เข้าพักในเรียวกังชั้นดีและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย, วันที่ 1

ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

ซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ, วันที่ 1

ตื่นตาตื่นใจกับซากุระที่สวนสาธารณะ Goryokaku, ฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

ทัวร์ North Sakura

4 วัน

TokyoAomori HirosakiAomori HakodateNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

อิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่ที่ตลาดปลาอาโอโมริ, วันที่ 1

ตื่นตาตื่นใจกับโรงแรมและห้องพักวิวมหาสมุทร ณ เมืองฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

ล่องเรือชมย่านเมืองเก่าฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

อิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่ที่ตลาดปลาอาโอโมริ, วันที่ 1
ซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ, วันที่ 1
เข้าพักในเรียวกังชั้นดีและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย, วันที่ 1
ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ตื่นตาตื่นใจกับซากุระที่สวนสาธารณะ Goryokaku, ฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ล่องเรือชมย่านเมืองเก่าฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ตื่นตาตื่นใจกับโรงแรมและห้องพักวิวมหาสมุทร ณ เมืองฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
สวนหมีโนโบริเบตสึ, วันที่ 3
รหัสทัวร์: CB-04-TH
ทัวร์ North Sakura
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

TokyoAomori HirosakiAomori HakodateNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

Cherry Blossoms
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,014 12,055 USD

  • เริ่มต้น 2,572 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 8,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,157 16,628 AUD

  • เริ่มต้น฿ 100,808 403,231 THB

  • เริ่มต้นRp 43,067,323 172,269,291 IDR

  • เริ่มต้น 219,901 879,603 RUB

  • เริ่มต้น 9,644 38,574 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,706 13,530 USD

  • เริ่มต้น 2,309 11,545 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,979 9,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,733 18,663 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,515 452,575 THB

  • เริ่มต้นRp 38,670,059 193,350,293 IDR

  • เริ่มต้น 197,449 987,243 RUB

  • เริ่มต้น 8,659 43,295 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 14,987 USD

  • เริ่มต้น 2,131 12,789 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,827 10,960 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,445 20,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 83,552 501,314 THB

  • เริ่มต้นRp 35,695,439 214,172,632 IDR

  • เริ่มต้น 182,260 1,093,561 RUB

  • เริ่มต้น 7,993 47,957 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,407 16,851 USD

  • เริ่มต้น 2,054 14,379 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,761 12,324 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,321 23,244 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,525 563,676 THB

  • เริ่มต้นRp 34,402,126 240,814,880 IDR

  • เริ่มต้น 175,657 1,229,596 RUB

  • เริ่มต้น 7,703 53,923 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,290 18,317 USD

  • เริ่มต้น 1,954 15,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,396 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,158 25,267 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,590 612,717 THB

  • เริ่มต้นRp 32,720,819 261,766,551 IDR

  • เริ่มต้น 167,072 1,336,575 RUB

  • เริ่มต้น 7,327 58,614 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,199 19,793 USD

  • เริ่มต้น 1,877 16,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,608 14,475 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,033 27,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,562 662,062 THB

  • เริ่มต้นRp 31,427,506 282,847,552 IDR

  • เริ่มต้น 160,468 1,444,214 RUB

  • เริ่มต้น 7,037 63,335 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,127 21,268 USD

  • เริ่มต้น 1,815 18,148 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 15,553 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,934 29,336 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,141 711,406 THB

  • เริ่มต้นRp 30,392,855 303,928,554 IDR

  • เริ่มต้น 155,185 1,551,853 RUB

  • เริ่มต้น 6,806 68,055 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,072 22,797 USD

  • เริ่มต้น 1,768 19,453 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 16,672 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,859 31,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,324 762,567 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,868 325,785,544 IDR

  • เริ่มต้น 151,223 1,663,454 RUB

  • เริ่มต้น 6,632 72,949 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 24,218 USD

  • เริ่มต้น 1,722 20,666 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,476 17,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,784 33,406 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,508 810,095 THB

  • เริ่มต้นRp 28,840,880 346,090,558 IDR

  • เริ่มต้น 147,261 1,767,131 RUB

  • เริ่มต้น 6,458 77,496 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,982 25,766 USD

  • เริ่มต้น 1,691 21,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,449 18,843 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,734 35,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,297 861,861 THB

  • เริ่มต้นRp 28,323,555 368,206,210 IDR

  • เริ่มต้น 144,619 1,880,053 RUB

  • เริ่มต้น 6,342 82,448 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,964 27,494 USD

  • เริ่มต้น 1,676 23,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 20,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,709 37,925 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,692 919,682 THB

  • เริ่มต้นRp 28,064,892 392,908,488 IDR

  • เริ่มต้น 143,299 2,006,182 RUB

  • เริ่มต้น 6,284 87,980 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,937 29,051 USD

  • เริ่มต้น 1,653 24,790 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,416 21,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 40,072 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,783 971,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,676,898 415,153,472 IDR

  • เริ่มต้น 141,318 2,119,765 RUB

  • เริ่มต้น 6,197 92,961 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 30,553 USD

  • เริ่มต้น 1,629 26,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,397 22,344 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,634 42,144 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,875 1,022,003 THB

  • เริ่มต้นRp 27,288,904 436,622,468 IDR

  • เริ่มต้น 139,337 2,229,385 RUB

  • เริ่มต้น 6,111 97,768 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 32,001 USD

  • เริ่มต้น 1,606 27,307 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,377 23,403 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,597 44,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,967 1,070,439 THB

  • เริ่มต้นRp 26,900,910 457,315,476 IDR

  • เริ่มต้น 137,355 2,335,043 RUB

  • เริ่มต้น 6,024 102,402 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 33,395 USD

  • เริ่มต้น 1,583 28,496 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,357 24,422 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,559 46,064 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,059 1,117,059 THB

  • เริ่มต้นRp 26,512,916 477,232,496 IDR

  • เริ่มต้น 135,374 2,436,739 RUB

  • เริ่มต้น 5,937 106,861 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,837 34,906 USD

  • เริ่มต้น 1,568 29,786 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,344 25,528 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,534 48,149 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,453 1,167,614 THB

  • เริ่มต้นRp 26,254,254 498,830,823 IDR

  • เริ่มต้น 134,054 2,547,020 RUB

  • เริ่มต้น 5,879 111,698 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,819 36,381 USD

  • เริ่มต้น 1,552 31,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,330 26,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 50,184 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,848 1,216,959 THB

  • เริ่มต้นRp 25,995,591 519,911,825 IDR

  • เริ่มต้น 132,733 2,654,659 RUB

  • เริ่มต้น 5,821 116,418 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฮอกไกโด ซากุระ & ทัวร์โทโฮคุ ซากุระ โอนุมะ 2563 / 2020

 • ทัวร์ซากุระแบบส่วนตัวบรรยากาศสบาย ๆ เฉพาะกลุ่มของท่าน เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน)
 • ชมป้อมดาวห้าแฉกพร้อมซากุระที่ฮาโกดาเตะ
 • ชมวิวของปราสาทโบราณที่มีซากุระสีชมพูบานสะพรั่ง
 • ชมธรรมชาติสุดอัศจรรย์ที่โนโบริเบตสึ
 • ชอปปิงสินค้าแบรนด์เนมที่เรระเอาท์เลต

เส้นทางท่องเที่ยวในทัวร์นี้ใช้เวลาสั้น ๆ เพียง 4 วัน 3 คืน โดยเน้นชมความงดงามของซากุระในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น พร้อมเข้าชมปราสาทฮิโรซากิและสวนโดยรอบเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง จากนั้นเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อไปยังเมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าอันเก่าแก่และมีป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วยการเที่ยวชมโนโบริเบตสึ พร้อมชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เลตชื่อดังและเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
ทัวร์ 4 ภาค โตเกียว ฟูจิ ฮอกไกโด อาโอโมริ เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 6
ทัวร์ Amazing ซากุระ ญี่ปุ่น เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 5
ทัวร์หิมะ ซากุระ สตรอว์เบอร์รี เริ่มที่ Narita จบที่ Tokyo 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฮอกไกโด ซากุระ & ทัวร์โทโฮคุ ซากุระ โอนุมะ 2563 / 2020

 • ทัวร์ซากุระแบบส่วนตัวบรรยากาศสบาย ๆ เฉพาะกลุ่มของท่าน เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน)
 • ชมป้อมดาวห้าแฉกพร้อมซากุระที่ฮาโกดาเตะ
 • ชมวิวของปราสาทโบราณที่มีซากุระสีชมพูบานสะพรั่ง
 • ชมธรรมชาติสุดอัศจรรย์ที่โนโบริเบตสึ
 • ชอปปิงสินค้าแบรนด์เนมที่เรระเอาท์เลต

เส้นทางท่องเที่ยวในทัวร์นี้ใช้เวลาสั้น ๆ เพียง 4 วัน 3 คืน โดยเน้นชมความงดงามของซากุระในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น พร้อมเข้าชมปราสาทฮิโรซากิและสวนโดยรอบเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง จากนั้นเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อไปยังเมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าอันเก่าแก่และมีป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วยการเที่ยวชมโนโบริเบตสึ พร้อมชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เลตชื่อดังและเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

วันที่ 1โตเกียว › อาโอโมริ › ฮิโรซากิ

เดินทางไปชมซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2อาโอโมริ › ฮาโกดาเตะ

นั่งชินคันเซนสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อเยี่ยมเยือนเมืองท่าฮาโกดาเตะแสนโรแมนติก

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3โนโบริเบ็ตสึ › ชิโตเสะ

สำรวจอุโมงค์ซากุระและบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ พร้อมทักทายหมีดำแห่งโนโบริเบตสึ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 4ชินชิโตเสะ

เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมความประทับใจ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว,เครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริ และค่ารถไฟชินคันเซนเส้นทางอาโอโมริ-ฮาโกดาเตะ

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 3

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่โตเกียวและสิ้นสุดที่ฮอกไกโด ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากฮอกไกโด ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้าหรือสาย ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถพร้อมไกด์ในวันที่ 1 - 3 และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
ทัวร์ 4 ภาค โตเกียว ฟูจิ ฮอกไกโด อาโอโมริ เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 6
ทัวร์หิมะ ซากุระ สตรอว์เบอร์รี เริ่มที่ Narita จบที่ Tokyo 5
ทัวร์ Amazing ซากุระ ญี่ปุ่น เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 5

วันที่ 1

  Tokyo › Aomori  › Hirosaki

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 05:40 - 06:55 - เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 - 09:00 - ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยัง Domestic Terminal
 • 10:00 - 11:15 - เดินทางถึงเมืองอาโอโมริ
 • 11:50 - 12:30 - เดินทางไปตลาดปลาอาโอโมริ
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปยังฮิโรซากิ
 • 14:20 - 16:50 - ชมปราสาทฮิโรซากิและเพลิดเพลินไปกับดอกซากุระ
 • 16:50 - 17:20 - เดินทางไปเรียวกัง และเช็กอิน
 • 17:20 - 18:00 - เวลาอิสระในการแช่ออนเซน
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง

กิจกรรม

หลังจากท่านเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะแล้ว จะเป็นการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอาโอโมริ จังหวัดเหนือสุดของเกาะฮอนชูที่รุ่มรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปราสาทสวยและซากุระแสนงาม โดยจุดหมายปลายทางจุดแรก ได้แก่ ตลาดปลาอาโอโมริ จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง โดยมีจุดไฮไลต์คือบริเวณสวนสาธารณะปราสาทฮิโรซากิที่มีต้นซากุระปลูกไว้กว่า 2,600 ต้น นอกจากนี้ย้งมีไฮไลต์ของเมืองคือเทศกาล “Hirosaki Sakura-Matsuri” ซึ่งเทศกาลชมซากุระที่จัดขึ้นในช่วงที่ท่านกำลังเดินทางมาเยือนอยู่นั่นเอง จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำทุกท่านเดินทางสู่ที่พักอันแสนสบายเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากเดินทางมาด้วยความเหนื่อยล้ามาแล้วทั้งวัน

วันที่ 2

  Aomori  › Hakodate
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:30 - เดินทางไปสถานีอาโอโมริ
 • 09:30 - 09:51 - นั่งรถไฟชินคันเซน สาย Hayabusa 1
 • 09:51 - 10:57 - เดินทางไปฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซน
 • 11:00 - 11:50 - เดินทางไปสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ
 • 11:50 - 12:50 - ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะ
 • 12:50 - 13:00 - เดินทางไปโกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:20 - เดินทางไปสวนโงเรียวกาคุ
 • 14:20 - 14:50 - ชมป้อมปราการดาว 5 แฉก (Fort Goryokaku)
 • 14:50 - 15:00 - เดินทางไปหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 15:00 - 16:00 - ชมหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 16:00 - 16:20 - เดินทางไปยังบริเวณอ่าว
 • 16:20 - 17:20 - ล่องเรือสำราญ
 • 17:20 - 17:40 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 18:00 - 18:10 - เดินทางไปภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:10 - 18:20 - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะยามเย็น
 • 18:20 - 18:50 - สำรวจภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:50 - 19:30 - เดินทางกลับที่พัก
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็น

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นการมุ่งหน้าไปยังเมืองฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซนซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น และเมื่อเดินทางถึงฮาโกดาเตะแล้ว เราจะพาท่านเยี่ยมชมสวนสาธารณะฮาโกดาเตะเพื่อสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของซากุระอีกครั้ง จากนั้น ในช่วงบ่าย เราจะนำท่านเช้าชมไฮไลต์ประจำเมือง อันได้แก่ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ซึ่งสร้างมาเพื่อป้องกันข้าศึกชาวตะวันตกที่หมายตาจะยึดเมืองนี้ไว้แต่เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมาและนับเป็นจุดที่สามารถชมซากุระได้อย่างเพลิดเพลินใจอีกด้วย จากนั้นช่วงเย็นล่องเรือชมอ่าวฮาโกดาเตะและชมวิวยามค่ำคืนจากภูเขาประจำเมืองก่อนเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 3

  Noboribetsu › Chitose
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:30 - 09:30 - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 09:30 - 10:20 - สำรวจอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 10:20 - 11:30 - เดินทางสู่ Oshamanbe
 • 11:30 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:50 - เดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ
 • 13:50 - 14:10 - ชมอุโมงค์ซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • 14:10 - 14:40 - เดินทางไปสวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 14:40 - 15:30 - สวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 15:30 - 15:40 - เดินทางไปจิโกกุดานิ
 • 15:40 - 16:20 - จิโกกุดานิและบ่อน้ำร้อนโอยุนุมะพร้อมเส้นทางเดินป่า ‘เฮลไฮค์’ (Hell Hike)
 • 16:20 - 16:50 - เดินทางไปยังเมืองชิโตเสะ
 • 16:50 - 18:50 - อิสระชอปปิงที่เอาท์เล็ท
 • 18:50 - 19:00 - เดินทางเข้าที่พักใกล้เมืองชิโตเสะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ที่พัก

กิจกรรม

ในช่วงเช้า ทีมงานจะนำท่านเดินทางชมความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ซึ่งเป็นอุทยานตากอากาศชื่อดังของชาวญี่ปุ่นเพื่อสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามและสะอาดบริสุทธิ์ไร้มลภาวะ ต่อจากนั้นจะเป็นการเดินทางไปโนโบริเบตสึออนเซน ซึ่งเป็นหนึ่งในออนเซนรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งที่นี่ยังมีต้นซากุระมากกว่า 2,000 ต้นที่ได้รับการตกแต่งอย่างดีให้ได้ชมอย่างเพลิดเพลินอยู่ ณ บริเวณสถานีรถไฟ JR อีกด้วย ส่วนช่วงบ่ายท่านจะได้ไปชมความน่ารักของหมีสีน้ำตาลแห่งเกาะฮอกไกโด ณ สวนหมีโนโบริเบตสึ โดยท่านสามารถให้อาหารพวกหมีได้อย่างปลอดภัย ถัดจากสวนหมีแล้ว สถานที่ต่อไปที่จะเข้าชมคือหุบเขาอเวจี ซึ่งฉายาดังกล่าวนี้ชาวญี่ปุ่นใช้เป็นคำเปรียบเปรยไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินในบริเวณรอบ ๆ เท่านั้นและไม่มีอันตรายแต่อย่างใด จากนั้นในช่วงเย็นเราจะส่งท้ายด้วยการไปละลายทรัพย์ที่เอาท์เล็ตชื่อดังใกล้กับสนามบิน ก่อนนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักก

วันที่ 4

  New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก -เดินทางไปสนามบินชิโตเสะ

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว หลังจากทำการเช็กเอาท์แล้ว ขอให้ท่านขึ้นชัตเติ้ลบัส (shuttle bus) ของโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ และเช็กอินกับสายการบินตามขั้นตอนต่อไป

 Tokyo › Aomori  › Hirosaki

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 05:40 - 06:55 - เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 - 09:00 - ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยัง Domestic Terminal
 • 10:00 - 11:15 - เดินทางถึงเมืองอาโอโมริ
 • 11:50 - 12:30 - เดินทางไปตลาดปลาอาโอโมริ
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปยังฮิโรซากิ
 • 14:20 - 16:50 - ชมปราสาทฮิโรซากิและเพลิดเพลินไปกับดอกซากุระ
 • 16:50 - 17:20 - เดินทางไปเรียวกัง และเช็กอิน
 • 17:20 - 18:00 - เวลาอิสระในการแช่ออนเซน
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

หลังจากท่านเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะแล้ว จะเป็นการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอาโอโมริ จังหวัดเหนือสุดของเกาะฮอนชูที่รุ่มรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปราสาทสวยและซากุระแสนงาม โดยจุดหมายปลายทางจุดแรก ได้แก่ ตลาดปลาอาโอโมริ จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง โดยมีจุดไฮไลต์คือบริเวณสวนสาธารณะปราสาทฮิโรซากิที่มีต้นซากุระปลูกไว้กว่า 2,600 ต้น นอกจากนี้ย้งมีไฮไลต์ของเมืองคือเทศกาล “Hirosaki Sakura-Matsuri” ซึ่งเทศกาลชมซากุระที่จัดขึ้นในช่วงที่ท่านกำลังเดินทางมาเยือนอยู่นั่นเอง จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำทุกท่านเดินทางสู่ที่พักอันแสนสบายเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากเดินทางมาด้วยความเหนื่อยล้ามาแล้วทั้งวัน

 Aomori  › Hakodate

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:30 - เดินทางไปสถานีอาโอโมริ
 • 09:30 - 09:51 - นั่งรถไฟชินคันเซน สาย Hayabusa 1
 • 09:51 - 10:57 - เดินทางไปฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซน
 • 11:00 - 11:50 - เดินทางไปสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ
 • 11:50 - 12:50 - ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะ
 • 12:50 - 13:00 - เดินทางไปโกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:20 - เดินทางไปสวนโงเรียวกาคุ
 • 14:20 - 14:50 - ชมป้อมปราการดาว 5 แฉก (Fort Goryokaku)
 • 14:50 - 15:00 - เดินทางไปหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 15:00 - 16:00 - ชมหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 16:00 - 16:20 - เดินทางไปยังบริเวณอ่าว
 • 16:20 - 17:20 - ล่องเรือสำราญ
 • 17:20 - 17:40 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 18:00 - 18:10 - เดินทางไปภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:10 - 18:20 - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะยามเย็น
 • 18:20 - 18:50 - สำรวจภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:50 - 19:30 - เดินทางกลับที่พัก
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็น
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นการมุ่งหน้าไปยังเมืองฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซนซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น และเมื่อเดินทางถึงฮาโกดาเตะแล้ว เราจะพาท่านเยี่ยมชมสวนสาธารณะฮาโกดาเตะเพื่อสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของซากุระอีกครั้ง จากนั้น ในช่วงบ่าย เราจะนำท่านเช้าชมไฮไลต์ประจำเมือง อันได้แก่ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ซึ่งสร้างมาเพื่อป้องกันข้าศึกชาวตะวันตกที่หมายตาจะยึดเมืองนี้ไว้แต่เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมาและนับเป็นจุดที่สามารถชมซากุระได้อย่างเพลิดเพลินใจอีกด้วย จากนั้นช่วงเย็นล่องเรือชมอ่าวฮาโกดาเตะและชมวิวยามค่ำคืนจากภูเขาประจำเมืองก่อนเดินทางกลับที่พัก

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Noboribetsu › Chitose

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:30 - 09:30 - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 09:30 - 10:20 - สำรวจอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 10:20 - 11:30 - เดินทางสู่ Oshamanbe
 • 11:30 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:50 - เดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ
 • 13:50 - 14:10 - ชมอุโมงค์ซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • 14:10 - 14:40 - เดินทางไปสวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 14:40 - 15:30 - สวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 15:30 - 15:40 - เดินทางไปจิโกกุดานิ
 • 15:40 - 16:20 - จิโกกุดานิและบ่อน้ำร้อนโอยุนุมะพร้อมเส้นทางเดินป่า ‘เฮลไฮค์’ (Hell Hike)
 • 16:20 - 16:50 - เดินทางไปยังเมืองชิโตเสะ
 • 16:50 - 18:50 - อิสระชอปปิงที่เอาท์เล็ท
 • 18:50 - 19:00 - เดินทางเข้าที่พักใกล้เมืองชิโตเสะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

กิจกรรม

ในช่วงเช้า ทีมงานจะนำท่านเดินทางชมความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ซึ่งเป็นอุทยานตากอากาศชื่อดังของชาวญี่ปุ่นเพื่อสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามและสะอาดบริสุทธิ์ไร้มลภาวะ ต่อจากนั้นจะเป็นการเดินทางไปโนโบริเบตสึออนเซน ซึ่งเป็นหนึ่งในออนเซนรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งที่นี่ยังมีต้นซากุระมากกว่า 2,000 ต้นที่ได้รับการตกแต่งอย่างดีให้ได้ชมอย่างเพลิดเพลินอยู่ ณ บริเวณสถานีรถไฟ JR อีกด้วย ส่วนช่วงบ่ายท่านจะได้ไปชมความน่ารักของหมีสีน้ำตาลแห่งเกาะฮอกไกโด ณ สวนหมีโนโบริเบตสึ โดยท่านสามารถให้อาหารพวกหมีได้อย่างปลอดภัย ถัดจากสวนหมีแล้ว สถานที่ต่อไปที่จะเข้าชมคือหุบเขาอเวจี ซึ่งฉายาดังกล่าวนี้ชาวญี่ปุ่นใช้เป็นคำเปรียบเปรยไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินในบริเวณรอบ ๆ เท่านั้นและไม่มีอันตรายแต่อย่างใด จากนั้นในช่วงเย็นเราจะส่งท้ายด้วยการไปละลายทรัพย์ที่เอาท์เล็ตชื่อดังใกล้กับสนามบิน ก่อนนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักก

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก -เดินทางไปสนามบินชิโตเสะ
อาหารเช้า

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว หลังจากทำการเช็กเอาท์แล้ว ขอให้ท่านขึ้นชัตเติ้ลบัส (shuttle bus) ของโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ และเช็กอินกับสายการบินตามขั้นตอนต่อไป

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • เม.ย. 2020

 • พ.ค. 2020

 • เม.ย. 2021

 • พ.ค. 2021

 • เม.ย. 2022

 • พ.ค. 2022

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,014 12,055 USD

  • เริ่มต้น 2,572 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 8,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,157 16,628 AUD

  • เริ่มต้น฿ 100,808 403,231 THB

  • เริ่มต้นRp 43,067,323 172,269,291 IDR

  • เริ่มต้น 219,901 879,603 RUB

  • เริ่มต้น 9,644 38,574 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,706 13,530 USD

  • เริ่มต้น 2,309 11,545 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,979 9,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,733 18,663 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,515 452,575 THB

  • เริ่มต้นRp 38,670,059 193,350,293 IDR

  • เริ่มต้น 197,449 987,243 RUB

  • เริ่มต้น 8,659 43,295 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 14,987 USD

  • เริ่มต้น 2,131 12,789 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,827 10,960 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,445 20,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 83,552 501,314 THB

  • เริ่มต้นRp 35,695,439 214,172,632 IDR

  • เริ่มต้น 182,260 1,093,561 RUB

  • เริ่มต้น 7,993 47,957 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,407 16,851 USD

  • เริ่มต้น 2,054 14,379 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,761 12,324 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,321 23,244 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,525 563,676 THB

  • เริ่มต้นRp 34,402,126 240,814,880 IDR

  • เริ่มต้น 175,657 1,229,596 RUB

  • เริ่มต้น 7,703 53,923 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,290 18,317 USD

  • เริ่มต้น 1,954 15,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,396 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,158 25,267 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,590 612,717 THB

  • เริ่มต้นRp 32,720,819 261,766,551 IDR

  • เริ่มต้น 167,072 1,336,575 RUB

  • เริ่มต้น 7,327 58,614 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,199 19,793 USD

  • เริ่มต้น 1,877 16,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,608 14,475 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,033 27,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,562 662,062 THB

  • เริ่มต้นRp 31,427,506 282,847,552 IDR

  • เริ่มต้น 160,468 1,444,214 RUB

  • เริ่มต้น 7,037 63,335 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,127 21,268 USD

  • เริ่มต้น 1,815 18,148 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 15,553 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,934 29,336 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,141 711,406 THB

  • เริ่มต้นRp 30,392,855 303,928,554 IDR

  • เริ่มต้น 155,185 1,551,853 RUB

  • เริ่มต้น 6,806 68,055 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,072 22,797 USD

  • เริ่มต้น 1,768 19,453 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 16,672 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,859 31,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,324 762,567 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,868 325,785,544 IDR

  • เริ่มต้น 151,223 1,663,454 RUB

  • เริ่มต้น 6,632 72,949 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 24,218 USD

  • เริ่มต้น 1,722 20,666 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,476 17,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,784 33,406 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,508 810,095 THB

  • เริ่มต้นRp 28,840,880 346,090,558 IDR

  • เริ่มต้น 147,261 1,767,131 RUB

  • เริ่มต้น 6,458 77,496 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,982 25,766 USD

  • เริ่มต้น 1,691 21,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,449 18,843 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,734 35,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,297 861,861 THB

  • เริ่มต้นRp 28,323,555 368,206,210 IDR

  • เริ่มต้น 144,619 1,880,053 RUB

  • เริ่มต้น 6,342 82,448 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,964 27,494 USD

  • เริ่มต้น 1,676 23,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 20,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,709 37,925 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,692 919,682 THB

  • เริ่มต้นRp 28,064,892 392,908,488 IDR

  • เริ่มต้น 143,299 2,006,182 RUB

  • เริ่มต้น 6,284 87,980 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,937 29,051 USD

  • เริ่มต้น 1,653 24,790 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,416 21,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 40,072 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,783 971,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,676,898 415,153,472 IDR

  • เริ่มต้น 141,318 2,119,765 RUB

  • เริ่มต้น 6,197 92,961 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 30,553 USD

  • เริ่มต้น 1,629 26,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,397 22,344 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,634 42,144 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,875 1,022,003 THB

  • เริ่มต้นRp 27,288,904 436,622,468 IDR

  • เริ่มต้น 139,337 2,229,385 RUB

  • เริ่มต้น 6,111 97,768 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 32,001 USD

  • เริ่มต้น 1,606 27,307 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,377 23,403 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,597 44,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,967 1,070,439 THB

  • เริ่มต้นRp 26,900,910 457,315,476 IDR

  • เริ่มต้น 137,355 2,335,043 RUB

  • เริ่มต้น 6,024 102,402 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 33,395 USD

  • เริ่มต้น 1,583 28,496 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,357 24,422 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,559 46,064 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,059 1,117,059 THB

  • เริ่มต้นRp 26,512,916 477,232,496 IDR

  • เริ่มต้น 135,374 2,436,739 RUB

  • เริ่มต้น 5,937 106,861 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,837 34,906 USD

  • เริ่มต้น 1,568 29,786 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,344 25,528 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,534 48,149 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,453 1,167,614 THB

  • เริ่มต้นRp 26,254,254 498,830,823 IDR

  • เริ่มต้น 134,054 2,547,020 RUB

  • เริ่มต้น 5,879 111,698 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,819 36,381 USD

  • เริ่มต้น 1,552 31,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,330 26,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 50,184 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,848 1,216,959 THB

  • เริ่มต้นRp 25,995,591 519,911,825 IDR

  • เริ่มต้น 132,733 2,654,659 RUB

  • เริ่มต้น 5,821 116,418 ILS

24
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,014 12,055 USD

  • เริ่มต้น 2,572 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 8,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,157 16,628 AUD

  • เริ่มต้น฿ 100,808 403,231 THB

  • เริ่มต้นRp 43,067,323 172,269,291 IDR

  • เริ่มต้น 219,901 879,603 RUB

  • เริ่มต้น 9,644 38,574 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,706 13,530 USD

  • เริ่มต้น 2,309 11,545 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,979 9,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,733 18,663 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,515 452,575 THB

  • เริ่มต้นRp 38,670,059 193,350,293 IDR

  • เริ่มต้น 197,449 987,243 RUB

  • เริ่มต้น 8,659 43,295 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 14,987 USD

  • เริ่มต้น 2,131 12,789 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,827 10,960 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,445 20,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 83,552 501,314 THB

  • เริ่มต้นRp 35,695,439 214,172,632 IDR

  • เริ่มต้น 182,260 1,093,561 RUB

  • เริ่มต้น 7,993 47,957 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,407 16,851 USD

  • เริ่มต้น 2,054 14,379 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,761 12,324 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,321 23,244 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,525 563,676 THB

  • เริ่มต้นRp 34,402,126 240,814,880 IDR

  • เริ่มต้น 175,657 1,229,596 RUB

  • เริ่มต้น 7,703 53,923 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,290 18,317 USD

  • เริ่มต้น 1,954 15,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,396 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,158 25,267 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,590 612,717 THB

  • เริ่มต้นRp 32,720,819 261,766,551 IDR

  • เริ่มต้น 167,072 1,336,575 RUB

  • เริ่มต้น 7,327 58,614 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,199 19,793 USD

  • เริ่มต้น 1,877 16,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,608 14,475 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,033 27,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,562 662,062 THB

  • เริ่มต้นRp 31,427,506 282,847,552 IDR

  • เริ่มต้น 160,468 1,444,214 RUB

  • เริ่มต้น 7,037 63,335 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,127 21,268 USD

  • เริ่มต้น 1,815 18,148 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 15,553 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,934 29,336 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,141 711,406 THB

  • เริ่มต้นRp 30,392,855 303,928,554 IDR

  • เริ่มต้น 155,185 1,551,853 RUB

  • เริ่มต้น 6,806 68,055 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,072 22,797 USD

  • เริ่มต้น 1,768 19,453 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 16,672 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,859 31,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,324 762,567 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,868 325,785,544 IDR

  • เริ่มต้น 151,223 1,663,454 RUB

  • เริ่มต้น 6,632 72,949 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 24,218 USD

  • เริ่มต้น 1,722 20,666 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,476 17,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,784 33,406 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,508 810,095 THB

  • เริ่มต้นRp 28,840,880 346,090,558 IDR

  • เริ่มต้น 147,261 1,767,131 RUB

  • เริ่มต้น 6,458 77,496 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,982 25,766 USD

  • เริ่มต้น 1,691 21,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,449 18,843 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,734 35,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,297 861,861 THB

  • เริ่มต้นRp 28,323,555 368,206,210 IDR

  • เริ่มต้น 144,619 1,880,053 RUB

  • เริ่มต้น 6,342 82,448 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,964 27,494 USD

  • เริ่มต้น 1,676 23,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 20,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,709 37,925 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,692 919,682 THB

  • เริ่มต้นRp 28,064,892 392,908,488 IDR

  • เริ่มต้น 143,299 2,006,182 RUB

  • เริ่มต้น 6,284 87,980 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,937 29,051 USD

  • เริ่มต้น 1,653 24,790 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,416 21,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 40,072 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,783 971,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,676,898 415,153,472 IDR

  • เริ่มต้น 141,318 2,119,765 RUB

  • เริ่มต้น 6,197 92,961 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 30,553 USD

  • เริ่มต้น 1,629 26,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,397 22,344 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,634 42,144 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,875 1,022,003 THB

  • เริ่มต้นRp 27,288,904 436,622,468 IDR

  • เริ่มต้น 139,337 2,229,385 RUB

  • เริ่มต้น 6,111 97,768 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 32,001 USD

  • เริ่มต้น 1,606 27,307 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,377 23,403 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,597 44,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,967 1,070,439 THB

  • เริ่มต้นRp 26,900,910 457,315,476 IDR

  • เริ่มต้น 137,355 2,335,043 RUB

  • เริ่มต้น 6,024 102,402 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 33,395 USD

  • เริ่มต้น 1,583 28,496 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,357 24,422 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,559 46,064 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,059 1,117,059 THB

  • เริ่มต้นRp 26,512,916 477,232,496 IDR

  • เริ่มต้น 135,374 2,436,739 RUB

  • เริ่มต้น 5,937 106,861 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,837 34,906 USD

  • เริ่มต้น 1,568 29,786 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,344 25,528 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,534 48,149 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,453 1,167,614 THB

  • เริ่มต้นRp 26,254,254 498,830,823 IDR

  • เริ่มต้น 134,054 2,547,020 RUB

  • เริ่มต้น 5,879 111,698 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,819 36,381 USD

  • เริ่มต้น 1,552 31,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,330 26,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 50,184 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,848 1,216,959 THB

  • เริ่มต้นRp 25,995,591 519,911,825 IDR

  • เริ่มต้น 132,733 2,654,659 RUB

  • เริ่มต้น 5,821 116,418 ILS

25
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,014 12,055 USD

  • เริ่มต้น 2,572 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 8,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,157 16,628 AUD

  • เริ่มต้น฿ 100,808 403,231 THB

  • เริ่มต้นRp 43,067,323 172,269,291 IDR

  • เริ่มต้น 219,901 879,603 RUB

  • เริ่มต้น 9,644 38,574 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,706 13,530 USD

  • เริ่มต้น 2,309 11,545 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,979 9,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,733 18,663 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,515 452,575 THB

  • เริ่มต้นRp 38,670,059 193,350,293 IDR

  • เริ่มต้น 197,449 987,243 RUB

  • เริ่มต้น 8,659 43,295 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 14,987 USD

  • เริ่มต้น 2,131 12,789 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,827 10,960 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,445 20,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 83,552 501,314 THB

  • เริ่มต้นRp 35,695,439 214,172,632 IDR

  • เริ่มต้น 182,260 1,093,561 RUB

  • เริ่มต้น 7,993 47,957 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,407 16,851 USD

  • เริ่มต้น 2,054 14,379 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,761 12,324 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,321 23,244 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,525 563,676 THB

  • เริ่มต้นRp 34,402,126 240,814,880 IDR

  • เริ่มต้น 175,657 1,229,596 RUB

  • เริ่มต้น 7,703 53,923 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,290 18,317 USD

  • เริ่มต้น 1,954 15,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,396 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,158 25,267 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,590 612,717 THB

  • เริ่มต้นRp 32,720,819 261,766,551 IDR

  • เริ่มต้น 167,072 1,336,575 RUB

  • เริ่มต้น 7,327 58,614 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,199 19,793 USD

  • เริ่มต้น 1,877 16,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,608 14,475 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,033 27,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,562 662,062 THB

  • เริ่มต้นRp 31,427,506 282,847,552 IDR

  • เริ่มต้น 160,468 1,444,214 RUB

  • เริ่มต้น 7,037 63,335 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,127 21,268 USD

  • เริ่มต้น 1,815 18,148 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 15,553 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,934 29,336 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,141 711,406 THB

  • เริ่มต้นRp 30,392,855 303,928,554 IDR

  • เริ่มต้น 155,185 1,551,853 RUB

  • เริ่มต้น 6,806 68,055 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,072 22,797 USD

  • เริ่มต้น 1,768 19,453 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 16,672 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,859 31,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,324 762,567 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,868 325,785,544 IDR

  • เริ่มต้น 151,223 1,663,454 RUB

  • เริ่มต้น 6,632 72,949 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 24,218 USD

  • เริ่มต้น 1,722 20,666 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,476 17,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,784 33,406 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,508 810,095 THB

  • เริ่มต้นRp 28,840,880 346,090,558 IDR

  • เริ่มต้น 147,261 1,767,131 RUB

  • เริ่มต้น 6,458 77,496 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,982 25,766 USD

  • เริ่มต้น 1,691 21,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,449 18,843 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,734 35,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,297 861,861 THB

  • เริ่มต้นRp 28,323,555 368,206,210 IDR

  • เริ่มต้น 144,619 1,880,053 RUB

  • เริ่มต้น 6,342 82,448 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,964 27,494 USD

  • เริ่มต้น 1,676 23,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 20,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,709 37,925 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,692 919,682 THB

  • เริ่มต้นRp 28,064,892 392,908,488 IDR

  • เริ่มต้น 143,299 2,006,182 RUB

  • เริ่มต้น 6,284 87,980 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,937 29,051 USD

  • เริ่มต้น 1,653 24,790 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,416 21,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 40,072 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,783 971,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,676,898 415,153,472 IDR

  • เริ่มต้น 141,318 2,119,765 RUB

  • เริ่มต้น 6,197 92,961 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 30,553 USD

  • เริ่มต้น 1,629 26,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,397 22,344 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,634 42,144 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,875 1,022,003 THB

  • เริ่มต้นRp 27,288,904 436,622,468 IDR

  • เริ่มต้น 139,337 2,229,385 RUB

  • เริ่มต้น 6,111 97,768 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 32,001 USD

  • เริ่มต้น 1,606 27,307 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,377 23,403 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,597 44,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,967 1,070,439 THB

  • เริ่มต้นRp 26,900,910 457,315,476 IDR

  • เริ่มต้น 137,355 2,335,043 RUB

  • เริ่มต้น 6,024 102,402 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 33,395 USD

  • เริ่มต้น 1,583 28,496 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,357 24,422 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,559 46,064 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,059 1,117,059 THB

  • เริ่มต้นRp 26,512,916 477,232,496 IDR

  • เริ่มต้น 135,374 2,436,739 RUB

  • เริ่มต้น 5,937 106,861 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,837 34,906 USD

  • เริ่มต้น 1,568 29,786 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,344 25,528 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,534 48,149 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,453 1,167,614 THB

  • เริ่มต้นRp 26,254,254 498,830,823 IDR

  • เริ่มต้น 134,054 2,547,020 RUB

  • เริ่มต้น 5,879 111,698 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,819 36,381 USD

  • เริ่มต้น 1,552 31,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,330 26,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 50,184 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,848 1,216,959 THB

  • เริ่มต้นRp 25,995,591 519,911,825 IDR

  • เริ่มต้น 132,733 2,654,659 RUB

  • เริ่มต้น 5,821 116,418 ILS

26
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,014 12,055 USD

  • เริ่มต้น 2,572 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 8,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,157 16,628 AUD

  • เริ่มต้น฿ 100,808 403,231 THB

  • เริ่มต้นRp 43,067,323 172,269,291 IDR

  • เริ่มต้น 219,901 879,603 RUB

  • เริ่มต้น 9,644 38,574 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,706 13,530 USD

  • เริ่มต้น 2,309 11,545 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,979 9,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,733 18,663 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,515 452,575 THB

  • เริ่มต้นRp 38,670,059 193,350,293 IDR

  • เริ่มต้น 197,449 987,243 RUB

  • เริ่มต้น 8,659 43,295 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 14,987 USD

  • เริ่มต้น 2,131 12,789 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,827 10,960 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,445 20,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 83,552 501,314 THB

  • เริ่มต้นRp 35,695,439 214,172,632 IDR

  • เริ่มต้น 182,260 1,093,561 RUB

  • เริ่มต้น 7,993 47,957 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,407 16,851 USD

  • เริ่มต้น 2,054 14,379 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,761 12,324 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,321 23,244 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,525 563,676 THB

  • เริ่มต้นRp 34,402,126 240,814,880 IDR

  • เริ่มต้น 175,657 1,229,596 RUB

  • เริ่มต้น 7,703 53,923 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,290 18,317 USD

  • เริ่มต้น 1,954 15,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,396 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,158 25,267 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,590 612,717 THB

  • เริ่มต้นRp 32,720,819 261,766,551 IDR

  • เริ่มต้น 167,072 1,336,575 RUB

  • เริ่มต้น 7,327 58,614 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,199 19,793 USD

  • เริ่มต้น 1,877 16,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,608 14,475 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,033 27,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,562 662,062 THB

  • เริ่มต้นRp 31,427,506 282,847,552 IDR

  • เริ่มต้น 160,468 1,444,214 RUB

  • เริ่มต้น 7,037 63,335 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,127 21,268 USD

  • เริ่มต้น 1,815 18,148 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 15,553 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,934 29,336 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,141 711,406 THB

  • เริ่มต้นRp 30,392,855 303,928,554 IDR

  • เริ่มต้น 155,185 1,551,853 RUB

  • เริ่มต้น 6,806 68,055 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,072 22,797 USD

  • เริ่มต้น 1,768 19,453 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 16,672 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,859 31,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,324 762,567 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,868 325,785,544 IDR

  • เริ่มต้น 151,223 1,663,454 RUB

  • เริ่มต้น 6,632 72,949 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 24,218 USD

  • เริ่มต้น 1,722 20,666 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,476 17,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,784 33,406 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,508 810,095 THB

  • เริ่มต้นRp 28,840,880 346,090,558 IDR

  • เริ่มต้น 147,261 1,767,131 RUB

  • เริ่มต้น 6,458 77,496 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,982 25,766 USD

  • เริ่มต้น 1,691 21,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,449 18,843 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,734 35,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,297 861,861 THB

  • เริ่มต้นRp 28,323,555 368,206,210 IDR

  • เริ่มต้น 144,619 1,880,053 RUB

  • เริ่มต้น 6,342 82,448 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,964 27,494 USD

  • เริ่มต้น 1,676 23,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 20,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,709 37,925 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,692 919,682 THB

  • เริ่มต้นRp 28,064,892 392,908,488 IDR

  • เริ่มต้น 143,299 2,006,182 RUB

  • เริ่มต้น 6,284 87,980 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,937 29,051 USD

  • เริ่มต้น 1,653 24,790 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,416 21,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 40,072 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,783 971,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,676,898 415,153,472 IDR

  • เริ่มต้น 141,318 2,119,765 RUB

  • เริ่มต้น 6,197 92,961 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 30,553 USD

  • เริ่มต้น 1,629 26,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,397 22,344 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,634 42,144 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,875 1,022,003 THB

  • เริ่มต้นRp 27,288,904 436,622,468 IDR

  • เริ่มต้น 139,337 2,229,385 RUB

  • เริ่มต้น 6,111 97,768 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 32,001 USD

  • เริ่มต้น 1,606 27,307 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,377 23,403 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,597 44,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,967 1,070,439 THB

  • เริ่มต้นRp 26,900,910 457,315,476 IDR

  • เริ่มต้น 137,355 2,335,043 RUB

  • เริ่มต้น 6,024 102,402 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 33,395 USD

  • เริ่มต้น 1,583 28,496 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,357 24,422 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,559 46,064 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,059 1,117,059 THB

  • เริ่มต้นRp 26,512,916 477,232,496 IDR

  • เริ่มต้น 135,374 2,436,739 RUB

  • เริ่มต้น 5,937 106,861 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,837 34,906 USD

  • เริ่มต้น 1,568 29,786 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,344 25,528 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,534 48,149 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,453 1,167,614 THB

  • เริ่มต้นRp 26,254,254 498,830,823 IDR

  • เริ่มต้น 134,054 2,547,020 RUB

  • เริ่มต้น 5,879 111,698 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,819 36,381 USD

  • เริ่มต้น 1,552 31,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,330 26,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 50,184 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,848 1,216,959 THB

  • เริ่มต้นRp 25,995,591 519,911,825 IDR

  • เริ่มต้น 132,733 2,654,659 RUB

  • เริ่มต้น 5,821 116,418 ILS

27
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,014 12,055 USD

  • เริ่มต้น 2,572 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 8,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,157 16,628 AUD

  • เริ่มต้น฿ 100,808 403,231 THB

  • เริ่มต้นRp 43,067,323 172,269,291 IDR

  • เริ่มต้น 219,901 879,603 RUB

  • เริ่มต้น 9,644 38,574 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,706 13,530 USD

  • เริ่มต้น 2,309 11,545 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,979 9,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,733 18,663 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,515 452,575 THB

  • เริ่มต้นRp 38,670,059 193,350,293 IDR

  • เริ่มต้น 197,449 987,243 RUB

  • เริ่มต้น 8,659 43,295 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 14,987 USD

  • เริ่มต้น 2,131 12,789 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,827 10,960 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,445 20,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 83,552 501,314 THB

  • เริ่มต้นRp 35,695,439 214,172,632 IDR

  • เริ่มต้น 182,260 1,093,561 RUB

  • เริ่มต้น 7,993 47,957 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,407 16,851 USD

  • เริ่มต้น 2,054 14,379 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,761 12,324 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,321 23,244 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,525 563,676 THB

  • เริ่มต้นRp 34,402,126 240,814,880 IDR

  • เริ่มต้น 175,657 1,229,596 RUB

  • เริ่มต้น 7,703 53,923 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,290 18,317 USD

  • เริ่มต้น 1,954 15,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,396 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,158 25,267 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,590 612,717 THB

  • เริ่มต้นRp 32,720,819 261,766,551 IDR

  • เริ่มต้น 167,072 1,336,575 RUB

  • เริ่มต้น 7,327 58,614 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,199 19,793 USD

  • เริ่มต้น 1,877 16,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,608 14,475 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,033 27,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,562 662,062 THB

  • เริ่มต้นRp 31,427,506 282,847,552 IDR

  • เริ่มต้น 160,468 1,444,214 RUB

  • เริ่มต้น 7,037 63,335 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,127 21,268 USD

  • เริ่มต้น 1,815 18,148 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 15,553 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,934 29,336 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,141 711,406 THB

  • เริ่มต้นRp 30,392,855 303,928,554 IDR

  • เริ่มต้น 155,185 1,551,853 RUB

  • เริ่มต้น 6,806 68,055 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,072 22,797 USD

  • เริ่มต้น 1,768 19,453 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 16,672 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,859 31,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,324 762,567 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,868 325,785,544 IDR

  • เริ่มต้น 151,223 1,663,454 RUB

  • เริ่มต้น 6,632 72,949 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 24,218 USD

  • เริ่มต้น 1,722 20,666 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,476 17,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,784 33,406 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,508 810,095 THB

  • เริ่มต้นRp 28,840,880 346,090,558 IDR

  • เริ่มต้น 147,261 1,767,131 RUB

  • เริ่มต้น 6,458 77,496 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,982 25,766 USD

  • เริ่มต้น 1,691 21,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,449 18,843 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,734 35,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,297 861,861 THB

  • เริ่มต้นRp 28,323,555 368,206,210 IDR

  • เริ่มต้น 144,619 1,880,053 RUB

  • เริ่มต้น 6,342 82,448 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,964 27,494 USD

  • เริ่มต้น 1,676 23,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 20,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,709 37,925 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,692 919,682 THB

  • เริ่มต้นRp 28,064,892 392,908,488 IDR

  • เริ่มต้น 143,299 2,006,182 RUB

  • เริ่มต้น 6,284 87,980 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,937 29,051 USD

  • เริ่มต้น 1,653 24,790 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,416 21,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 40,072 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,783 971,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,676,898 415,153,472 IDR

  • เริ่มต้น 141,318 2,119,765 RUB

  • เริ่มต้น 6,197 92,961 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 30,553 USD

  • เริ่มต้น 1,629 26,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,397 22,344 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,634 42,144 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,875 1,022,003 THB

  • เริ่มต้นRp 27,288,904 436,622,468 IDR

  • เริ่มต้น 139,337 2,229,385 RUB

  • เริ่มต้น 6,111 97,768 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 32,001 USD

  • เริ่มต้น 1,606 27,307 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,377 23,403 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,597 44,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,967 1,070,439 THB

  • เริ่มต้นRp 26,900,910 457,315,476 IDR

  • เริ่มต้น 137,355 2,335,043 RUB

  • เริ่มต้น 6,024 102,402 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 33,395 USD

  • เริ่มต้น 1,583 28,496 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,357 24,422 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,559 46,064 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,059 1,117,059 THB

  • เริ่มต้นRp 26,512,916 477,232,496 IDR

  • เริ่มต้น 135,374 2,436,739 RUB

  • เริ่มต้น 5,937 106,861 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,837 34,906 USD

  • เริ่มต้น 1,568 29,786 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,344 25,528 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,534 48,149 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,453 1,167,614 THB

  • เริ่มต้นRp 26,254,254 498,830,823 IDR

  • เริ่มต้น 134,054 2,547,020 RUB

  • เริ่มต้น 5,879 111,698 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,819 36,381 USD

  • เริ่มต้น 1,552 31,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,330 26,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 50,184 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,848 1,216,959 THB

  • เริ่มต้นRp 25,995,591 519,911,825 IDR

  • เริ่มต้น 132,733 2,654,659 RUB

  • เริ่มต้น 5,821 116,418 ILS

28
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,014 12,055 USD

  • เริ่มต้น 2,572 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 8,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,157 16,628 AUD

  • เริ่มต้น฿ 100,808 403,231 THB

  • เริ่มต้นRp 43,067,323 172,269,291 IDR

  • เริ่มต้น 219,901 879,603 RUB

  • เริ่มต้น 9,644 38,574 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,706 13,530 USD

  • เริ่มต้น 2,309 11,545 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,979 9,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,733 18,663 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,515 452,575 THB

  • เริ่มต้นRp 38,670,059 193,350,293 IDR

  • เริ่มต้น 197,449 987,243 RUB

  • เริ่มต้น 8,659 43,295 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 14,987 USD

  • เริ่มต้น 2,131 12,789 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,827 10,960 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,445 20,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 83,552 501,314 THB

  • เริ่มต้นRp 35,695,439 214,172,632 IDR

  • เริ่มต้น 182,260 1,093,561 RUB

  • เริ่มต้น 7,993 47,957 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,407 16,851 USD

  • เริ่มต้น 2,054 14,379 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,761 12,324 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,321 23,244 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,525 563,676 THB

  • เริ่มต้นRp 34,402,126 240,814,880 IDR

  • เริ่มต้น 175,657 1,229,596 RUB

  • เริ่มต้น 7,703 53,923 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,290 18,317 USD

  • เริ่มต้น 1,954 15,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,396 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,158 25,267 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,590 612,717 THB

  • เริ่มต้นRp 32,720,819 261,766,551 IDR

  • เริ่มต้น 167,072 1,336,575 RUB

  • เริ่มต้น 7,327 58,614 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,199 19,793 USD

  • เริ่มต้น 1,877 16,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,608 14,475 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,033 27,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,562 662,062 THB

  • เริ่มต้นRp 31,427,506 282,847,552 IDR

  • เริ่มต้น 160,468 1,444,214 RUB

  • เริ่มต้น 7,037 63,335 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,127 21,268 USD

  • เริ่มต้น 1,815 18,148 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 15,553 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,934 29,336 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,141 711,406 THB

  • เริ่มต้นRp 30,392,855 303,928,554 IDR

  • เริ่มต้น 155,185 1,551,853 RUB

  • เริ่มต้น 6,806 68,055 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,072 22,797 USD

  • เริ่มต้น 1,768 19,453 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 16,672 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,859 31,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,324 762,567 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,868 325,785,544 IDR

  • เริ่มต้น 151,223 1,663,454 RUB

  • เริ่มต้น 6,632 72,949 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 24,218 USD

  • เริ่มต้น 1,722 20,666 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,476 17,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,784 33,406 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,508 810,095 THB

  • เริ่มต้นRp 28,840,880 346,090,558 IDR

  • เริ่มต้น 147,261 1,767,131 RUB

  • เริ่มต้น 6,458 77,496 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,982 25,766 USD

  • เริ่มต้น 1,691 21,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,449 18,843 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,734 35,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,297 861,861 THB

  • เริ่มต้นRp 28,323,555 368,206,210 IDR

  • เริ่มต้น 144,619 1,880,053 RUB

  • เริ่มต้น 6,342 82,448 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,964 27,494 USD

  • เริ่มต้น 1,676 23,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 20,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,709 37,925 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,692 919,682 THB

  • เริ่มต้นRp 28,064,892 392,908,488 IDR

  • เริ่มต้น 143,299 2,006,182 RUB

  • เริ่มต้น 6,284 87,980 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,937 29,051 USD

  • เริ่มต้น 1,653 24,790 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,416 21,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 40,072 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,783 971,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,676,898 415,153,472 IDR

  • เริ่มต้น 141,318 2,119,765 RUB

  • เริ่มต้น 6,197 92,961 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 30,553 USD

  • เริ่มต้น 1,629 26,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,397 22,344 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,634 42,144 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,875 1,022,003 THB

  • เริ่มต้นRp 27,288,904 436,622,468 IDR

  • เริ่มต้น 139,337 2,229,385 RUB

  • เริ่มต้น 6,111 97,768 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 32,001 USD

  • เริ่มต้น 1,606 27,307 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,377 23,403 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,597 44,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,967 1,070,439 THB

  • เริ่มต้นRp 26,900,910 457,315,476 IDR

  • เริ่มต้น 137,355 2,335,043 RUB

  • เริ่มต้น 6,024 102,402 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 33,395 USD

  • เริ่มต้น 1,583 28,496 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,357 24,422 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,559 46,064 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,059 1,117,059 THB

  • เริ่มต้นRp 26,512,916 477,232,496 IDR

  • เริ่มต้น 135,374 2,436,739 RUB

  • เริ่มต้น 5,937 106,861 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,837 34,906 USD

  • เริ่มต้น 1,568 29,786 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,344 25,528 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,534 48,149 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,453 1,167,614 THB

  • เริ่มต้นRp 26,254,254 498,830,823 IDR

  • เริ่มต้น 134,054 2,547,020 RUB

  • เริ่มต้น 5,879 111,698 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,819 36,381 USD

  • เริ่มต้น 1,552 31,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,330 26,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 50,184 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,848 1,216,959 THB

  • เริ่มต้นRp 25,995,591 519,911,825 IDR

  • เริ่มต้น 132,733 2,654,659 RUB

  • เริ่มต้น 5,821 116,418 ILS

29
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,014 12,055 USD

  • เริ่มต้น 2,572 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 8,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,157 16,628 AUD

  • เริ่มต้น฿ 100,808 403,231 THB

  • เริ่มต้นRp 43,067,323 172,269,291 IDR

  • เริ่มต้น 219,901 879,603 RUB

  • เริ่มต้น 9,644 38,574 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,706 13,530 USD

  • เริ่มต้น 2,309 11,545 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,979 9,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,733 18,663 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,515 452,575 THB

  • เริ่มต้นRp 38,670,059 193,350,293 IDR

  • เริ่มต้น 197,449 987,243 RUB

  • เริ่มต้น 8,659 43,295 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 14,987 USD

  • เริ่มต้น 2,131 12,789 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,827 10,960 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,445 20,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 83,552 501,314 THB

  • เริ่มต้นRp 35,695,439 214,172,632 IDR

  • เริ่มต้น 182,260 1,093,561 RUB

  • เริ่มต้น 7,993 47,957 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,407 16,851 USD

  • เริ่มต้น 2,054 14,379 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,761 12,324 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,321 23,244 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,525 563,676 THB

  • เริ่มต้นRp 34,402,126 240,814,880 IDR

  • เริ่มต้น 175,657 1,229,596 RUB

  • เริ่มต้น 7,703 53,923 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,290 18,317 USD

  • เริ่มต้น 1,954 15,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,396 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,158 25,267 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,590 612,717 THB

  • เริ่มต้นRp 32,720,819 261,766,551 IDR

  • เริ่มต้น 167,072 1,336,575 RUB

  • เริ่มต้น 7,327 58,614 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,199 19,793 USD

  • เริ่มต้น 1,877 16,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,608 14,475 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,033 27,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,562 662,062 THB

  • เริ่มต้นRp 31,427,506 282,847,552 IDR

  • เริ่มต้น 160,468 1,444,214 RUB

  • เริ่มต้น 7,037 63,335 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,127 21,268 USD

  • เริ่มต้น 1,815 18,148 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 15,553 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,934 29,336 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,141 711,406 THB

  • เริ่มต้นRp 30,392,855 303,928,554 IDR

  • เริ่มต้น 155,185 1,551,853 RUB

  • เริ่มต้น 6,806 68,055 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,072 22,797 USD

  • เริ่มต้น 1,768 19,453 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 16,672 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,859 31,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,324 762,567 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,868 325,785,544 IDR

  • เริ่มต้น 151,223 1,663,454 RUB

  • เริ่มต้น 6,632 72,949 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 24,218 USD

  • เริ่มต้น 1,722 20,666 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,476 17,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,784 33,406 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,508 810,095 THB

  • เริ่มต้นRp 28,840,880 346,090,558 IDR

  • เริ่มต้น 147,261 1,767,131 RUB

  • เริ่มต้น 6,458 77,496 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,982 25,766 USD

  • เริ่มต้น 1,691 21,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,449 18,843 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,734 35,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,297 861,861 THB

  • เริ่มต้นRp 28,323,555 368,206,210 IDR

  • เริ่มต้น 144,619 1,880,053 RUB

  • เริ่มต้น 6,342 82,448 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,964 27,494 USD

  • เริ่มต้น 1,676 23,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 20,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,709 37,925 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,692 919,682 THB

  • เริ่มต้นRp 28,064,892 392,908,488 IDR

  • เริ่มต้น 143,299 2,006,182 RUB

  • เริ่มต้น 6,284 87,980 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,937 29,051 USD

  • เริ่มต้น 1,653 24,790 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,416 21,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 40,072 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,783 971,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,676,898 415,153,472 IDR

  • เริ่มต้น 141,318 2,119,765 RUB

  • เริ่มต้น 6,197 92,961 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 30,553 USD

  • เริ่มต้น 1,629 26,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,397 22,344 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,634 42,144 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,875 1,022,003 THB

  • เริ่มต้นRp 27,288,904 436,622,468 IDR

  • เริ่มต้น 139,337 2,229,385 RUB

  • เริ่มต้น 6,111 97,768 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 32,001 USD

  • เริ่มต้น 1,606 27,307 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,377 23,403 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,597 44,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,967 1,070,439 THB

  • เริ่มต้นRp 26,900,910 457,315,476 IDR

  • เริ่มต้น 137,355 2,335,043 RUB

  • เริ่มต้น 6,024 102,402 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 33,395 USD

  • เริ่มต้น 1,583 28,496 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,357 24,422 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,559 46,064 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,059 1,117,059 THB

  • เริ่มต้นRp 26,512,916 477,232,496 IDR

  • เริ่มต้น 135,374 2,436,739 RUB

  • เริ่มต้น 5,937 106,861 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,837 34,906 USD

  • เริ่มต้น 1,568 29,786 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,344 25,528 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,534 48,149 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,453 1,167,614 THB

  • เริ่มต้นRp 26,254,254 498,830,823 IDR

  • เริ่มต้น 134,054 2,547,020 RUB

  • เริ่มต้น 5,879 111,698 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,819 36,381 USD

  • เริ่มต้น 1,552 31,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,330 26,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 50,184 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,848 1,216,959 THB

  • เริ่มต้นRp 25,995,591 519,911,825 IDR

  • เริ่มต้น 132,733 2,654,659 RUB

  • เริ่มต้น 5,821 116,418 ILS

30
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,014 12,055 USD

  • เริ่มต้น 2,572 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 8,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,157 16,628 AUD

  • เริ่มต้น฿ 100,808 403,231 THB

  • เริ่มต้นRp 43,067,323 172,269,291 IDR

  • เริ่มต้น 219,901 879,603 RUB

  • เริ่มต้น 9,644 38,574 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,706 13,530 USD

  • เริ่มต้น 2,309 11,545 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,979 9,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,733 18,663 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,515 452,575 THB

  • เริ่มต้นRp 38,670,059 193,350,293 IDR

  • เริ่มต้น 197,449 987,243 RUB

  • เริ่มต้น 8,659 43,295 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 14,987 USD

  • เริ่มต้น 2,131 12,789 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,827 10,960 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,445 20,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 83,552 501,314 THB

  • เริ่มต้นRp 35,695,439 214,172,632 IDR

  • เริ่มต้น 182,260 1,093,561 RUB

  • เริ่มต้น 7,993 47,957 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,407 16,851 USD

  • เริ่มต้น 2,054 14,379 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,761 12,324 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,321 23,244 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,525 563,676 THB

  • เริ่มต้นRp 34,402,126 240,814,880 IDR

  • เริ่มต้น 175,657 1,229,596 RUB

  • เริ่มต้น 7,703 53,923 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,290 18,317 USD

  • เริ่มต้น 1,954 15,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,396 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,158 25,267 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,590 612,717 THB

  • เริ่มต้นRp 32,720,819 261,766,551 IDR

  • เริ่มต้น 167,072 1,336,575 RUB

  • เริ่มต้น 7,327 58,614 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,199 19,793 USD

  • เริ่มต้น 1,877 16,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,608 14,475 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,033 27,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,562 662,062 THB

  • เริ่มต้นRp 31,427,506 282,847,552 IDR

  • เริ่มต้น 160,468 1,444,214 RUB

  • เริ่มต้น 7,037 63,335 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,127 21,268 USD

  • เริ่มต้น 1,815 18,148 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 15,553 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,934 29,336 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,141 711,406 THB

  • เริ่มต้นRp 30,392,855 303,928,554 IDR

  • เริ่มต้น 155,185 1,551,853 RUB

  • เริ่มต้น 6,806 68,055 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,072 22,797 USD

  • เริ่มต้น 1,768 19,453 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 16,672 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,859 31,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,324 762,567 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,868 325,785,544 IDR

  • เริ่มต้น 151,223 1,663,454 RUB

  • เริ่มต้น 6,632 72,949 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 24,218 USD

  • เริ่มต้น 1,722 20,666 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,476 17,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,784 33,406 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,508 810,095 THB

  • เริ่มต้นRp 28,840,880 346,090,558 IDR

  • เริ่มต้น 147,261 1,767,131 RUB

  • เริ่มต้น 6,458 77,496 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,982 25,766 USD

  • เริ่มต้น 1,691 21,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,449 18,843 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,734 35,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,297 861,861 THB

  • เริ่มต้นRp 28,323,555 368,206,210 IDR

  • เริ่มต้น 144,619 1,880,053 RUB

  • เริ่มต้น 6,342 82,448 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,964 27,494 USD

  • เริ่มต้น 1,676 23,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 20,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,709 37,925 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,692 919,682 THB

  • เริ่มต้นRp 28,064,892 392,908,488 IDR

  • เริ่มต้น 143,299 2,006,182 RUB

  • เริ่มต้น 6,284 87,980 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,937 29,051 USD

  • เริ่มต้น 1,653 24,790 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,416 21,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 40,072 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,783 971,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,676,898 415,153,472 IDR

  • เริ่มต้น 141,318 2,119,765 RUB

  • เริ่มต้น 6,197 92,961 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 30,553 USD

  • เริ่มต้น 1,629 26,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,397 22,344 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,634 42,144 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,875 1,022,003 THB

  • เริ่มต้นRp 27,288,904 436,622,468 IDR

  • เริ่มต้น 139,337 2,229,385 RUB

  • เริ่มต้น 6,111 97,768 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 32,001 USD

  • เริ่มต้น 1,606 27,307 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,377 23,403 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,597 44,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,967 1,070,439 THB

  • เริ่มต้นRp 26,900,910 457,315,476 IDR

  • เริ่มต้น 137,355 2,335,043 RUB

  • เริ่มต้น 6,024 102,402 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 33,395 USD

  • เริ่มต้น 1,583 28,496 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,357 24,422 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,559 46,064 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,059 1,117,059 THB

  • เริ่มต้นRp 26,512,916 477,232,496 IDR

  • เริ่มต้น 135,374 2,436,739 RUB

  • เริ่มต้น 5,937 106,861 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,837 34,906 USD

  • เริ่มต้น 1,568 29,786 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,344 25,528 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,534 48,149 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,453 1,167,614 THB

  • เริ่มต้นRp 26,254,254 498,830,823 IDR

  • เริ่มต้น 134,054 2,547,020 RUB

  • เริ่มต้น 5,879 111,698 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,819 36,381 USD

  • เริ่มต้น 1,552 31,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,330 26,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 50,184 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,848 1,216,959 THB

  • เริ่มต้นRp 25,995,591 519,911,825 IDR

  • เริ่มต้น 132,733 2,654,659 RUB

  • เริ่มต้น 5,821 116,418 ILS


รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว,เครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริ และค่ารถไฟชินคันเซนเส้นทางอาโอโมริ-ฮาโกดาเตะ

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 3

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่โตเกียวและสิ้นสุดที่ฮอกไกโด ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากฮอกไกโด ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้าหรือสาย ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถพร้อมไกด์ในวันที่ 1 - 3 และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น