อิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่ที่ตลาดปลาอาโอโมริ, วันที่ 1

สวนหมีโนโบริเบตสึ, วันที่ 3

ตื่นตาตื่นใจกับซากุระที่สวนสาธารณะ Goryokaku, ฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

ทัวร์ North Sakura

4 วัน

TokyoAomori HirosakiAomori HakodateNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

ตื่นตาตื่นใจกับโรงแรมและห้องพักวิวมหาสมุทร ณ เมืองฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

ล่องเรือชมย่านเมืองเก่าฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

ซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ, วันที่ 1

เข้าพักในเรียวกังชั้นดีและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย, วันที่ 1

อิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่ที่ตลาดปลาอาโอโมริ, วันที่ 1
ซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ, วันที่ 1
เข้าพักในเรียวกังชั้นดีและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย, วันที่ 1
ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ตื่นตาตื่นใจกับซากุระที่สวนสาธารณะ Goryokaku, ฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ล่องเรือชมย่านเมืองเก่าฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ตื่นตาตื่นใจกับโรงแรมและห้องพักวิวมหาสมุทร ณ เมืองฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
สวนหมีโนโบริเบตสึ, วันที่ 3
รหัสทัวร์: CB-04-TH
ทัวร์ North Sakura
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

TokyoAomori HirosakiAomori HakodateNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

Cherry Blossoms
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 11,626 USD

  • เริ่มต้น 2,549 10,196 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,130 8,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,030 16,121 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,252 385,010 THB

  • เริ่มต้นRp 41,644,704 166,578,815 IDR

  • เริ่มต้น 222,758 891,032 RUB

  • เริ่มต้น 9,044 36,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,610 13,049 USD

  • เริ่มต้น 2,289 11,444 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,913 9,564 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,619 18,094 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,425 432,124 THB

  • เริ่มต้นRp 37,392,692 186,963,459 IDR

  • เริ่มต้น 200,014 1,000,069 RUB

  • เริ่มต้น 8,120 40,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,409 14,454 USD

  • เริ่มต้น 2,113 12,676 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,766 10,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,340 20,042 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,777 478,661 THB

  • เริ่มต้นRp 34,516,331 207,097,986 IDR

  • เริ่มต้น 184,628 1,107,769 RUB

  • เริ่มต้น 7,496 44,973 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,322 16,252 USD

  • เริ่มต้น 2,036 14,253 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,702 11,911 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,219 22,535 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,886 538,204 THB

  • เริ่มต้นRp 33,265,739 232,860,175 IDR

  • เริ่มต้น 177,939 1,245,571 RUB

  • เริ่มต้น 7,224 50,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,208 17,666 USD

  • เริ่มต้น 1,937 15,493 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,618 12,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,062 24,496 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,129 585,030 THB

  • เริ่มต้นRp 31,639,970 253,119,760 IDR

  • เริ่มต้น 169,243 1,353,940 RUB

  • เริ่มต้น 6,871 54,967 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,121 19,089 USD

  • เริ่มต้น 1,860 16,741 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 13,990 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,941 26,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,238 632,144 THB

  • เริ่มต้นRp 30,389,378 273,504,405 IDR

  • เริ่มต้น 162,553 1,462,978 RUB

  • เริ่มต้น 6,599 59,394 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,051 20,512 USD

  • เริ่มต้น 1,799 17,988 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 15,033 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,844 28,441 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,926 679,259 THB

  • เริ่มต้นRp 29,388,905 293,889,050 IDR

  • เริ่มต้น 157,202 1,572,016 RUB

  • เริ่มต้น 6,382 63,821 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,999 21,987 USD

  • เริ่มต้น 1,753 19,282 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,465 16,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,772 30,487 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,192 728,107 THB

  • เริ่มต้นRp 28,638,550 315,024,050 IDR

  • เริ่มต้น 153,188 1,685,067 RUB

  • เริ่มต้น 6,219 68,411 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 23,357 USD

  • เริ่มต้น 1,707 20,484 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,427 17,119 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,699 32,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,457 773,488 THB

  • เริ่มต้นRp 27,888,195 334,658,339 IDR

  • เริ่มต้น 149,174 1,790,091 RUB

  • เริ่มต้น 6,056 72,674 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,912 24,850 USD

  • เริ่มต้น 1,676 21,793 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,401 18,213 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,650 34,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,301 822,915 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,958 356,043,458 IDR

  • เริ่มต้น 146,498 1,904,480 RUB

  • เริ่มต้น 5,948 77,318 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,894 26,517 USD

  • เริ่มต้น 1,661 23,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,388 19,434 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,626 36,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,723 878,122 THB

  • เริ่มต้นRp 27,137,840 379,929,759 IDR

  • เริ่มต้น 145,161 2,032,248 RUB

  • เริ่มต้น 5,893 82,505 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,868 28,018 USD

  • เริ่มต้น 1,638 24,571 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 38,850 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,856 927,838 THB

  • เริ่มต้นRp 26,762,662 401,439,936 IDR

  • เริ่มต้น 143,154 2,147,306 RUB

  • เริ่มต้น 5,812 87,177 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 29,467 USD

  • เริ่มต้น 1,615 25,842 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,350 21,597 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,554 40,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,989 975,820 THB

  • เริ่มต้นRp 26,387,485 422,199,759 IDR

  • เริ่มต้น 141,147 2,258,351 RUB

  • เริ่มต้น 5,730 91,685 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 30,864 USD

  • เริ่มต้น 1,592 27,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,331 22,620 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,517 42,795 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,122 1,022,067 THB

  • เริ่มต้นRp 26,012,307 442,209,226 IDR

  • เริ่มต้น 139,140 2,365,382 RUB

  • เริ่มต้น 5,649 96,030 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,789 32,208 USD

  • เริ่มต้น 1,569 28,245 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,311 23,605 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,481 44,659 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,254 1,066,580 THB

  • เริ่มต้นRp 25,637,130 461,468,338 IDR

  • เริ่มต้น 137,133 2,468,399 RUB

  • เริ่มต้น 5,567 100,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,772 33,666 USD

  • เริ่มต้น 1,554 29,524 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,299 24,674 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,457 46,680 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,676 1,114,851 THB

  • เริ่มต้นRp 25,387,012 482,353,219 IDR

  • เริ่มต้น 135,795 2,580,112 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 104,748 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,754 35,089 USD

  • เริ่มต้น 1,539 30,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,286 25,716 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,433 48,653 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,098 1,161,966 THB

  • เริ่มต้นRp 25,136,893 502,737,864 IDR

  • เริ่มต้น 134,458 2,689,150 RUB

  • เริ่มต้น 5,459 109,174 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฮอกไกโด ซากุระ & ทัวร์โทโฮคุ ซากุระ โอนุมะ 2563 / 2020

 • ทัวร์ซากุระแบบส่วนตัวบรรยากาศสบาย ๆ เฉพาะกลุ่มของท่าน เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน)
 • ชมป้อมดาวห้าแฉกพร้อมซากุระที่ฮาโกดาเตะ
 • ชมวิวของปราสาทโบราณที่มีซากุระสีชมพูบานสะพรั่ง
 • ชมธรรมชาติสุดอัศจรรย์ที่โนโบริเบตสึ
 • ชอปปิงสินค้าแบรนด์เนมที่เรระเอาท์เลต

เส้นทางท่องเที่ยวในทัวร์นี้ใช้เวลาสั้น ๆ เพียง 4 วัน 3 คืน โดยเน้นชมความงดงามของซากุระในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น พร้อมเข้าชมปราสาทฮิโรซากิและสวนโดยรอบเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง จากนั้นเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อไปยังเมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าอันเก่าแก่และมีป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วยการเที่ยวชมโนโบริเบตสึ พร้อมชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เลตชื่อดังและเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
ทัวร์ Amazing ซากุระ ญี่ปุ่น เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 5
ทัวร์หิมะ ซากุระ สตรอว์เบอร์รี เริ่มที่ Narita จบที่ Tokyo 5
ทัวร์ 4 ภาค โตเกียว ฟูจิ ฮอกไกโด อาโอโมริ เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 6

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฮอกไกโด ซากุระ & ทัวร์โทโฮคุ ซากุระ โอนุมะ 2563 / 2020

 • ทัวร์ซากุระแบบส่วนตัวบรรยากาศสบาย ๆ เฉพาะกลุ่มของท่าน เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน)
 • ชมป้อมดาวห้าแฉกพร้อมซากุระที่ฮาโกดาเตะ
 • ชมวิวของปราสาทโบราณที่มีซากุระสีชมพูบานสะพรั่ง
 • ชมธรรมชาติสุดอัศจรรย์ที่โนโบริเบตสึ
 • ชอปปิงสินค้าแบรนด์เนมที่เรระเอาท์เลต

เส้นทางท่องเที่ยวในทัวร์นี้ใช้เวลาสั้น ๆ เพียง 4 วัน 3 คืน โดยเน้นชมความงดงามของซากุระในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น พร้อมเข้าชมปราสาทฮิโรซากิและสวนโดยรอบเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง จากนั้นเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อไปยังเมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าอันเก่าแก่และมีป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วยการเที่ยวชมโนโบริเบตสึ พร้อมชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เลตชื่อดังและเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

วันที่ 1โตเกียว › อาโอโมริ › ฮิโรซากิ

เดินทางไปชมซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2อาโอโมริ › ฮาโกดาเตะ

นั่งชินคันเซนสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อเยี่ยมเยือนเมืองท่าฮาโกดาเตะแสนโรแมนติก

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3โนโบริเบ็ตสึ › ชิโตเสะ

สำรวจอุโมงค์ซากุระและบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ พร้อมทักทายหมีดำแห่งโนโบริเบตสึ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 4ชินชิโตเสะ

เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมความประทับใจ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว,เครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริ และค่ารถไฟชินคันเซนเส้นทางอาโอโมริ-ฮาโกดาเตะ

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 3

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่โตเกียวและสิ้นสุดที่ฮอกไกโด ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากฮอกไกโด ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้าหรือสาย ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถพร้อมไกด์ในวันที่ 1 - 3 และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
ทัวร์ 4 ภาค โตเกียว ฟูจิ ฮอกไกโด อาโอโมริ เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 6
ทัวร์หิมะ ซากุระ สตรอว์เบอร์รี เริ่มที่ Narita จบที่ Tokyo 5
ทัวร์ Amazing ซากุระ ญี่ปุ่น เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 5

วันที่ 1

  Tokyo › Aomori  › Hirosaki

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 05:40 - 06:55 - เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 - 09:00 - ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยัง Domestic Terminal
 • 10:00 - 11:15 - เดินทางถึงเมืองอาโอโมริ
 • 11:50 - 12:30 - เดินทางไปตลาดปลาอาโอโมริ
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปยังฮิโรซากิ
 • 14:20 - 16:50 - ชมปราสาทฮิโรซากิและเพลิดเพลินไปกับดอกซากุระ
 • 16:50 - 17:20 - เดินทางไปเรียวกัง และเช็กอิน
 • 17:20 - 18:00 - เวลาอิสระในการแช่ออนเซน
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง

กิจกรรม

หลังจากท่านเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะแล้ว จะเป็นการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอาโอโมริ จังหวัดเหนือสุดของเกาะฮอนชูที่รุ่มรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปราสาทสวยและซากุระแสนงาม โดยจุดหมายปลายทางจุดแรก ได้แก่ ตลาดปลาอาโอโมริ จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง โดยมีจุดไฮไลต์คือบริเวณสวนสาธารณะปราสาทฮิโรซากิที่มีต้นซากุระปลูกไว้กว่า 2,600 ต้น นอกจากนี้ย้งมีไฮไลต์ของเมืองคือเทศกาล “Hirosaki Sakura-Matsuri” ซึ่งเทศกาลชมซากุระที่จัดขึ้นในช่วงที่ท่านกำลังเดินทางมาเยือนอยู่นั่นเอง จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำทุกท่านเดินทางสู่ที่พักอันแสนสบายเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากเดินทางมาด้วยความเหนื่อยล้ามาแล้วทั้งวัน

วันที่ 2

  Aomori  › Hakodate
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:30 - เดินทางไปสถานีอาโอโมริ
 • 09:30 - 09:51 - นั่งรถไฟชินคันเซน สาย Hayabusa 1
 • 09:51 - 10:57 - เดินทางไปฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซน
 • 11:00 - 11:50 - เดินทางไปสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ
 • 11:50 - 12:50 - ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะ
 • 12:50 - 13:00 - เดินทางไปโกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:20 - เดินทางไปสวนโงเรียวกาคุ
 • 14:20 - 14:50 - ชมป้อมปราการดาว 5 แฉก (Fort Goryokaku)
 • 14:50 - 15:00 - เดินทางไปหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 15:00 - 16:00 - ชมหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 16:00 - 16:20 - เดินทางไปยังบริเวณอ่าว
 • 16:20 - 17:20 - ล่องเรือสำราญ
 • 17:20 - 17:40 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 18:00 - 18:10 - เดินทางไปภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:10 - 18:20 - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะยามเย็น
 • 18:20 - 18:50 - สำรวจภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:50 - 19:30 - เดินทางกลับที่พัก
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็น

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นการมุ่งหน้าไปยังเมืองฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซนซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น และเมื่อเดินทางถึงฮาโกดาเตะแล้ว เราจะพาท่านเยี่ยมชมสวนสาธารณะฮาโกดาเตะเพื่อสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของซากุระอีกครั้ง จากนั้น ในช่วงบ่าย เราจะนำท่านเช้าชมไฮไลต์ประจำเมือง อันได้แก่ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ซึ่งสร้างมาเพื่อป้องกันข้าศึกชาวตะวันตกที่หมายตาจะยึดเมืองนี้ไว้แต่เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมาและนับเป็นจุดที่สามารถชมซากุระได้อย่างเพลิดเพลินใจอีกด้วย จากนั้นช่วงเย็นล่องเรือชมอ่าวฮาโกดาเตะและชมวิวยามค่ำคืนจากภูเขาประจำเมืองก่อนเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 3

  Noboribetsu › Chitose
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:30 - 09:30 - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 09:30 - 10:20 - สำรวจอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 10:20 - 11:30 - เดินทางสู่ Oshamanbe
 • 11:30 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:50 - เดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ
 • 13:50 - 14:10 - ชมอุโมงค์ซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • 14:10 - 14:40 - เดินทางไปสวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 14:40 - 15:30 - สวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 15:30 - 15:40 - เดินทางไปจิโกกุดานิ
 • 15:40 - 16:20 - จิโกกุดานิและบ่อน้ำร้อนโอยุนุมะพร้อมเส้นทางเดินป่า ‘เฮลไฮค์’ (Hell Hike)
 • 16:20 - 16:50 - เดินทางไปยังเมืองชิโตเสะ
 • 16:50 - 18:50 - อิสระชอปปิงที่เอาท์เล็ท
 • 18:50 - 19:00 - เดินทางเข้าที่พักใกล้เมืองชิโตเสะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ที่พัก

กิจกรรม

ในช่วงเช้า ทีมงานจะนำท่านเดินทางชมความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ซึ่งเป็นอุทยานตากอากาศชื่อดังของชาวญี่ปุ่นเพื่อสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามและสะอาดบริสุทธิ์ไร้มลภาวะ ต่อจากนั้นจะเป็นการเดินทางไปโนโบริเบตสึออนเซน ซึ่งเป็นหนึ่งในออนเซนรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งที่นี่ยังมีต้นซากุระมากกว่า 2,000 ต้นที่ได้รับการตกแต่งอย่างดีให้ได้ชมอย่างเพลิดเพลินอยู่ ณ บริเวณสถานีรถไฟ JR อีกด้วย ส่วนช่วงบ่ายท่านจะได้ไปชมความน่ารักของหมีสีน้ำตาลแห่งเกาะฮอกไกโด ณ สวนหมีโนโบริเบตสึ โดยท่านสามารถให้อาหารพวกหมีได้อย่างปลอดภัย ถัดจากสวนหมีแล้ว สถานที่ต่อไปที่จะเข้าชมคือหุบเขาอเวจี ซึ่งฉายาดังกล่าวนี้ชาวญี่ปุ่นใช้เป็นคำเปรียบเปรยไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินในบริเวณรอบ ๆ เท่านั้นและไม่มีอันตรายแต่อย่างใด จากนั้นในช่วงเย็นเราจะส่งท้ายด้วยการไปละลายทรัพย์ที่เอาท์เล็ตชื่อดังใกล้กับสนามบิน ก่อนนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักก

วันที่ 4

  New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก -เดินทางไปสนามบินชิโตเสะ

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว หลังจากทำการเช็กเอาท์แล้ว ขอให้ท่านขึ้นชัตเติ้ลบัส (shuttle bus) ของโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ และเช็กอินกับสายการบินตามขั้นตอนต่อไป

 Tokyo › Aomori  › Hirosaki

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 05:40 - 06:55 - เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 - 09:00 - ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยัง Domestic Terminal
 • 10:00 - 11:15 - เดินทางถึงเมืองอาโอโมริ
 • 11:50 - 12:30 - เดินทางไปตลาดปลาอาโอโมริ
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปยังฮิโรซากิ
 • 14:20 - 16:50 - ชมปราสาทฮิโรซากิและเพลิดเพลินไปกับดอกซากุระ
 • 16:50 - 17:20 - เดินทางไปเรียวกัง และเช็กอิน
 • 17:20 - 18:00 - เวลาอิสระในการแช่ออนเซน
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

หลังจากท่านเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะแล้ว จะเป็นการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอาโอโมริ จังหวัดเหนือสุดของเกาะฮอนชูที่รุ่มรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปราสาทสวยและซากุระแสนงาม โดยจุดหมายปลายทางจุดแรก ได้แก่ ตลาดปลาอาโอโมริ จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง โดยมีจุดไฮไลต์คือบริเวณสวนสาธารณะปราสาทฮิโรซากิที่มีต้นซากุระปลูกไว้กว่า 2,600 ต้น นอกจากนี้ย้งมีไฮไลต์ของเมืองคือเทศกาล “Hirosaki Sakura-Matsuri” ซึ่งเทศกาลชมซากุระที่จัดขึ้นในช่วงที่ท่านกำลังเดินทางมาเยือนอยู่นั่นเอง จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำทุกท่านเดินทางสู่ที่พักอันแสนสบายเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากเดินทางมาด้วยความเหนื่อยล้ามาแล้วทั้งวัน

 Aomori  › Hakodate

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:30 - เดินทางไปสถานีอาโอโมริ
 • 09:30 - 09:51 - นั่งรถไฟชินคันเซน สาย Hayabusa 1
 • 09:51 - 10:57 - เดินทางไปฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซน
 • 11:00 - 11:50 - เดินทางไปสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ
 • 11:50 - 12:50 - ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะ
 • 12:50 - 13:00 - เดินทางไปโกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:20 - เดินทางไปสวนโงเรียวกาคุ
 • 14:20 - 14:50 - ชมป้อมปราการดาว 5 แฉก (Fort Goryokaku)
 • 14:50 - 15:00 - เดินทางไปหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 15:00 - 16:00 - ชมหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 16:00 - 16:20 - เดินทางไปยังบริเวณอ่าว
 • 16:20 - 17:20 - ล่องเรือสำราญ
 • 17:20 - 17:40 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 18:00 - 18:10 - เดินทางไปภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:10 - 18:20 - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะยามเย็น
 • 18:20 - 18:50 - สำรวจภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:50 - 19:30 - เดินทางกลับที่พัก
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็น
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นการมุ่งหน้าไปยังเมืองฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซนซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น และเมื่อเดินทางถึงฮาโกดาเตะแล้ว เราจะพาท่านเยี่ยมชมสวนสาธารณะฮาโกดาเตะเพื่อสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของซากุระอีกครั้ง จากนั้น ในช่วงบ่าย เราจะนำท่านเช้าชมไฮไลต์ประจำเมือง อันได้แก่ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ซึ่งสร้างมาเพื่อป้องกันข้าศึกชาวตะวันตกที่หมายตาจะยึดเมืองนี้ไว้แต่เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมาและนับเป็นจุดที่สามารถชมซากุระได้อย่างเพลิดเพลินใจอีกด้วย จากนั้นช่วงเย็นล่องเรือชมอ่าวฮาโกดาเตะและชมวิวยามค่ำคืนจากภูเขาประจำเมืองก่อนเดินทางกลับที่พัก

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Noboribetsu › Chitose

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:30 - 09:30 - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 09:30 - 10:20 - สำรวจอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 10:20 - 11:30 - เดินทางสู่ Oshamanbe
 • 11:30 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:50 - เดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ
 • 13:50 - 14:10 - ชมอุโมงค์ซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • 14:10 - 14:40 - เดินทางไปสวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 14:40 - 15:30 - สวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 15:30 - 15:40 - เดินทางไปจิโกกุดานิ
 • 15:40 - 16:20 - จิโกกุดานิและบ่อน้ำร้อนโอยุนุมะพร้อมเส้นทางเดินป่า ‘เฮลไฮค์’ (Hell Hike)
 • 16:20 - 16:50 - เดินทางไปยังเมืองชิโตเสะ
 • 16:50 - 18:50 - อิสระชอปปิงที่เอาท์เล็ท
 • 18:50 - 19:00 - เดินทางเข้าที่พักใกล้เมืองชิโตเสะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

กิจกรรม

ในช่วงเช้า ทีมงานจะนำท่านเดินทางชมความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ซึ่งเป็นอุทยานตากอากาศชื่อดังของชาวญี่ปุ่นเพื่อสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามและสะอาดบริสุทธิ์ไร้มลภาวะ ต่อจากนั้นจะเป็นการเดินทางไปโนโบริเบตสึออนเซน ซึ่งเป็นหนึ่งในออนเซนรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งที่นี่ยังมีต้นซากุระมากกว่า 2,000 ต้นที่ได้รับการตกแต่งอย่างดีให้ได้ชมอย่างเพลิดเพลินอยู่ ณ บริเวณสถานีรถไฟ JR อีกด้วย ส่วนช่วงบ่ายท่านจะได้ไปชมความน่ารักของหมีสีน้ำตาลแห่งเกาะฮอกไกโด ณ สวนหมีโนโบริเบตสึ โดยท่านสามารถให้อาหารพวกหมีได้อย่างปลอดภัย ถัดจากสวนหมีแล้ว สถานที่ต่อไปที่จะเข้าชมคือหุบเขาอเวจี ซึ่งฉายาดังกล่าวนี้ชาวญี่ปุ่นใช้เป็นคำเปรียบเปรยไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินในบริเวณรอบ ๆ เท่านั้นและไม่มีอันตรายแต่อย่างใด จากนั้นในช่วงเย็นเราจะส่งท้ายด้วยการไปละลายทรัพย์ที่เอาท์เล็ตชื่อดังใกล้กับสนามบิน ก่อนนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักก

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก -เดินทางไปสนามบินชิโตเสะ
อาหารเช้า

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว หลังจากทำการเช็กเอาท์แล้ว ขอให้ท่านขึ้นชัตเติ้ลบัส (shuttle bus) ของโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ และเช็กอินกับสายการบินตามขั้นตอนต่อไป

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • เม.ย. 2020

 • พ.ค. 2020

 • เม.ย. 2022

 • พ.ค. 2022

 • เม.ย. 2023

 • พ.ค. 2023

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 11,626 USD

  • เริ่มต้น 2,549 10,196 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,130 8,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,030 16,121 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,252 385,010 THB

  • เริ่มต้นRp 41,644,704 166,578,815 IDR

  • เริ่มต้น 222,758 891,032 RUB

  • เริ่มต้น 9,044 36,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,610 13,049 USD

  • เริ่มต้น 2,289 11,444 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,913 9,564 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,619 18,094 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,425 432,124 THB

  • เริ่มต้นRp 37,392,692 186,963,459 IDR

  • เริ่มต้น 200,014 1,000,069 RUB

  • เริ่มต้น 8,120 40,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,409 14,454 USD

  • เริ่มต้น 2,113 12,676 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,766 10,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,340 20,042 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,777 478,661 THB

  • เริ่มต้นRp 34,516,331 207,097,986 IDR

  • เริ่มต้น 184,628 1,107,769 RUB

  • เริ่มต้น 7,496 44,973 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,322 16,252 USD

  • เริ่มต้น 2,036 14,253 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,702 11,911 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,219 22,535 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,886 538,204 THB

  • เริ่มต้นRp 33,265,739 232,860,175 IDR

  • เริ่มต้น 177,939 1,245,571 RUB

  • เริ่มต้น 7,224 50,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,208 17,666 USD

  • เริ่มต้น 1,937 15,493 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,618 12,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,062 24,496 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,129 585,030 THB

  • เริ่มต้นRp 31,639,970 253,119,760 IDR

  • เริ่มต้น 169,243 1,353,940 RUB

  • เริ่มต้น 6,871 54,967 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,121 19,089 USD

  • เริ่มต้น 1,860 16,741 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 13,990 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,941 26,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,238 632,144 THB

  • เริ่มต้นRp 30,389,378 273,504,405 IDR

  • เริ่มต้น 162,553 1,462,978 RUB

  • เริ่มต้น 6,599 59,394 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,051 20,512 USD

  • เริ่มต้น 1,799 17,988 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 15,033 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,844 28,441 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,926 679,259 THB

  • เริ่มต้นRp 29,388,905 293,889,050 IDR

  • เริ่มต้น 157,202 1,572,016 RUB

  • เริ่มต้น 6,382 63,821 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,999 21,987 USD

  • เริ่มต้น 1,753 19,282 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,465 16,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,772 30,487 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,192 728,107 THB

  • เริ่มต้นRp 28,638,550 315,024,050 IDR

  • เริ่มต้น 153,188 1,685,067 RUB

  • เริ่มต้น 6,219 68,411 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 23,357 USD

  • เริ่มต้น 1,707 20,484 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,427 17,119 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,699 32,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,457 773,488 THB

  • เริ่มต้นRp 27,888,195 334,658,339 IDR

  • เริ่มต้น 149,174 1,790,091 RUB

  • เริ่มต้น 6,056 72,674 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,912 24,850 USD

  • เริ่มต้น 1,676 21,793 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,401 18,213 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,650 34,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,301 822,915 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,958 356,043,458 IDR

  • เริ่มต้น 146,498 1,904,480 RUB

  • เริ่มต้น 5,948 77,318 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,894 26,517 USD

  • เริ่มต้น 1,661 23,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,388 19,434 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,626 36,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,723 878,122 THB

  • เริ่มต้นRp 27,137,840 379,929,759 IDR

  • เริ่มต้น 145,161 2,032,248 RUB

  • เริ่มต้น 5,893 82,505 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,868 28,018 USD

  • เริ่มต้น 1,638 24,571 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 38,850 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,856 927,838 THB

  • เริ่มต้นRp 26,762,662 401,439,936 IDR

  • เริ่มต้น 143,154 2,147,306 RUB

  • เริ่มต้น 5,812 87,177 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 29,467 USD

  • เริ่มต้น 1,615 25,842 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,350 21,597 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,554 40,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,989 975,820 THB

  • เริ่มต้นRp 26,387,485 422,199,759 IDR

  • เริ่มต้น 141,147 2,258,351 RUB

  • เริ่มต้น 5,730 91,685 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 30,864 USD

  • เริ่มต้น 1,592 27,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,331 22,620 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,517 42,795 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,122 1,022,067 THB

  • เริ่มต้นRp 26,012,307 442,209,226 IDR

  • เริ่มต้น 139,140 2,365,382 RUB

  • เริ่มต้น 5,649 96,030 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,789 32,208 USD

  • เริ่มต้น 1,569 28,245 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,311 23,605 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,481 44,659 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,254 1,066,580 THB

  • เริ่มต้นRp 25,637,130 461,468,338 IDR

  • เริ่มต้น 137,133 2,468,399 RUB

  • เริ่มต้น 5,567 100,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,772 33,666 USD

  • เริ่มต้น 1,554 29,524 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,299 24,674 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,457 46,680 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,676 1,114,851 THB

  • เริ่มต้นRp 25,387,012 482,353,219 IDR

  • เริ่มต้น 135,795 2,580,112 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 104,748 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,754 35,089 USD

  • เริ่มต้น 1,539 30,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,286 25,716 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,433 48,653 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,098 1,161,966 THB

  • เริ่มต้นRp 25,136,893 502,737,864 IDR

  • เริ่มต้น 134,458 2,689,150 RUB

  • เริ่มต้น 5,459 109,174 ILS

24
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 11,626 USD

  • เริ่มต้น 2,549 10,196 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,130 8,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,030 16,121 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,252 385,010 THB

  • เริ่มต้นRp 41,644,704 166,578,815 IDR

  • เริ่มต้น 222,758 891,032 RUB

  • เริ่มต้น 9,044 36,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,610 13,049 USD

  • เริ่มต้น 2,289 11,444 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,913 9,564 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,619 18,094 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,425 432,124 THB

  • เริ่มต้นRp 37,392,692 186,963,459 IDR

  • เริ่มต้น 200,014 1,000,069 RUB

  • เริ่มต้น 8,120 40,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,409 14,454 USD

  • เริ่มต้น 2,113 12,676 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,766 10,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,340 20,042 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,777 478,661 THB

  • เริ่มต้นRp 34,516,331 207,097,986 IDR

  • เริ่มต้น 184,628 1,107,769 RUB

  • เริ่มต้น 7,496 44,973 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,322 16,252 USD

  • เริ่มต้น 2,036 14,253 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,702 11,911 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,219 22,535 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,886 538,204 THB

  • เริ่มต้นRp 33,265,739 232,860,175 IDR

  • เริ่มต้น 177,939 1,245,571 RUB

  • เริ่มต้น 7,224 50,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,208 17,666 USD

  • เริ่มต้น 1,937 15,493 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,618 12,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,062 24,496 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,129 585,030 THB

  • เริ่มต้นRp 31,639,970 253,119,760 IDR

  • เริ่มต้น 169,243 1,353,940 RUB

  • เริ่มต้น 6,871 54,967 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,121 19,089 USD

  • เริ่มต้น 1,860 16,741 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 13,990 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,941 26,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,238 632,144 THB

  • เริ่มต้นRp 30,389,378 273,504,405 IDR

  • เริ่มต้น 162,553 1,462,978 RUB

  • เริ่มต้น 6,599 59,394 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,051 20,512 USD

  • เริ่มต้น 1,799 17,988 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 15,033 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,844 28,441 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,926 679,259 THB

  • เริ่มต้นRp 29,388,905 293,889,050 IDR

  • เริ่มต้น 157,202 1,572,016 RUB

  • เริ่มต้น 6,382 63,821 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,999 21,987 USD

  • เริ่มต้น 1,753 19,282 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,465 16,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,772 30,487 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,192 728,107 THB

  • เริ่มต้นRp 28,638,550 315,024,050 IDR

  • เริ่มต้น 153,188 1,685,067 RUB

  • เริ่มต้น 6,219 68,411 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 23,357 USD

  • เริ่มต้น 1,707 20,484 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,427 17,119 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,699 32,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,457 773,488 THB

  • เริ่มต้นRp 27,888,195 334,658,339 IDR

  • เริ่มต้น 149,174 1,790,091 RUB

  • เริ่มต้น 6,056 72,674 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,912 24,850 USD

  • เริ่มต้น 1,676 21,793 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,401 18,213 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,650 34,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,301 822,915 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,958 356,043,458 IDR

  • เริ่มต้น 146,498 1,904,480 RUB

  • เริ่มต้น 5,948 77,318 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,894 26,517 USD

  • เริ่มต้น 1,661 23,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,388 19,434 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,626 36,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,723 878,122 THB

  • เริ่มต้นRp 27,137,840 379,929,759 IDR

  • เริ่มต้น 145,161 2,032,248 RUB

  • เริ่มต้น 5,893 82,505 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,868 28,018 USD

  • เริ่มต้น 1,638 24,571 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 38,850 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,856 927,838 THB

  • เริ่มต้นRp 26,762,662 401,439,936 IDR

  • เริ่มต้น 143,154 2,147,306 RUB

  • เริ่มต้น 5,812 87,177 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 29,467 USD

  • เริ่มต้น 1,615 25,842 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,350 21,597 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,554 40,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,989 975,820 THB

  • เริ่มต้นRp 26,387,485 422,199,759 IDR

  • เริ่มต้น 141,147 2,258,351 RUB

  • เริ่มต้น 5,730 91,685 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 30,864 USD

  • เริ่มต้น 1,592 27,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,331 22,620 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,517 42,795 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,122 1,022,067 THB

  • เริ่มต้นRp 26,012,307 442,209,226 IDR

  • เริ่มต้น 139,140 2,365,382 RUB

  • เริ่มต้น 5,649 96,030 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,789 32,208 USD

  • เริ่มต้น 1,569 28,245 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,311 23,605 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,481 44,659 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,254 1,066,580 THB

  • เริ่มต้นRp 25,637,130 461,468,338 IDR

  • เริ่มต้น 137,133 2,468,399 RUB

  • เริ่มต้น 5,567 100,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,772 33,666 USD

  • เริ่มต้น 1,554 29,524 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,299 24,674 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,457 46,680 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,676 1,114,851 THB

  • เริ่มต้นRp 25,387,012 482,353,219 IDR

  • เริ่มต้น 135,795 2,580,112 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 104,748 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,754 35,089 USD

  • เริ่มต้น 1,539 30,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,286 25,716 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,433 48,653 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,098 1,161,966 THB

  • เริ่มต้นRp 25,136,893 502,737,864 IDR

  • เริ่มต้น 134,458 2,689,150 RUB

  • เริ่มต้น 5,459 109,174 ILS

25
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 11,626 USD

  • เริ่มต้น 2,549 10,196 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,130 8,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,030 16,121 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,252 385,010 THB

  • เริ่มต้นRp 41,644,704 166,578,815 IDR

  • เริ่มต้น 222,758 891,032 RUB

  • เริ่มต้น 9,044 36,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,610 13,049 USD

  • เริ่มต้น 2,289 11,444 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,913 9,564 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,619 18,094 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,425 432,124 THB

  • เริ่มต้นRp 37,392,692 186,963,459 IDR

  • เริ่มต้น 200,014 1,000,069 RUB

  • เริ่มต้น 8,120 40,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,409 14,454 USD

  • เริ่มต้น 2,113 12,676 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,766 10,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,340 20,042 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,777 478,661 THB

  • เริ่มต้นRp 34,516,331 207,097,986 IDR

  • เริ่มต้น 184,628 1,107,769 RUB

  • เริ่มต้น 7,496 44,973 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,322 16,252 USD

  • เริ่มต้น 2,036 14,253 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,702 11,911 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,219 22,535 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,886 538,204 THB

  • เริ่มต้นRp 33,265,739 232,860,175 IDR

  • เริ่มต้น 177,939 1,245,571 RUB

  • เริ่มต้น 7,224 50,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,208 17,666 USD

  • เริ่มต้น 1,937 15,493 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,618 12,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,062 24,496 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,129 585,030 THB

  • เริ่มต้นRp 31,639,970 253,119,760 IDR

  • เริ่มต้น 169,243 1,353,940 RUB

  • เริ่มต้น 6,871 54,967 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,121 19,089 USD

  • เริ่มต้น 1,860 16,741 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 13,990 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,941 26,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,238 632,144 THB

  • เริ่มต้นRp 30,389,378 273,504,405 IDR

  • เริ่มต้น 162,553 1,462,978 RUB

  • เริ่มต้น 6,599 59,394 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,051 20,512 USD

  • เริ่มต้น 1,799 17,988 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 15,033 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,844 28,441 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,926 679,259 THB

  • เริ่มต้นRp 29,388,905 293,889,050 IDR

  • เริ่มต้น 157,202 1,572,016 RUB

  • เริ่มต้น 6,382 63,821 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,999 21,987 USD

  • เริ่มต้น 1,753 19,282 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,465 16,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,772 30,487 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,192 728,107 THB

  • เริ่มต้นRp 28,638,550 315,024,050 IDR

  • เริ่มต้น 153,188 1,685,067 RUB

  • เริ่มต้น 6,219 68,411 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 23,357 USD

  • เริ่มต้น 1,707 20,484 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,427 17,119 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,699 32,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,457 773,488 THB

  • เริ่มต้นRp 27,888,195 334,658,339 IDR

  • เริ่มต้น 149,174 1,790,091 RUB

  • เริ่มต้น 6,056 72,674 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,912 24,850 USD

  • เริ่มต้น 1,676 21,793 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,401 18,213 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,650 34,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,301 822,915 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,958 356,043,458 IDR

  • เริ่มต้น 146,498 1,904,480 RUB

  • เริ่มต้น 5,948 77,318 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,894 26,517 USD

  • เริ่มต้น 1,661 23,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,388 19,434 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,626 36,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,723 878,122 THB

  • เริ่มต้นRp 27,137,840 379,929,759 IDR

  • เริ่มต้น 145,161 2,032,248 RUB

  • เริ่มต้น 5,893 82,505 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,868 28,018 USD

  • เริ่มต้น 1,638 24,571 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 38,850 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,856 927,838 THB

  • เริ่มต้นRp 26,762,662 401,439,936 IDR

  • เริ่มต้น 143,154 2,147,306 RUB

  • เริ่มต้น 5,812 87,177 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 29,467 USD

  • เริ่มต้น 1,615 25,842 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,350 21,597 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,554 40,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,989 975,820 THB

  • เริ่มต้นRp 26,387,485 422,199,759 IDR

  • เริ่มต้น 141,147 2,258,351 RUB

  • เริ่มต้น 5,730 91,685 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 30,864 USD

  • เริ่มต้น 1,592 27,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,331 22,620 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,517 42,795 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,122 1,022,067 THB

  • เริ่มต้นRp 26,012,307 442,209,226 IDR

  • เริ่มต้น 139,140 2,365,382 RUB

  • เริ่มต้น 5,649 96,030 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,789 32,208 USD

  • เริ่มต้น 1,569 28,245 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,311 23,605 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,481 44,659 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,254 1,066,580 THB

  • เริ่มต้นRp 25,637,130 461,468,338 IDR

  • เริ่มต้น 137,133 2,468,399 RUB

  • เริ่มต้น 5,567 100,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,772 33,666 USD

  • เริ่มต้น 1,554 29,524 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,299 24,674 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,457 46,680 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,676 1,114,851 THB

  • เริ่มต้นRp 25,387,012 482,353,219 IDR

  • เริ่มต้น 135,795 2,580,112 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 104,748 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,754 35,089 USD

  • เริ่มต้น 1,539 30,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,286 25,716 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,433 48,653 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,098 1,161,966 THB

  • เริ่มต้นRp 25,136,893 502,737,864 IDR

  • เริ่มต้น 134,458 2,689,150 RUB

  • เริ่มต้น 5,459 109,174 ILS

26
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 11,626 USD

  • เริ่มต้น 2,549 10,196 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,130 8,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,030 16,121 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,252 385,010 THB

  • เริ่มต้นRp 41,644,704 166,578,815 IDR

  • เริ่มต้น 222,758 891,032 RUB

  • เริ่มต้น 9,044 36,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,610 13,049 USD

  • เริ่มต้น 2,289 11,444 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,913 9,564 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,619 18,094 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,425 432,124 THB

  • เริ่มต้นRp 37,392,692 186,963,459 IDR

  • เริ่มต้น 200,014 1,000,069 RUB

  • เริ่มต้น 8,120 40,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,409 14,454 USD

  • เริ่มต้น 2,113 12,676 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,766 10,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,340 20,042 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,777 478,661 THB

  • เริ่มต้นRp 34,516,331 207,097,986 IDR

  • เริ่มต้น 184,628 1,107,769 RUB

  • เริ่มต้น 7,496 44,973 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,322 16,252 USD

  • เริ่มต้น 2,036 14,253 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,702 11,911 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,219 22,535 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,886 538,204 THB

  • เริ่มต้นRp 33,265,739 232,860,175 IDR

  • เริ่มต้น 177,939 1,245,571 RUB

  • เริ่มต้น 7,224 50,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,208 17,666 USD

  • เริ่มต้น 1,937 15,493 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,618 12,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,062 24,496 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,129 585,030 THB

  • เริ่มต้นRp 31,639,970 253,119,760 IDR

  • เริ่มต้น 169,243 1,353,940 RUB

  • เริ่มต้น 6,871 54,967 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,121 19,089 USD

  • เริ่มต้น 1,860 16,741 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 13,990 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,941 26,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,238 632,144 THB

  • เริ่มต้นRp 30,389,378 273,504,405 IDR

  • เริ่มต้น 162,553 1,462,978 RUB

  • เริ่มต้น 6,599 59,394 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,051 20,512 USD

  • เริ่มต้น 1,799 17,988 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 15,033 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,844 28,441 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,926 679,259 THB

  • เริ่มต้นRp 29,388,905 293,889,050 IDR

  • เริ่มต้น 157,202 1,572,016 RUB

  • เริ่มต้น 6,382 63,821 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,999 21,987 USD

  • เริ่มต้น 1,753 19,282 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,465 16,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,772 30,487 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,192 728,107 THB

  • เริ่มต้นRp 28,638,550 315,024,050 IDR

  • เริ่มต้น 153,188 1,685,067 RUB

  • เริ่มต้น 6,219 68,411 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 23,357 USD

  • เริ่มต้น 1,707 20,484 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,427 17,119 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,699 32,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,457 773,488 THB

  • เริ่มต้นRp 27,888,195 334,658,339 IDR

  • เริ่มต้น 149,174 1,790,091 RUB

  • เริ่มต้น 6,056 72,674 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,912 24,850 USD

  • เริ่มต้น 1,676 21,793 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,401 18,213 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,650 34,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,301 822,915 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,958 356,043,458 IDR

  • เริ่มต้น 146,498 1,904,480 RUB

  • เริ่มต้น 5,948 77,318 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,894 26,517 USD

  • เริ่มต้น 1,661 23,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,388 19,434 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,626 36,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,723 878,122 THB

  • เริ่มต้นRp 27,137,840 379,929,759 IDR

  • เริ่มต้น 145,161 2,032,248 RUB

  • เริ่มต้น 5,893 82,505 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,868 28,018 USD

  • เริ่มต้น 1,638 24,571 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 38,850 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,856 927,838 THB

  • เริ่มต้นRp 26,762,662 401,439,936 IDR

  • เริ่มต้น 143,154 2,147,306 RUB

  • เริ่มต้น 5,812 87,177 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 29,467 USD

  • เริ่มต้น 1,615 25,842 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,350 21,597 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,554 40,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,989 975,820 THB

  • เริ่มต้นRp 26,387,485 422,199,759 IDR

  • เริ่มต้น 141,147 2,258,351 RUB

  • เริ่มต้น 5,730 91,685 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 30,864 USD

  • เริ่มต้น 1,592 27,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,331 22,620 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,517 42,795 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,122 1,022,067 THB

  • เริ่มต้นRp 26,012,307 442,209,226 IDR

  • เริ่มต้น 139,140 2,365,382 RUB

  • เริ่มต้น 5,649 96,030 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,789 32,208 USD

  • เริ่มต้น 1,569 28,245 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,311 23,605 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,481 44,659 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,254 1,066,580 THB

  • เริ่มต้นRp 25,637,130 461,468,338 IDR

  • เริ่มต้น 137,133 2,468,399 RUB

  • เริ่มต้น 5,567 100,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,772 33,666 USD

  • เริ่มต้น 1,554 29,524 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,299 24,674 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,457 46,680 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,676 1,114,851 THB

  • เริ่มต้นRp 25,387,012 482,353,219 IDR

  • เริ่มต้น 135,795 2,580,112 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 104,748 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,754 35,089 USD

  • เริ่มต้น 1,539 30,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,286 25,716 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,433 48,653 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,098 1,161,966 THB

  • เริ่มต้นRp 25,136,893 502,737,864 IDR

  • เริ่มต้น 134,458 2,689,150 RUB

  • เริ่มต้น 5,459 109,174 ILS

27
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 11,626 USD

  • เริ่มต้น 2,549 10,196 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,130 8,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,030 16,121 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,252 385,010 THB

  • เริ่มต้นRp 41,644,704 166,578,815 IDR

  • เริ่มต้น 222,758 891,032 RUB

  • เริ่มต้น 9,044 36,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,610 13,049 USD

  • เริ่มต้น 2,289 11,444 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,913 9,564 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,619 18,094 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,425 432,124 THB

  • เริ่มต้นRp 37,392,692 186,963,459 IDR

  • เริ่มต้น 200,014 1,000,069 RUB

  • เริ่มต้น 8,120 40,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,409 14,454 USD

  • เริ่มต้น 2,113 12,676 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,766 10,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,340 20,042 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,777 478,661 THB

  • เริ่มต้นRp 34,516,331 207,097,986 IDR

  • เริ่มต้น 184,628 1,107,769 RUB

  • เริ่มต้น 7,496 44,973 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,322 16,252 USD

  • เริ่มต้น 2,036 14,253 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,702 11,911 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,219 22,535 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,886 538,204 THB

  • เริ่มต้นRp 33,265,739 232,860,175 IDR

  • เริ่มต้น 177,939 1,245,571 RUB

  • เริ่มต้น 7,224 50,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,208 17,666 USD

  • เริ่มต้น 1,937 15,493 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,618 12,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,062 24,496 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,129 585,030 THB

  • เริ่มต้นRp 31,639,970 253,119,760 IDR

  • เริ่มต้น 169,243 1,353,940 RUB

  • เริ่มต้น 6,871 54,967 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,121 19,089 USD

  • เริ่มต้น 1,860 16,741 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 13,990 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,941 26,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,238 632,144 THB

  • เริ่มต้นRp 30,389,378 273,504,405 IDR

  • เริ่มต้น 162,553 1,462,978 RUB

  • เริ่มต้น 6,599 59,394 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,051 20,512 USD

  • เริ่มต้น 1,799 17,988 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 15,033 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,844 28,441 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,926 679,259 THB

  • เริ่มต้นRp 29,388,905 293,889,050 IDR

  • เริ่มต้น 157,202 1,572,016 RUB

  • เริ่มต้น 6,382 63,821 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,999 21,987 USD

  • เริ่มต้น 1,753 19,282 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,465 16,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,772 30,487 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,192 728,107 THB

  • เริ่มต้นRp 28,638,550 315,024,050 IDR

  • เริ่มต้น 153,188 1,685,067 RUB

  • เริ่มต้น 6,219 68,411 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 23,357 USD

  • เริ่มต้น 1,707 20,484 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,427 17,119 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,699 32,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,457 773,488 THB

  • เริ่มต้นRp 27,888,195 334,658,339 IDR

  • เริ่มต้น 149,174 1,790,091 RUB

  • เริ่มต้น 6,056 72,674 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,912 24,850 USD

  • เริ่มต้น 1,676 21,793 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,401 18,213 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,650 34,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,301 822,915 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,958 356,043,458 IDR

  • เริ่มต้น 146,498 1,904,480 RUB

  • เริ่มต้น 5,948 77,318 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,894 26,517 USD

  • เริ่มต้น 1,661 23,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,388 19,434 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,626 36,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,723 878,122 THB

  • เริ่มต้นRp 27,137,840 379,929,759 IDR

  • เริ่มต้น 145,161 2,032,248 RUB

  • เริ่มต้น 5,893 82,505 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,868 28,018 USD

  • เริ่มต้น 1,638 24,571 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 38,850 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,856 927,838 THB

  • เริ่มต้นRp 26,762,662 401,439,936 IDR

  • เริ่มต้น 143,154 2,147,306 RUB

  • เริ่มต้น 5,812 87,177 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 29,467 USD

  • เริ่มต้น 1,615 25,842 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,350 21,597 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,554 40,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,989 975,820 THB

  • เริ่มต้นRp 26,387,485 422,199,759 IDR

  • เริ่มต้น 141,147 2,258,351 RUB

  • เริ่มต้น 5,730 91,685 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 30,864 USD

  • เริ่มต้น 1,592 27,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,331 22,620 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,517 42,795 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,122 1,022,067 THB

  • เริ่มต้นRp 26,012,307 442,209,226 IDR

  • เริ่มต้น 139,140 2,365,382 RUB

  • เริ่มต้น 5,649 96,030 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,789 32,208 USD

  • เริ่มต้น 1,569 28,245 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,311 23,605 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,481 44,659 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,254 1,066,580 THB

  • เริ่มต้นRp 25,637,130 461,468,338 IDR

  • เริ่มต้น 137,133 2,468,399 RUB

  • เริ่มต้น 5,567 100,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,772 33,666 USD

  • เริ่มต้น 1,554 29,524 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,299 24,674 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,457 46,680 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,676 1,114,851 THB

  • เริ่มต้นRp 25,387,012 482,353,219 IDR

  • เริ่มต้น 135,795 2,580,112 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 104,748 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,754 35,089 USD

  • เริ่มต้น 1,539 30,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,286 25,716 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,433 48,653 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,098 1,161,966 THB

  • เริ่มต้นRp 25,136,893 502,737,864 IDR

  • เริ่มต้น 134,458 2,689,150 RUB

  • เริ่มต้น 5,459 109,174 ILS

28
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 11,626 USD

  • เริ่มต้น 2,549 10,196 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,130 8,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,030 16,121 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,252 385,010 THB

  • เริ่มต้นRp 41,644,704 166,578,815 IDR

  • เริ่มต้น 222,758 891,032 RUB

  • เริ่มต้น 9,044 36,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,610 13,049 USD

  • เริ่มต้น 2,289 11,444 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,913 9,564 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,619 18,094 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,425 432,124 THB

  • เริ่มต้นRp 37,392,692 186,963,459 IDR

  • เริ่มต้น 200,014 1,000,069 RUB

  • เริ่มต้น 8,120 40,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,409 14,454 USD

  • เริ่มต้น 2,113 12,676 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,766 10,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,340 20,042 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,777 478,661 THB

  • เริ่มต้นRp 34,516,331 207,097,986 IDR

  • เริ่มต้น 184,628 1,107,769 RUB

  • เริ่มต้น 7,496 44,973 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,322 16,252 USD

  • เริ่มต้น 2,036 14,253 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,702 11,911 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,219 22,535 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,886 538,204 THB

  • เริ่มต้นRp 33,265,739 232,860,175 IDR

  • เริ่มต้น 177,939 1,245,571 RUB

  • เริ่มต้น 7,224 50,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,208 17,666 USD

  • เริ่มต้น 1,937 15,493 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,618 12,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,062 24,496 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,129 585,030 THB

  • เริ่มต้นRp 31,639,970 253,119,760 IDR

  • เริ่มต้น 169,243 1,353,940 RUB

  • เริ่มต้น 6,871 54,967 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,121 19,089 USD

  • เริ่มต้น 1,860 16,741 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 13,990 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,941 26,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,238 632,144 THB

  • เริ่มต้นRp 30,389,378 273,504,405 IDR

  • เริ่มต้น 162,553 1,462,978 RUB

  • เริ่มต้น 6,599 59,394 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,051 20,512 USD

  • เริ่มต้น 1,799 17,988 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 15,033 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,844 28,441 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,926 679,259 THB

  • เริ่มต้นRp 29,388,905 293,889,050 IDR

  • เริ่มต้น 157,202 1,572,016 RUB

  • เริ่มต้น 6,382 63,821 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,999 21,987 USD

  • เริ่มต้น 1,753 19,282 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,465 16,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,772 30,487 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,192 728,107 THB

  • เริ่มต้นRp 28,638,550 315,024,050 IDR

  • เริ่มต้น 153,188 1,685,067 RUB

  • เริ่มต้น 6,219 68,411 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 23,357 USD

  • เริ่มต้น 1,707 20,484 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,427 17,119 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,699 32,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,457 773,488 THB

  • เริ่มต้นRp 27,888,195 334,658,339 IDR

  • เริ่มต้น 149,174 1,790,091 RUB

  • เริ่มต้น 6,056 72,674 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,912 24,850 USD

  • เริ่มต้น 1,676 21,793 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,401 18,213 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,650 34,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,301 822,915 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,958 356,043,458 IDR

  • เริ่มต้น 146,498 1,904,480 RUB

  • เริ่มต้น 5,948 77,318 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,894 26,517 USD

  • เริ่มต้น 1,661 23,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,388 19,434 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,626 36,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,723 878,122 THB

  • เริ่มต้นRp 27,137,840 379,929,759 IDR

  • เริ่มต้น 145,161 2,032,248 RUB

  • เริ่มต้น 5,893 82,505 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,868 28,018 USD

  • เริ่มต้น 1,638 24,571 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 38,850 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,856 927,838 THB

  • เริ่มต้นRp 26,762,662 401,439,936 IDR

  • เริ่มต้น 143,154 2,147,306 RUB

  • เริ่มต้น 5,812 87,177 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 29,467 USD

  • เริ่มต้น 1,615 25,842 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,350 21,597 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,554 40,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,989 975,820 THB

  • เริ่มต้นRp 26,387,485 422,199,759 IDR

  • เริ่มต้น 141,147 2,258,351 RUB

  • เริ่มต้น 5,730 91,685 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 30,864 USD

  • เริ่มต้น 1,592 27,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,331 22,620 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,517 42,795 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,122 1,022,067 THB

  • เริ่มต้นRp 26,012,307 442,209,226 IDR

  • เริ่มต้น 139,140 2,365,382 RUB

  • เริ่มต้น 5,649 96,030 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,789 32,208 USD

  • เริ่มต้น 1,569 28,245 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,311 23,605 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,481 44,659 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,254 1,066,580 THB

  • เริ่มต้นRp 25,637,130 461,468,338 IDR

  • เริ่มต้น 137,133 2,468,399 RUB

  • เริ่มต้น 5,567 100,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,772 33,666 USD

  • เริ่มต้น 1,554 29,524 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,299 24,674 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,457 46,680 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,676 1,114,851 THB

  • เริ่มต้นRp 25,387,012 482,353,219 IDR

  • เริ่มต้น 135,795 2,580,112 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 104,748 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,754 35,089 USD

  • เริ่มต้น 1,539 30,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,286 25,716 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,433 48,653 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,098 1,161,966 THB

  • เริ่มต้นRp 25,136,893 502,737,864 IDR

  • เริ่มต้น 134,458 2,689,150 RUB

  • เริ่มต้น 5,459 109,174 ILS

29
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 11,626 USD

  • เริ่มต้น 2,549 10,196 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,130 8,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,030 16,121 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,252 385,010 THB

  • เริ่มต้นRp 41,644,704 166,578,815 IDR

  • เริ่มต้น 222,758 891,032 RUB

  • เริ่มต้น 9,044 36,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,610 13,049 USD

  • เริ่มต้น 2,289 11,444 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,913 9,564 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,619 18,094 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,425 432,124 THB

  • เริ่มต้นRp 37,392,692 186,963,459 IDR

  • เริ่มต้น 200,014 1,000,069 RUB

  • เริ่มต้น 8,120 40,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,409 14,454 USD

  • เริ่มต้น 2,113 12,676 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,766 10,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,340 20,042 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,777 478,661 THB

  • เริ่มต้นRp 34,516,331 207,097,986 IDR

  • เริ่มต้น 184,628 1,107,769 RUB

  • เริ่มต้น 7,496 44,973 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,322 16,252 USD

  • เริ่มต้น 2,036 14,253 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,702 11,911 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,219 22,535 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,886 538,204 THB

  • เริ่มต้นRp 33,265,739 232,860,175 IDR

  • เริ่มต้น 177,939 1,245,571 RUB

  • เริ่มต้น 7,224 50,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,208 17,666 USD

  • เริ่มต้น 1,937 15,493 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,618 12,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,062 24,496 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,129 585,030 THB

  • เริ่มต้นRp 31,639,970 253,119,760 IDR

  • เริ่มต้น 169,243 1,353,940 RUB

  • เริ่มต้น 6,871 54,967 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,121 19,089 USD

  • เริ่มต้น 1,860 16,741 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 13,990 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,941 26,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,238 632,144 THB

  • เริ่มต้นRp 30,389,378 273,504,405 IDR

  • เริ่มต้น 162,553 1,462,978 RUB

  • เริ่มต้น 6,599 59,394 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,051 20,512 USD

  • เริ่มต้น 1,799 17,988 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 15,033 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,844 28,441 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,926 679,259 THB

  • เริ่มต้นRp 29,388,905 293,889,050 IDR

  • เริ่มต้น 157,202 1,572,016 RUB

  • เริ่มต้น 6,382 63,821 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,999 21,987 USD

  • เริ่มต้น 1,753 19,282 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,465 16,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,772 30,487 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,192 728,107 THB

  • เริ่มต้นRp 28,638,550 315,024,050 IDR

  • เริ่มต้น 153,188 1,685,067 RUB

  • เริ่มต้น 6,219 68,411 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 23,357 USD

  • เริ่มต้น 1,707 20,484 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,427 17,119 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,699 32,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,457 773,488 THB

  • เริ่มต้นRp 27,888,195 334,658,339 IDR

  • เริ่มต้น 149,174 1,790,091 RUB

  • เริ่มต้น 6,056 72,674 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,912 24,850 USD

  • เริ่มต้น 1,676 21,793 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,401 18,213 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,650 34,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,301 822,915 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,958 356,043,458 IDR

  • เริ่มต้น 146,498 1,904,480 RUB

  • เริ่มต้น 5,948 77,318 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,894 26,517 USD

  • เริ่มต้น 1,661 23,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,388 19,434 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,626 36,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,723 878,122 THB

  • เริ่มต้นRp 27,137,840 379,929,759 IDR

  • เริ่มต้น 145,161 2,032,248 RUB

  • เริ่มต้น 5,893 82,505 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,868 28,018 USD

  • เริ่มต้น 1,638 24,571 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 38,850 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,856 927,838 THB

  • เริ่มต้นRp 26,762,662 401,439,936 IDR

  • เริ่มต้น 143,154 2,147,306 RUB

  • เริ่มต้น 5,812 87,177 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 29,467 USD

  • เริ่มต้น 1,615 25,842 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,350 21,597 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,554 40,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,989 975,820 THB

  • เริ่มต้นRp 26,387,485 422,199,759 IDR

  • เริ่มต้น 141,147 2,258,351 RUB

  • เริ่มต้น 5,730 91,685 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 30,864 USD

  • เริ่มต้น 1,592 27,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,331 22,620 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,517 42,795 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,122 1,022,067 THB

  • เริ่มต้นRp 26,012,307 442,209,226 IDR

  • เริ่มต้น 139,140 2,365,382 RUB

  • เริ่มต้น 5,649 96,030 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,789 32,208 USD

  • เริ่มต้น 1,569 28,245 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,311 23,605 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,481 44,659 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,254 1,066,580 THB

  • เริ่มต้นRp 25,637,130 461,468,338 IDR

  • เริ่มต้น 137,133 2,468,399 RUB

  • เริ่มต้น 5,567 100,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,772 33,666 USD

  • เริ่มต้น 1,554 29,524 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,299 24,674 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,457 46,680 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,676 1,114,851 THB

  • เริ่มต้นRp 25,387,012 482,353,219 IDR

  • เริ่มต้น 135,795 2,580,112 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 104,748 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,754 35,089 USD

  • เริ่มต้น 1,539 30,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,286 25,716 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,433 48,653 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,098 1,161,966 THB

  • เริ่มต้นRp 25,136,893 502,737,864 IDR

  • เริ่มต้น 134,458 2,689,150 RUB

  • เริ่มต้น 5,459 109,174 ILS

30
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 11,626 USD

  • เริ่มต้น 2,549 10,196 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,130 8,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,030 16,121 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,252 385,010 THB

  • เริ่มต้นRp 41,644,704 166,578,815 IDR

  • เริ่มต้น 222,758 891,032 RUB

  • เริ่มต้น 9,044 36,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,610 13,049 USD

  • เริ่มต้น 2,289 11,444 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,913 9,564 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,619 18,094 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,425 432,124 THB

  • เริ่มต้นRp 37,392,692 186,963,459 IDR

  • เริ่มต้น 200,014 1,000,069 RUB

  • เริ่มต้น 8,120 40,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,409 14,454 USD

  • เริ่มต้น 2,113 12,676 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,766 10,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,340 20,042 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,777 478,661 THB

  • เริ่มต้นRp 34,516,331 207,097,986 IDR

  • เริ่มต้น 184,628 1,107,769 RUB

  • เริ่มต้น 7,496 44,973 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,322 16,252 USD

  • เริ่มต้น 2,036 14,253 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,702 11,911 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,219 22,535 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,886 538,204 THB

  • เริ่มต้นRp 33,265,739 232,860,175 IDR

  • เริ่มต้น 177,939 1,245,571 RUB

  • เริ่มต้น 7,224 50,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,208 17,666 USD

  • เริ่มต้น 1,937 15,493 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,618 12,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,062 24,496 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,129 585,030 THB

  • เริ่มต้นRp 31,639,970 253,119,760 IDR

  • เริ่มต้น 169,243 1,353,940 RUB

  • เริ่มต้น 6,871 54,967 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,121 19,089 USD

  • เริ่มต้น 1,860 16,741 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 13,990 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,941 26,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,238 632,144 THB

  • เริ่มต้นRp 30,389,378 273,504,405 IDR

  • เริ่มต้น 162,553 1,462,978 RUB

  • เริ่มต้น 6,599 59,394 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,051 20,512 USD

  • เริ่มต้น 1,799 17,988 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 15,033 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,844 28,441 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,926 679,259 THB

  • เริ่มต้นRp 29,388,905 293,889,050 IDR

  • เริ่มต้น 157,202 1,572,016 RUB

  • เริ่มต้น 6,382 63,821 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,999 21,987 USD

  • เริ่มต้น 1,753 19,282 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,465 16,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,772 30,487 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,192 728,107 THB

  • เริ่มต้นRp 28,638,550 315,024,050 IDR

  • เริ่มต้น 153,188 1,685,067 RUB

  • เริ่มต้น 6,219 68,411 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 23,357 USD

  • เริ่มต้น 1,707 20,484 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,427 17,119 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,699 32,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,457 773,488 THB

  • เริ่มต้นRp 27,888,195 334,658,339 IDR

  • เริ่มต้น 149,174 1,790,091 RUB

  • เริ่มต้น 6,056 72,674 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,912 24,850 USD

  • เริ่มต้น 1,676 21,793 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,401 18,213 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,650 34,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,301 822,915 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,958 356,043,458 IDR

  • เริ่มต้น 146,498 1,904,480 RUB

  • เริ่มต้น 5,948 77,318 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,894 26,517 USD

  • เริ่มต้น 1,661 23,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,388 19,434 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,626 36,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,723 878,122 THB

  • เริ่มต้นRp 27,137,840 379,929,759 IDR

  • เริ่มต้น 145,161 2,032,248 RUB

  • เริ่มต้น 5,893 82,505 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,868 28,018 USD

  • เริ่มต้น 1,638 24,571 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 38,850 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,856 927,838 THB

  • เริ่มต้นRp 26,762,662 401,439,936 IDR

  • เริ่มต้น 143,154 2,147,306 RUB

  • เริ่มต้น 5,812 87,177 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 29,467 USD

  • เริ่มต้น 1,615 25,842 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,350 21,597 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,554 40,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,989 975,820 THB

  • เริ่มต้นRp 26,387,485 422,199,759 IDR

  • เริ่มต้น 141,147 2,258,351 RUB

  • เริ่มต้น 5,730 91,685 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 30,864 USD

  • เริ่มต้น 1,592 27,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,331 22,620 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,517 42,795 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,122 1,022,067 THB

  • เริ่มต้นRp 26,012,307 442,209,226 IDR

  • เริ่มต้น 139,140 2,365,382 RUB

  • เริ่มต้น 5,649 96,030 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,789 32,208 USD

  • เริ่มต้น 1,569 28,245 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,311 23,605 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,481 44,659 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,254 1,066,580 THB

  • เริ่มต้นRp 25,637,130 461,468,338 IDR

  • เริ่มต้น 137,133 2,468,399 RUB

  • เริ่มต้น 5,567 100,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,772 33,666 USD

  • เริ่มต้น 1,554 29,524 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,299 24,674 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,457 46,680 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,676 1,114,851 THB

  • เริ่มต้นRp 25,387,012 482,353,219 IDR

  • เริ่มต้น 135,795 2,580,112 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 104,748 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,754 35,089 USD

  • เริ่มต้น 1,539 30,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,286 25,716 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,433 48,653 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,098 1,161,966 THB

  • เริ่มต้นRp 25,136,893 502,737,864 IDR

  • เริ่มต้น 134,458 2,689,150 RUB

  • เริ่มต้น 5,459 109,174 ILS


รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว,เครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริ และค่ารถไฟชินคันเซนเส้นทางอาโอโมริ-ฮาโกดาเตะ

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 3

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่โตเกียวและสิ้นสุดที่ฮอกไกโด ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากฮอกไกโด ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้าหรือสาย ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถพร้อมไกด์ในวันที่ 1 - 3 และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น