชไพรขลา
คุณณปภัช เดชไพรขลามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภัทราภรณ์ พันธุ์ทอง
ภัทราภรณ์ พันธุ์ทองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาที่ฝึกงานกับไอเลิฟเจแปนปี 2019

สิริพล คิดสร้าง
สิริพล คิดสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิริรดา สาณศิลปิน
สิริรดา สาณศิลปินมหาวิทยาลัยศิลปากร
ชญานิศ วิศิษฐ์กิจการ
ชญานิศ วิศิษฐ์กิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุธีรา ศรีเตชะ
สุธีรา ศรีเตชะมหาวิทยาลัยศิลปากร
ภามิน วิมลสุขนพรัตน์
ภามิน วิมลสุขนพรัตน์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชลธิชา แก้วนพคุณ
ชลธิชา แก้วนพคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
อัฐวุฒิ ศรีศิริเล็ก
อัฐวุฒิ ศรีศิริเล็กมหาวิทยาลัยศิลปากร
ชานน ตระกูลวาปี
ชานน ตระกูลวาปีมหาวิทยาลัยศิลปากร

รายชื่อนักศึกษาที่ฝึกงานกับไอเลิฟเจแปนปี 2018

อัจฉราพรรณ คำแก้ว
อัจฉราพรรณ คำแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณณปภัช เดชไพรขลา
คุณณปภัช เดชไพรขลามหาวิทยาลัยขอนแก่น
นิชา กาญจนพิบูลย์
นิชา กาญจนพิบูลย์มหาวิทยาลัยบูรพา
วิภาพร เอนกกิตติวัฒน์
วิภาพร เอนกกิตติวัฒน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาณุวัฒน์ รุจินานนท์
ภาณุวัฒน์ รุจินานนท์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัชรพร มณีวรรณ
พัชรพร มณีวรรณมหาวิทยาลัยศิลปากร
รัตนภรณ์ เลิศบัณฑิต
รัตนภรณ์ เลิศบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภัทราภรณ์ พันธุ์ทอง
ภัทราภรณ์ พันธุ์ทองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปิยธิดา ช่วงเพ็ชจินดา
ปิยธิดา ช่วงเพ็ชจินดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายชื่อนักศึกษาที่ฝึกงานกับไอเลิฟเจแปนปี 2019

ศรัณย์ คงประเสริฐ
ศรัณย์ คงประเสริฐมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มาลีวัลย์ อัจฉริยพันธุ์
มาลีวัลย์ อัจฉริยพันธุ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์
วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อิสรีย์ ลีลาอภิพัฒน์
อิสรีย์ ลีลาอภิพัฒน์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิมพ์วิภา สกุลดีเลิศ
วิมพ์วิภา สกุลดีเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร
พัทธดนย์ เขียนโคกกรวด
พัทธดนย์ เขียนโคกกรวดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณัฎฐา ปุปผชาติ
ณัฎฐา ปุปผชาติThe University of New South Wales
อารียา ตั้งจิตต์มั่น
อารียา ตั้งจิตต์มั่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาที่ฝึกงานกับไอเลิฟเจแปนปี 2020

นัสชกร ศักดิ์สุรทรัพย์
นัสชกร ศักดิ์สุรทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ณัฎฐากร สถิตสัทธาธรรม
ณัฎฐากร สถิตสัทธาธรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร
สิริพล คิดสร้าง
สิริพล คิดสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุธีรา ศรีเตชะ
สุธีรา ศรีเตชะมหาวิทยาลัยศิลปากร
อัฐวุฒิ ศรีศิริเล็ก
อัฐวุฒิ ศรีศิริเล็กอัฐวุฒิ ศรีศิริเล็ก
สิริรดา สาณศิลปิน
สิริรดา สาณศิลปินมหาวิทยาลัยศิลปากร
ภามิน วิมลสุขนพรัตน์
ภามิน วิมลสุขนพรัตน์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชานน ตระกูลวาปี
ชานน ตระกูลวาปีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ชญานิศ วิศิษฐ์กิจการ
ชญานิศ วิศิษฐ์กิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชลธิชา แก้วนพคุณ
ชลธิชา แก้วนพคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

รายชื่อนักศึกษาที่ฝึกงานกับไอเลิฟเจแปนปี 2018

วิภาพร เอนกกิตติวัฒน์
วิภาพร เอนกกิตติวัฒน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อัจฉราพรรณ คำแก้ว
อัจฉราพรรณ คำแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัตนภรณ์ เลิศบัณฑิต
รัตนภรณ์ เลิศบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณณปภัช เดชไพรขลา
คุณณปภัช เดชไพรขลามหาวิทยาลัยขอนแก่น
นิชา กาญจนพิบูลย์
นิชา กาญจนพิบูลย์มหาวิทยาลัยบูรพา
พัชรพร มณีวรรณ
พัชรพร มณีวรรณมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปิยธิดา ช่วงเพ็ชจินดา
ปิยธิดา ช่วงเพ็ชจินดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภัทราภรณ์ พันธุ์ทอง
ภัทราภรณ์ พันธุ์ทองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาณุวัฒน์ รุจินานนท์
ภาณุวัฒน์ รุจินานนท์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาที่ฝึกงานกับไอเลิฟเจแปนปี 2019

ศรัณย์ คงประเสริฐ
ศรัณย์ คงประเสริฐมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิมพ์วิภา สกุลดีเลิศ
วิมพ์วิภา สกุลดีเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร
อิสรีย์ ลีลาอภิพัฒน์
อิสรีย์ ลีลาอภิพัฒน์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อารียา ตั้งจิตต์มั่น
อารียา ตั้งจิตต์มั่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณัฎฐา ปุปผชาติ
ณัฎฐา ปุปผชาติThe University of New South Wales
วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์
วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาลีวัลย์ อัจฉริยพันธุ์
มาลีวัลย์ อัจฉริยพันธุ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัทธดนย์ เขียนโคกกรวด
พัทธดนย์ เขียนโคกกรวดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อนักศึกษาที่ฝึกงานกับไอเลิฟเจแปนปี 2020

นัสชกร ศักดิ์สุรทรัพย์
นัสชกร ศักดิ์สุรทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ณัฎฐากร สถิตสัทธาธรรม
ณัฎฐากร สถิตสัทธาธรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศรัณย์ คงประเสริฐ
ศรัณย์ คงประเสริฐมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อิสรีย์ ลีลาอภิพัฒน์
อิสรีย์ ลีลาอภิพัฒน์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณัฎฐา ปุปผชาติ
ณัฎฐา ปุปผชาติThe University of New South Wales
มาลีวัลย์ อัจฉริยพันธุ์
มาลีวัลย์ อัจฉริยพันธุ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิมพ์วิภา สกุลดีเลิศ
วิมพ์วิภา สกุลดีเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร
อารียา ตั้งจิตต์มั่น
อารียา ตั้งจิตต์มั่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์
วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัทธดนย์ เขียนโคกกรวด
พัทธดนย์ เขียนโคกกรวดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อนักศึกษาที่ฝึกงานกับไอเลิฟเจแปนปี 2020

นัสชกร ศักดิ์สุรทรัพย์
นัสชกร ศักดิ์สุรทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ณัฎฐากร สถิตสัทธาธรรม
ณัฎฐากร สถิตสัทธาธรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร

FAQ

คำถามที่เกี่ยวข้องกับการสมัครฝึกงาน

1. จำเป็นต้องพูดภาษาญี่ปุ่น/ภาษาอังกฤษได้ไหม จึงจะสมัครฝึกงานได้

ตอบ : ไม่จำเป็น ทางบริษัทเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่สามารถพูด/สื่อสารเฉพาะภาษาไทยด้วย แต่หากนักศึกษาคนใดสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. หากพูดภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษได้ ต้องยื่นผลคะแนนสอบหรือใบรับรองการสอบวัดระดับหรือไม่

ตอบ : หากมีใบรับรอง ให้นำผลคะแนนสอบมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวันสัมภาษณ์

3. สามารถสมัครหลักสูตรการฝึกงานมากกว่าหนึ่งหลักสูตรได้หรือไม่

ตอบ : นักศึกษาต้องเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในการสมัครฝึกงานแต่ละครั้ง เช่น ฝึกงานชั้นปีที่ 3 ให้เลือกหนึ่งหลักสูตร และพอขึ้นชั้นปีที่ 4 ก็สามารถสมัครได้อีกหนึ่งหลักสูตร

4. จำเป็นต้องแนบเอกสารใดในการสมัครฝึกงานบ้าง

ตอบ : โดยหลักแล้ว บริษัทต้องการ Résumé และจดหมายแนะนำตัวของนักศึกษา ส่วนเอกสารอื่น ๆ บริษัทอาจขอเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และให้นักศึกษาเตรียมมาในวันนัดสัมภาษณ์หรือหลังจากผ่านการสัมภาษณ์แล้ว

5. สามารถสมัครฝึกงานได้ทางไหนบ้าง

ตอบ : นักศึกษาต้องสมัครงานผ่านระบบการสมัครบุคลากรของบริษัทที่เว็บไซต์ https://www.ilovejapantours.com/th/internship เท่านั้น บริษัทไม่รับสมัครฝึกงานผ่านระบบโทรศัพท์ หรือทาง email ทุกกรณี (หากนักศึกษาคนใดส่งเอกสารการสมัครมาตามช่องทางดังกล่าวถือเป็นโมฆะ)

6. เมื่อส่งเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบแล้วต้องทำอย่างไรต่อ

ตอบ : เมื่อส่งเอกสารแล้ว ถือว่าบริษัทได้รับเอกสารของผู้สมัครและจะทำการพิจารณาคุณสมบัติ/ความเหมาะสมของผู้สมัครโดยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้น หากผู้สมัครคนใดที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเรียกสัมภาษณ์ โดยบริษัทจะทำการแจ้งผ่าน email ที่กรอกในระบบ ทั้งนี้ หากผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์ บริษัทจะโทรศัพท์ไปแจ้งให้ทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกในระบบ

กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ/ความเหมาะสม จะได้รับ email แจ้งกลับภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังการส่งเอกสาร ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งเหตุผลสำหรับการปฏิเสธการฝึกงานของผู้สมัครแต่ละคน  

7. เมื่อจบการฝึกงานแล้ว บริษัทสามารถออกใบรับรองการฝึกงานได้หรือไม่

ตอบ : บริษัทสามารถออกใบรับรองการฝึกงานได้ในกรณีที่นักศึกษามีชั่วโมงฝึกงานสะสมครบถ้วนและได้รับการร้องขอเท่านั้น
ฝึกงานกับเรา
สมัครเลย