ล่องเรือชมย่านเมืองเก่าฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

สวนหมีโนโบริเบตสึ, วันที่ 3

ตื่นตาตื่นใจกับโรงแรมและห้องพักวิวมหาสมุทร ณ เมืองฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

ซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ, วันที่ 1

ทัวร์ North Sakura

4 วัน

TokyoAomori HirosakiAomori HakodateNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

เข้าพักในเรียวกังชั้นดีและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย, วันที่ 1

อิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่ที่ตลาดปลาอาโอโมริ, วันที่ 1

ตื่นตาตื่นใจกับซากุระที่สวนสาธารณะ Goryokaku, ฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

อิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่ที่ตลาดปลาอาโอโมริ, วันที่ 1
ซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ, วันที่ 1
เข้าพักในเรียวกังชั้นดีและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย, วันที่ 1
ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ตื่นตาตื่นใจกับซากุระที่สวนสาธารณะ Goryokaku, ฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ล่องเรือชมย่านเมืองเก่าฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ตื่นตาตื่นใจกับโรงแรมและห้องพักวิวมหาสมุทร ณ เมืองฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
สวนหมีโนโบริเบตสึ, วันที่ 3
รหัสทัวร์: CB-04-TH
ทัวร์ North Sakura
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

TokyoAomori HirosakiAomori HakodateNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

Cherry Blossoms
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,035 12,141 USD

  • เริ่มต้น 2,553 10,213 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,213 8,850 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,978 15,911 AUD

  • เริ่มต้น฿ 95,462 381,850 THB

  • เริ่มต้นRp 44,311,111 177,244,446 IDR

  • เริ่มต้น 234,431 937,723 RUB

  • เริ่มต้น 9,982 39,926 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,725 13,627 USD

  • เริ่มต้น 2,293 11,463 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,934 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,572 17,858 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,715 428,577 THB

  • เริ่มต้นRp 39,786,854 198,934,269 IDR

  • เริ่มต้น 210,495 1,052,474 RUB

  • เริ่มต้น 8,962 44,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,516 15,095 USD

  • เริ่มต้น 2,116 12,697 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,834 11,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,297 19,781 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,122 474,732 THB

  • เริ่มต้นRp 36,726,327 220,357,960 IDR

  • เริ่มต้น 194,303 1,165,818 RUB

  • เริ่มต้น 8,273 49,638 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,425 16,972 USD

  • เริ่มต้น 2,040 14,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,767 12,372 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,177 22,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,255 533,787 THB

  • เริ่มต้นRp 35,395,663 247,769,638 IDR

  • เริ่มต้น 187,263 1,310,841 RUB

  • เริ่มต้น 7,973 55,813 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 18,449 USD

  • เริ่มต้น 1,940 15,519 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,681 13,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,022 24,177 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,528 580,228 THB

  • เริ่มต้นRp 33,665,799 269,326,395 IDR

  • เริ่มต้น 178,111 1,424,889 RUB

  • เริ่มต้น 7,584 60,669 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,215 19,935 USD

  • เริ่มต้น 1,863 16,769 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 14,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,903 26,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,662 626,956 THB

  • เริ่มต้นRp 32,335,135 291,016,219 IDR

  • เริ่มต้น 171,071 1,539,640 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 65,554 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,142 21,420 USD

  • เริ่มต้น 1,802 18,019 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,561 15,615 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,071 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,368 673,683 THB

  • เริ่มต้นRp 31,270,604 312,706,042 IDR

  • เริ่มต้น 165,439 1,654,391 RUB

  • เริ่มต้น 7,044 70,440 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,087 22,961 USD

  • เริ่มต้น 1,756 19,314 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 16,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 30,090 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,648 722,131 THB

  • เริ่มต้นRp 30,472,206 335,194,264 IDR

  • เริ่มต้น 161,215 1,773,367 RUB

  • เริ่มต้น 6,864 75,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,033 24,392 USD

  • เริ่มต้น 1,710 20,518 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 17,781 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,664 31,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,928 767,139 THB

  • เริ่มต้นRp 29,673,807 356,085,689 IDR

  • เริ่มต้น 156,991 1,883,894 RUB

  • เริ่มต้น 6,684 80,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,996 25,951 USD

  • เริ่มต้น 1,679 21,829 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,455 18,917 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,616 34,008 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,782 816,160 THB

  • เริ่มต้นRp 29,141,542 378,840,043 IDR

  • เริ่มต้น 154,175 2,004,277 RUB

  • เริ่มต้น 6,564 85,338 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,978 27,692 USD

  • เริ่มต้น 1,664 23,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,442 20,186 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,592 36,290 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,208 870,915 THB

  • เริ่มต้นRp 28,875,409 404,255,726 IDR

  • เริ่มต้น 152,767 2,138,741 RUB

  • เริ่มต้น 6,504 91,063 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,951 29,259 USD

  • เริ่มต้น 1,641 24,613 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 21,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 38,344 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,348 920,223 THB

  • เริ่มต้นRp 28,476,210 427,143,147 IDR

  • เริ่มต้น 150,655 2,259,828 RUB

  • เริ่มต้น 6,415 96,218 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,923 30,773 USD

  • เริ่มต้น 1,618 25,885 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,402 22,432 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,520 40,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,488 967,811 THB

  • เริ่มต้นRp 28,077,011 449,232,169 IDR

  • เริ่มต้น 148,543 2,376,692 RUB

  • เริ่มต้น 6,325 101,194 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,896 32,231 USD

  • เริ่มต้น 1,595 27,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,382 23,495 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,485 42,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,628 1,013,679 THB

  • เริ่มต้นRp 27,677,811 470,522,793 IDR

  • เริ่มต้น 146,431 2,489,331 RUB

  • เริ่มต้น 6,235 105,990 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,635 USD

  • เริ่มต้น 1,572 28,293 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,362 24,518 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,449 44,078 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,768 1,057,826 THB

  • เริ่มต้นRp 27,278,612 491,015,019 IDR

  • เริ่มต้น 144,319 2,597,746 RUB

  • เริ่มต้น 6,145 110,606 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,850 35,157 USD

  • เริ่มต้น 1,557 29,574 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,349 25,628 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,425 46,073 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,195 1,105,701 THB

  • เริ่มต้นRp 27,012,479 513,237,108 IDR

  • เริ่มต้น 142,911 2,715,314 RUB

  • เริ่มต้น 6,085 115,612 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,832 36,643 USD

  • เริ่มต้น 1,541 30,823 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,336 26,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,401 48,020 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,621 1,152,429 THB

  • เริ่มต้นRp 26,746,347 534,926,931 IDR

  • เริ่มต้น 141,503 2,830,065 RUB

  • เริ่มต้น 6,025 120,498 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฮอกไกโด ซากุระ & ทัวร์โทโฮคุ ซากุระ โอนุมะ 2563 / 2020

 • ทัวร์ซากุระแบบส่วนตัวบรรยากาศสบาย ๆ เฉพาะกลุ่มของท่าน เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน)
 • ชมป้อมดาวห้าแฉกพร้อมซากุระที่ฮาโกดาเตะ
 • ชมวิวของปราสาทโบราณที่มีซากุระสีชมพูบานสะพรั่ง
 • ชมธรรมชาติสุดอัศจรรย์ที่โนโบริเบตสึ
 • ชอปปิงสินค้าแบรนด์เนมที่เรระเอาท์เลต

เส้นทางท่องเที่ยวในทัวร์นี้ใช้เวลาสั้น ๆ เพียง 4 วัน 3 คืน โดยเน้นชมความงดงามของซากุระในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น พร้อมเข้าชมปราสาทฮิโรซากิและสวนโดยรอบเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง จากนั้นเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อไปยังเมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าอันเก่าแก่และมีป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วยการเที่ยวชมโนโบริเบตสึ พร้อมชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เลตชื่อดังและเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
ทัวร์ Amazing ซากุระ ญี่ปุ่น เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 5
ทัวร์ 4 ภาค โตเกียว ฟูจิ ฮอกไกโด อาโอโมริ เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 6
ทัวร์หิมะ ซากุระ สตรอว์เบอร์รี เริ่มที่ Narita จบที่ Tokyo 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฮอกไกโด ซากุระ & ทัวร์โทโฮคุ ซากุระ โอนุมะ 2563 / 2020

 • ทัวร์ซากุระแบบส่วนตัวบรรยากาศสบาย ๆ เฉพาะกลุ่มของท่าน เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน)
 • ชมป้อมดาวห้าแฉกพร้อมซากุระที่ฮาโกดาเตะ
 • ชมวิวของปราสาทโบราณที่มีซากุระสีชมพูบานสะพรั่ง
 • ชมธรรมชาติสุดอัศจรรย์ที่โนโบริเบตสึ
 • ชอปปิงสินค้าแบรนด์เนมที่เรระเอาท์เลต

เส้นทางท่องเที่ยวในทัวร์นี้ใช้เวลาสั้น ๆ เพียง 4 วัน 3 คืน โดยเน้นชมความงดงามของซากุระในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น พร้อมเข้าชมปราสาทฮิโรซากิและสวนโดยรอบเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง จากนั้นเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อไปยังเมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าอันเก่าแก่และมีป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วยการเที่ยวชมโนโบริเบตสึ พร้อมชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เลตชื่อดังและเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

วันที่ 1โตเกียว › อาโอโมริ › ฮิโรซากิ

เดินทางไปชมซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2อาโอโมริ › ฮาโกดาเตะ

นั่งชินคันเซนสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อเยี่ยมเยือนเมืองท่าฮาโกดาเตะแสนโรแมนติก

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3โนโบริเบ็ตสึ › ชิโตเสะ

สำรวจอุโมงค์ซากุระและบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ พร้อมทักทายหมีดำแห่งโนโบริเบตสึ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 4ชินชิโตเสะ

เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมความประทับใจ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว,เครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริ และค่ารถไฟชินคันเซนเส้นทางอาโอโมริ-ฮาโกดาเตะ

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 3

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่โตเกียวและสิ้นสุดที่ฮอกไกโด ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากฮอกไกโด ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้าหรือสาย ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถพร้อมไกด์ในวันที่ 1 - 3 และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
ทัวร์ 4 ภาค โตเกียว ฟูจิ ฮอกไกโด อาโอโมริ เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 6
ทัวร์ Amazing ซากุระ ญี่ปุ่น เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 5
ทัวร์หิมะ ซากุระ สตรอว์เบอร์รี เริ่มที่ Narita จบที่ Tokyo 5

วันที่ 1

  Tokyo › Aomori  › Hirosaki

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 05:40 - 06:55 - เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 - 09:00 - ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยัง Domestic Terminal
 • 10:00 - 11:15 - เดินทางถึงเมืองอาโอโมริ
 • 11:50 - 12:30 - เดินทางไปตลาดปลาอาโอโมริ
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปยังฮิโรซากิ
 • 14:20 - 16:50 - ชมปราสาทฮิโรซากิและเพลิดเพลินไปกับดอกซากุระ
 • 16:50 - 17:20 - เดินทางไปเรียวกัง และเช็กอิน
 • 17:20 - 18:00 - เวลาอิสระในการแช่ออนเซน
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง

กิจกรรม

หลังจากท่านเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะแล้ว จะเป็นการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอาโอโมริ จังหวัดเหนือสุดของเกาะฮอนชูที่รุ่มรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปราสาทสวยและซากุระแสนงาม โดยจุดหมายปลายทางจุดแรก ได้แก่ ตลาดปลาอาโอโมริ จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง โดยมีจุดไฮไลต์คือบริเวณสวนสาธารณะปราสาทฮิโรซากิที่มีต้นซากุระปลูกไว้กว่า 2,600 ต้น นอกจากนี้ย้งมีไฮไลต์ของเมืองคือเทศกาล “Hirosaki Sakura-Matsuri” ซึ่งเทศกาลชมซากุระที่จัดขึ้นในช่วงที่ท่านกำลังเดินทางมาเยือนอยู่นั่นเอง จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำทุกท่านเดินทางสู่ที่พักอันแสนสบายเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากเดินทางมาด้วยความเหนื่อยล้ามาแล้วทั้งวัน

วันที่ 2

  Aomori  › Hakodate
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:30 - เดินทางไปสถานีอาโอโมริ
 • 09:30 - 09:51 - นั่งรถไฟชินคันเซน สาย Hayabusa 1
 • 09:51 - 10:57 - เดินทางไปฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซน
 • 11:00 - 11:50 - เดินทางไปสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ
 • 11:50 - 12:50 - ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะ
 • 12:50 - 13:00 - เดินทางไปโกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:20 - เดินทางไปสวนโงเรียวกาคุ
 • 14:20 - 14:50 - ชมป้อมปราการดาว 5 แฉก (Fort Goryokaku)
 • 14:50 - 15:00 - เดินทางไปหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 15:00 - 16:00 - ชมหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 16:00 - 16:20 - เดินทางไปยังบริเวณอ่าว
 • 16:20 - 17:20 - ล่องเรือสำราญ
 • 17:20 - 17:40 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 18:00 - 18:10 - เดินทางไปภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:10 - 18:20 - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะยามเย็น
 • 18:20 - 18:50 - สำรวจภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:50 - 19:30 - เดินทางกลับที่พัก
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็น

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นการมุ่งหน้าไปยังเมืองฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซนซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น และเมื่อเดินทางถึงฮาโกดาเตะแล้ว เราจะพาท่านเยี่ยมชมสวนสาธารณะฮาโกดาเตะเพื่อสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของซากุระอีกครั้ง จากนั้น ในช่วงบ่าย เราจะนำท่านเช้าชมไฮไลต์ประจำเมือง อันได้แก่ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ซึ่งสร้างมาเพื่อป้องกันข้าศึกชาวตะวันตกที่หมายตาจะยึดเมืองนี้ไว้แต่เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมาและนับเป็นจุดที่สามารถชมซากุระได้อย่างเพลิดเพลินใจอีกด้วย จากนั้นช่วงเย็นล่องเรือชมอ่าวฮาโกดาเตะและชมวิวยามค่ำคืนจากภูเขาประจำเมืองก่อนเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 3

  Noboribetsu › Chitose
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:30 - 09:30 - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 09:30 - 10:20 - สำรวจอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 10:20 - 11:30 - เดินทางสู่ Oshamanbe
 • 11:30 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:50 - เดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ
 • 13:50 - 14:10 - ชมอุโมงค์ซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • 14:10 - 14:40 - เดินทางไปสวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 14:40 - 15:30 - สวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 15:30 - 15:40 - เดินทางไปจิโกกุดานิ
 • 15:40 - 16:20 - จิโกกุดานิและบ่อน้ำร้อนโอยุนุมะพร้อมเส้นทางเดินป่า ‘เฮลไฮค์’ (Hell Hike)
 • 16:20 - 16:50 - เดินทางไปยังเมืองชิโตเสะ
 • 16:50 - 18:50 - อิสระชอปปิงที่เอาท์เล็ท
 • 18:50 - 19:00 - เดินทางเข้าที่พักใกล้เมืองชิโตเสะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ที่พัก

กิจกรรม

ในช่วงเช้า ทีมงานจะนำท่านเดินทางชมความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ซึ่งเป็นอุทยานตากอากาศชื่อดังของชาวญี่ปุ่นเพื่อสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามและสะอาดบริสุทธิ์ไร้มลภาวะ ต่อจากนั้นจะเป็นการเดินทางไปโนโบริเบตสึออนเซน ซึ่งเป็นหนึ่งในออนเซนรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งที่นี่ยังมีต้นซากุระมากกว่า 2,000 ต้นที่ได้รับการตกแต่งอย่างดีให้ได้ชมอย่างเพลิดเพลินอยู่ ณ บริเวณสถานีรถไฟ JR อีกด้วย ส่วนช่วงบ่ายท่านจะได้ไปชมความน่ารักของหมีสีน้ำตาลแห่งเกาะฮอกไกโด ณ สวนหมีโนโบริเบตสึ โดยท่านสามารถให้อาหารพวกหมีได้อย่างปลอดภัย ถัดจากสวนหมีแล้ว สถานที่ต่อไปที่จะเข้าชมคือหุบเขาอเวจี ซึ่งฉายาดังกล่าวนี้ชาวญี่ปุ่นใช้เป็นคำเปรียบเปรยไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินในบริเวณรอบ ๆ เท่านั้นและไม่มีอันตรายแต่อย่างใด จากนั้นในช่วงเย็นเราจะส่งท้ายด้วยการไปละลายทรัพย์ที่เอาท์เล็ตชื่อดังใกล้กับสนามบิน ก่อนนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักก

วันที่ 4

  New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก -เดินทางไปสนามบินชิโตเสะ

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว หลังจากทำการเช็กเอาท์แล้ว ขอให้ท่านขึ้นชัตเติ้ลบัส (shuttle bus) ของโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ และเช็กอินกับสายการบินตามขั้นตอนต่อไป

 Tokyo › Aomori  › Hirosaki

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 05:40 - 06:55 - เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 - 09:00 - ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยัง Domestic Terminal
 • 10:00 - 11:15 - เดินทางถึงเมืองอาโอโมริ
 • 11:50 - 12:30 - เดินทางไปตลาดปลาอาโอโมริ
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปยังฮิโรซากิ
 • 14:20 - 16:50 - ชมปราสาทฮิโรซากิและเพลิดเพลินไปกับดอกซากุระ
 • 16:50 - 17:20 - เดินทางไปเรียวกัง และเช็กอิน
 • 17:20 - 18:00 - เวลาอิสระในการแช่ออนเซน
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

หลังจากท่านเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะแล้ว จะเป็นการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอาโอโมริ จังหวัดเหนือสุดของเกาะฮอนชูที่รุ่มรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปราสาทสวยและซากุระแสนงาม โดยจุดหมายปลายทางจุดแรก ได้แก่ ตลาดปลาอาโอโมริ จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง โดยมีจุดไฮไลต์คือบริเวณสวนสาธารณะปราสาทฮิโรซากิที่มีต้นซากุระปลูกไว้กว่า 2,600 ต้น นอกจากนี้ย้งมีไฮไลต์ของเมืองคือเทศกาล “Hirosaki Sakura-Matsuri” ซึ่งเทศกาลชมซากุระที่จัดขึ้นในช่วงที่ท่านกำลังเดินทางมาเยือนอยู่นั่นเอง จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำทุกท่านเดินทางสู่ที่พักอันแสนสบายเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากเดินทางมาด้วยความเหนื่อยล้ามาแล้วทั้งวัน

 Aomori  › Hakodate

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:30 - เดินทางไปสถานีอาโอโมริ
 • 09:30 - 09:51 - นั่งรถไฟชินคันเซน สาย Hayabusa 1
 • 09:51 - 10:57 - เดินทางไปฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซน
 • 11:00 - 11:50 - เดินทางไปสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ
 • 11:50 - 12:50 - ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะ
 • 12:50 - 13:00 - เดินทางไปโกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:20 - เดินทางไปสวนโงเรียวกาคุ
 • 14:20 - 14:50 - ชมป้อมปราการดาว 5 แฉก (Fort Goryokaku)
 • 14:50 - 15:00 - เดินทางไปหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 15:00 - 16:00 - ชมหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 16:00 - 16:20 - เดินทางไปยังบริเวณอ่าว
 • 16:20 - 17:20 - ล่องเรือสำราญ
 • 17:20 - 17:40 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 18:00 - 18:10 - เดินทางไปภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:10 - 18:20 - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะยามเย็น
 • 18:20 - 18:50 - สำรวจภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:50 - 19:30 - เดินทางกลับที่พัก
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็น
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นการมุ่งหน้าไปยังเมืองฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซนซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น และเมื่อเดินทางถึงฮาโกดาเตะแล้ว เราจะพาท่านเยี่ยมชมสวนสาธารณะฮาโกดาเตะเพื่อสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของซากุระอีกครั้ง จากนั้น ในช่วงบ่าย เราจะนำท่านเช้าชมไฮไลต์ประจำเมือง อันได้แก่ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ซึ่งสร้างมาเพื่อป้องกันข้าศึกชาวตะวันตกที่หมายตาจะยึดเมืองนี้ไว้แต่เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมาและนับเป็นจุดที่สามารถชมซากุระได้อย่างเพลิดเพลินใจอีกด้วย จากนั้นช่วงเย็นล่องเรือชมอ่าวฮาโกดาเตะและชมวิวยามค่ำคืนจากภูเขาประจำเมืองก่อนเดินทางกลับที่พัก

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Noboribetsu › Chitose

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:30 - 09:30 - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 09:30 - 10:20 - สำรวจอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 10:20 - 11:30 - เดินทางสู่ Oshamanbe
 • 11:30 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:50 - เดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ
 • 13:50 - 14:10 - ชมอุโมงค์ซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • 14:10 - 14:40 - เดินทางไปสวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 14:40 - 15:30 - สวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 15:30 - 15:40 - เดินทางไปจิโกกุดานิ
 • 15:40 - 16:20 - จิโกกุดานิและบ่อน้ำร้อนโอยุนุมะพร้อมเส้นทางเดินป่า ‘เฮลไฮค์’ (Hell Hike)
 • 16:20 - 16:50 - เดินทางไปยังเมืองชิโตเสะ
 • 16:50 - 18:50 - อิสระชอปปิงที่เอาท์เล็ท
 • 18:50 - 19:00 - เดินทางเข้าที่พักใกล้เมืองชิโตเสะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

กิจกรรม

ในช่วงเช้า ทีมงานจะนำท่านเดินทางชมความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ซึ่งเป็นอุทยานตากอากาศชื่อดังของชาวญี่ปุ่นเพื่อสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามและสะอาดบริสุทธิ์ไร้มลภาวะ ต่อจากนั้นจะเป็นการเดินทางไปโนโบริเบตสึออนเซน ซึ่งเป็นหนึ่งในออนเซนรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งที่นี่ยังมีต้นซากุระมากกว่า 2,000 ต้นที่ได้รับการตกแต่งอย่างดีให้ได้ชมอย่างเพลิดเพลินอยู่ ณ บริเวณสถานีรถไฟ JR อีกด้วย ส่วนช่วงบ่ายท่านจะได้ไปชมความน่ารักของหมีสีน้ำตาลแห่งเกาะฮอกไกโด ณ สวนหมีโนโบริเบตสึ โดยท่านสามารถให้อาหารพวกหมีได้อย่างปลอดภัย ถัดจากสวนหมีแล้ว สถานที่ต่อไปที่จะเข้าชมคือหุบเขาอเวจี ซึ่งฉายาดังกล่าวนี้ชาวญี่ปุ่นใช้เป็นคำเปรียบเปรยไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินในบริเวณรอบ ๆ เท่านั้นและไม่มีอันตรายแต่อย่างใด จากนั้นในช่วงเย็นเราจะส่งท้ายด้วยการไปละลายทรัพย์ที่เอาท์เล็ตชื่อดังใกล้กับสนามบิน ก่อนนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักก

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก -เดินทางไปสนามบินชิโตเสะ
อาหารเช้า

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว หลังจากทำการเช็กเอาท์แล้ว ขอให้ท่านขึ้นชัตเติ้ลบัส (shuttle bus) ของโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ และเช็กอินกับสายการบินตามขั้นตอนต่อไป

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • เม.ย. 2020

 • พ.ค. 2020

 • เม.ย. 2021

 • พ.ค. 2021

 • เม.ย. 2022

 • พ.ค. 2022

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,035 12,141 USD

  • เริ่มต้น 2,553 10,213 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,213 8,850 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,978 15,911 AUD

  • เริ่มต้น฿ 95,462 381,850 THB

  • เริ่มต้นRp 44,311,111 177,244,446 IDR

  • เริ่มต้น 234,431 937,723 RUB

  • เริ่มต้น 9,982 39,926 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,725 13,627 USD

  • เริ่มต้น 2,293 11,463 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,934 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,572 17,858 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,715 428,577 THB

  • เริ่มต้นRp 39,786,854 198,934,269 IDR

  • เริ่มต้น 210,495 1,052,474 RUB

  • เริ่มต้น 8,962 44,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,516 15,095 USD

  • เริ่มต้น 2,116 12,697 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,834 11,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,297 19,781 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,122 474,732 THB

  • เริ่มต้นRp 36,726,327 220,357,960 IDR

  • เริ่มต้น 194,303 1,165,818 RUB

  • เริ่มต้น 8,273 49,638 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,425 16,972 USD

  • เริ่มต้น 2,040 14,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,767 12,372 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,177 22,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,255 533,787 THB

  • เริ่มต้นRp 35,395,663 247,769,638 IDR

  • เริ่มต้น 187,263 1,310,841 RUB

  • เริ่มต้น 7,973 55,813 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 18,449 USD

  • เริ่มต้น 1,940 15,519 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,681 13,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,022 24,177 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,528 580,228 THB

  • เริ่มต้นRp 33,665,799 269,326,395 IDR

  • เริ่มต้น 178,111 1,424,889 RUB

  • เริ่มต้น 7,584 60,669 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,215 19,935 USD

  • เริ่มต้น 1,863 16,769 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 14,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,903 26,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,662 626,956 THB

  • เริ่มต้นRp 32,335,135 291,016,219 IDR

  • เริ่มต้น 171,071 1,539,640 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 65,554 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,142 21,420 USD

  • เริ่มต้น 1,802 18,019 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,561 15,615 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,071 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,368 673,683 THB

  • เริ่มต้นRp 31,270,604 312,706,042 IDR

  • เริ่มต้น 165,439 1,654,391 RUB

  • เริ่มต้น 7,044 70,440 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,087 22,961 USD

  • เริ่มต้น 1,756 19,314 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 16,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 30,090 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,648 722,131 THB

  • เริ่มต้นRp 30,472,206 335,194,264 IDR

  • เริ่มต้น 161,215 1,773,367 RUB

  • เริ่มต้น 6,864 75,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,033 24,392 USD

  • เริ่มต้น 1,710 20,518 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 17,781 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,664 31,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,928 767,139 THB

  • เริ่มต้นRp 29,673,807 356,085,689 IDR

  • เริ่มต้น 156,991 1,883,894 RUB

  • เริ่มต้น 6,684 80,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,996 25,951 USD

  • เริ่มต้น 1,679 21,829 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,455 18,917 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,616 34,008 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,782 816,160 THB

  • เริ่มต้นRp 29,141,542 378,840,043 IDR

  • เริ่มต้น 154,175 2,004,277 RUB

  • เริ่มต้น 6,564 85,338 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,978 27,692 USD

  • เริ่มต้น 1,664 23,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,442 20,186 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,592 36,290 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,208 870,915 THB

  • เริ่มต้นRp 28,875,409 404,255,726 IDR

  • เริ่มต้น 152,767 2,138,741 RUB

  • เริ่มต้น 6,504 91,063 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,951 29,259 USD

  • เริ่มต้น 1,641 24,613 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 21,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 38,344 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,348 920,223 THB

  • เริ่มต้นRp 28,476,210 427,143,147 IDR

  • เริ่มต้น 150,655 2,259,828 RUB

  • เริ่มต้น 6,415 96,218 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,923 30,773 USD

  • เริ่มต้น 1,618 25,885 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,402 22,432 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,520 40,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,488 967,811 THB

  • เริ่มต้นRp 28,077,011 449,232,169 IDR

  • เริ่มต้น 148,543 2,376,692 RUB

  • เริ่มต้น 6,325 101,194 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,896 32,231 USD

  • เริ่มต้น 1,595 27,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,382 23,495 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,485 42,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,628 1,013,679 THB

  • เริ่มต้นRp 27,677,811 470,522,793 IDR

  • เริ่มต้น 146,431 2,489,331 RUB

  • เริ่มต้น 6,235 105,990 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,635 USD

  • เริ่มต้น 1,572 28,293 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,362 24,518 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,449 44,078 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,768 1,057,826 THB

  • เริ่มต้นRp 27,278,612 491,015,019 IDR

  • เริ่มต้น 144,319 2,597,746 RUB

  • เริ่มต้น 6,145 110,606 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,850 35,157 USD

  • เริ่มต้น 1,557 29,574 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,349 25,628 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,425 46,073 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,195 1,105,701 THB

  • เริ่มต้นRp 27,012,479 513,237,108 IDR

  • เริ่มต้น 142,911 2,715,314 RUB

  • เริ่มต้น 6,085 115,612 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,832 36,643 USD

  • เริ่มต้น 1,541 30,823 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,336 26,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,401 48,020 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,621 1,152,429 THB

  • เริ่มต้นRp 26,746,347 534,926,931 IDR

  • เริ่มต้น 141,503 2,830,065 RUB

  • เริ่มต้น 6,025 120,498 ILS

24
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,035 12,141 USD

  • เริ่มต้น 2,553 10,213 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,213 8,850 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,978 15,911 AUD

  • เริ่มต้น฿ 95,462 381,850 THB

  • เริ่มต้นRp 44,311,111 177,244,446 IDR

  • เริ่มต้น 234,431 937,723 RUB

  • เริ่มต้น 9,982 39,926 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,725 13,627 USD

  • เริ่มต้น 2,293 11,463 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,934 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,572 17,858 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,715 428,577 THB

  • เริ่มต้นRp 39,786,854 198,934,269 IDR

  • เริ่มต้น 210,495 1,052,474 RUB

  • เริ่มต้น 8,962 44,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,516 15,095 USD

  • เริ่มต้น 2,116 12,697 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,834 11,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,297 19,781 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,122 474,732 THB

  • เริ่มต้นRp 36,726,327 220,357,960 IDR

  • เริ่มต้น 194,303 1,165,818 RUB

  • เริ่มต้น 8,273 49,638 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,425 16,972 USD

  • เริ่มต้น 2,040 14,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,767 12,372 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,177 22,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,255 533,787 THB

  • เริ่มต้นRp 35,395,663 247,769,638 IDR

  • เริ่มต้น 187,263 1,310,841 RUB

  • เริ่มต้น 7,973 55,813 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 18,449 USD

  • เริ่มต้น 1,940 15,519 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,681 13,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,022 24,177 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,528 580,228 THB

  • เริ่มต้นRp 33,665,799 269,326,395 IDR

  • เริ่มต้น 178,111 1,424,889 RUB

  • เริ่มต้น 7,584 60,669 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,215 19,935 USD

  • เริ่มต้น 1,863 16,769 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 14,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,903 26,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,662 626,956 THB

  • เริ่มต้นRp 32,335,135 291,016,219 IDR

  • เริ่มต้น 171,071 1,539,640 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 65,554 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,142 21,420 USD

  • เริ่มต้น 1,802 18,019 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,561 15,615 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,071 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,368 673,683 THB

  • เริ่มต้นRp 31,270,604 312,706,042 IDR

  • เริ่มต้น 165,439 1,654,391 RUB

  • เริ่มต้น 7,044 70,440 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,087 22,961 USD

  • เริ่มต้น 1,756 19,314 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 16,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 30,090 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,648 722,131 THB

  • เริ่มต้นRp 30,472,206 335,194,264 IDR

  • เริ่มต้น 161,215 1,773,367 RUB

  • เริ่มต้น 6,864 75,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,033 24,392 USD

  • เริ่มต้น 1,710 20,518 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 17,781 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,664 31,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,928 767,139 THB

  • เริ่มต้นRp 29,673,807 356,085,689 IDR

  • เริ่มต้น 156,991 1,883,894 RUB

  • เริ่มต้น 6,684 80,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,996 25,951 USD

  • เริ่มต้น 1,679 21,829 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,455 18,917 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,616 34,008 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,782 816,160 THB

  • เริ่มต้นRp 29,141,542 378,840,043 IDR

  • เริ่มต้น 154,175 2,004,277 RUB

  • เริ่มต้น 6,564 85,338 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,978 27,692 USD

  • เริ่มต้น 1,664 23,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,442 20,186 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,592 36,290 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,208 870,915 THB

  • เริ่มต้นRp 28,875,409 404,255,726 IDR

  • เริ่มต้น 152,767 2,138,741 RUB

  • เริ่มต้น 6,504 91,063 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,951 29,259 USD

  • เริ่มต้น 1,641 24,613 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 21,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 38,344 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,348 920,223 THB

  • เริ่มต้นRp 28,476,210 427,143,147 IDR

  • เริ่มต้น 150,655 2,259,828 RUB

  • เริ่มต้น 6,415 96,218 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,923 30,773 USD

  • เริ่มต้น 1,618 25,885 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,402 22,432 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,520 40,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,488 967,811 THB

  • เริ่มต้นRp 28,077,011 449,232,169 IDR

  • เริ่มต้น 148,543 2,376,692 RUB

  • เริ่มต้น 6,325 101,194 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,896 32,231 USD

  • เริ่มต้น 1,595 27,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,382 23,495 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,485 42,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,628 1,013,679 THB

  • เริ่มต้นRp 27,677,811 470,522,793 IDR

  • เริ่มต้น 146,431 2,489,331 RUB

  • เริ่มต้น 6,235 105,990 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,635 USD

  • เริ่มต้น 1,572 28,293 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,362 24,518 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,449 44,078 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,768 1,057,826 THB

  • เริ่มต้นRp 27,278,612 491,015,019 IDR

  • เริ่มต้น 144,319 2,597,746 RUB

  • เริ่มต้น 6,145 110,606 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,850 35,157 USD

  • เริ่มต้น 1,557 29,574 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,349 25,628 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,425 46,073 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,195 1,105,701 THB

  • เริ่มต้นRp 27,012,479 513,237,108 IDR

  • เริ่มต้น 142,911 2,715,314 RUB

  • เริ่มต้น 6,085 115,612 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,832 36,643 USD

  • เริ่มต้น 1,541 30,823 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,336 26,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,401 48,020 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,621 1,152,429 THB

  • เริ่มต้นRp 26,746,347 534,926,931 IDR

  • เริ่มต้น 141,503 2,830,065 RUB

  • เริ่มต้น 6,025 120,498 ILS

25
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,035 12,141 USD

  • เริ่มต้น 2,553 10,213 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,213 8,850 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,978 15,911 AUD

  • เริ่มต้น฿ 95,462 381,850 THB

  • เริ่มต้นRp 44,311,111 177,244,446 IDR

  • เริ่มต้น 234,431 937,723 RUB

  • เริ่มต้น 9,982 39,926 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,725 13,627 USD

  • เริ่มต้น 2,293 11,463 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,934 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,572 17,858 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,715 428,577 THB

  • เริ่มต้นRp 39,786,854 198,934,269 IDR

  • เริ่มต้น 210,495 1,052,474 RUB

  • เริ่มต้น 8,962 44,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,516 15,095 USD

  • เริ่มต้น 2,116 12,697 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,834 11,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,297 19,781 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,122 474,732 THB

  • เริ่มต้นRp 36,726,327 220,357,960 IDR

  • เริ่มต้น 194,303 1,165,818 RUB

  • เริ่มต้น 8,273 49,638 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,425 16,972 USD

  • เริ่มต้น 2,040 14,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,767 12,372 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,177 22,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,255 533,787 THB

  • เริ่มต้นRp 35,395,663 247,769,638 IDR

  • เริ่มต้น 187,263 1,310,841 RUB

  • เริ่มต้น 7,973 55,813 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 18,449 USD

  • เริ่มต้น 1,940 15,519 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,681 13,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,022 24,177 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,528 580,228 THB

  • เริ่มต้นRp 33,665,799 269,326,395 IDR

  • เริ่มต้น 178,111 1,424,889 RUB

  • เริ่มต้น 7,584 60,669 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,215 19,935 USD

  • เริ่มต้น 1,863 16,769 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 14,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,903 26,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,662 626,956 THB

  • เริ่มต้นRp 32,335,135 291,016,219 IDR

  • เริ่มต้น 171,071 1,539,640 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 65,554 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,142 21,420 USD

  • เริ่มต้น 1,802 18,019 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,561 15,615 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,071 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,368 673,683 THB

  • เริ่มต้นRp 31,270,604 312,706,042 IDR

  • เริ่มต้น 165,439 1,654,391 RUB

  • เริ่มต้น 7,044 70,440 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,087 22,961 USD

  • เริ่มต้น 1,756 19,314 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 16,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 30,090 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,648 722,131 THB

  • เริ่มต้นRp 30,472,206 335,194,264 IDR

  • เริ่มต้น 161,215 1,773,367 RUB

  • เริ่มต้น 6,864 75,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,033 24,392 USD

  • เริ่มต้น 1,710 20,518 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 17,781 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,664 31,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,928 767,139 THB

  • เริ่มต้นRp 29,673,807 356,085,689 IDR

  • เริ่มต้น 156,991 1,883,894 RUB

  • เริ่มต้น 6,684 80,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,996 25,951 USD

  • เริ่มต้น 1,679 21,829 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,455 18,917 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,616 34,008 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,782 816,160 THB

  • เริ่มต้นRp 29,141,542 378,840,043 IDR

  • เริ่มต้น 154,175 2,004,277 RUB

  • เริ่มต้น 6,564 85,338 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,978 27,692 USD

  • เริ่มต้น 1,664 23,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,442 20,186 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,592 36,290 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,208 870,915 THB

  • เริ่มต้นRp 28,875,409 404,255,726 IDR

  • เริ่มต้น 152,767 2,138,741 RUB

  • เริ่มต้น 6,504 91,063 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,951 29,259 USD

  • เริ่มต้น 1,641 24,613 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 21,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 38,344 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,348 920,223 THB

  • เริ่มต้นRp 28,476,210 427,143,147 IDR

  • เริ่มต้น 150,655 2,259,828 RUB

  • เริ่มต้น 6,415 96,218 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,923 30,773 USD

  • เริ่มต้น 1,618 25,885 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,402 22,432 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,520 40,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,488 967,811 THB

  • เริ่มต้นRp 28,077,011 449,232,169 IDR

  • เริ่มต้น 148,543 2,376,692 RUB

  • เริ่มต้น 6,325 101,194 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,896 32,231 USD

  • เริ่มต้น 1,595 27,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,382 23,495 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,485 42,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,628 1,013,679 THB

  • เริ่มต้นRp 27,677,811 470,522,793 IDR

  • เริ่มต้น 146,431 2,489,331 RUB

  • เริ่มต้น 6,235 105,990 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,635 USD

  • เริ่มต้น 1,572 28,293 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,362 24,518 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,449 44,078 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,768 1,057,826 THB

  • เริ่มต้นRp 27,278,612 491,015,019 IDR

  • เริ่มต้น 144,319 2,597,746 RUB

  • เริ่มต้น 6,145 110,606 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,850 35,157 USD

  • เริ่มต้น 1,557 29,574 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,349 25,628 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,425 46,073 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,195 1,105,701 THB

  • เริ่มต้นRp 27,012,479 513,237,108 IDR

  • เริ่มต้น 142,911 2,715,314 RUB

  • เริ่มต้น 6,085 115,612 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,832 36,643 USD

  • เริ่มต้น 1,541 30,823 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,336 26,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,401 48,020 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,621 1,152,429 THB

  • เริ่มต้นRp 26,746,347 534,926,931 IDR

  • เริ่มต้น 141,503 2,830,065 RUB

  • เริ่มต้น 6,025 120,498 ILS

26
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,035 12,141 USD

  • เริ่มต้น 2,553 10,213 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,213 8,850 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,978 15,911 AUD

  • เริ่มต้น฿ 95,462 381,850 THB

  • เริ่มต้นRp 44,311,111 177,244,446 IDR

  • เริ่มต้น 234,431 937,723 RUB

  • เริ่มต้น 9,982 39,926 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,725 13,627 USD

  • เริ่มต้น 2,293 11,463 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,934 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,572 17,858 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,715 428,577 THB

  • เริ่มต้นRp 39,786,854 198,934,269 IDR

  • เริ่มต้น 210,495 1,052,474 RUB

  • เริ่มต้น 8,962 44,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,516 15,095 USD

  • เริ่มต้น 2,116 12,697 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,834 11,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,297 19,781 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,122 474,732 THB

  • เริ่มต้นRp 36,726,327 220,357,960 IDR

  • เริ่มต้น 194,303 1,165,818 RUB

  • เริ่มต้น 8,273 49,638 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,425 16,972 USD

  • เริ่มต้น 2,040 14,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,767 12,372 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,177 22,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,255 533,787 THB

  • เริ่มต้นRp 35,395,663 247,769,638 IDR

  • เริ่มต้น 187,263 1,310,841 RUB

  • เริ่มต้น 7,973 55,813 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 18,449 USD

  • เริ่มต้น 1,940 15,519 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,681 13,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,022 24,177 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,528 580,228 THB

  • เริ่มต้นRp 33,665,799 269,326,395 IDR

  • เริ่มต้น 178,111 1,424,889 RUB

  • เริ่มต้น 7,584 60,669 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,215 19,935 USD

  • เริ่มต้น 1,863 16,769 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 14,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,903 26,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,662 626,956 THB

  • เริ่มต้นRp 32,335,135 291,016,219 IDR

  • เริ่มต้น 171,071 1,539,640 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 65,554 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,142 21,420 USD

  • เริ่มต้น 1,802 18,019 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,561 15,615 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,071 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,368 673,683 THB

  • เริ่มต้นRp 31,270,604 312,706,042 IDR

  • เริ่มต้น 165,439 1,654,391 RUB

  • เริ่มต้น 7,044 70,440 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,087 22,961 USD

  • เริ่มต้น 1,756 19,314 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 16,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 30,090 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,648 722,131 THB

  • เริ่มต้นRp 30,472,206 335,194,264 IDR

  • เริ่มต้น 161,215 1,773,367 RUB

  • เริ่มต้น 6,864 75,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,033 24,392 USD

  • เริ่มต้น 1,710 20,518 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 17,781 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,664 31,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,928 767,139 THB

  • เริ่มต้นRp 29,673,807 356,085,689 IDR

  • เริ่มต้น 156,991 1,883,894 RUB

  • เริ่มต้น 6,684 80,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,996 25,951 USD

  • เริ่มต้น 1,679 21,829 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,455 18,917 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,616 34,008 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,782 816,160 THB

  • เริ่มต้นRp 29,141,542 378,840,043 IDR

  • เริ่มต้น 154,175 2,004,277 RUB

  • เริ่มต้น 6,564 85,338 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,978 27,692 USD

  • เริ่มต้น 1,664 23,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,442 20,186 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,592 36,290 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,208 870,915 THB

  • เริ่มต้นRp 28,875,409 404,255,726 IDR

  • เริ่มต้น 152,767 2,138,741 RUB

  • เริ่มต้น 6,504 91,063 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,951 29,259 USD

  • เริ่มต้น 1,641 24,613 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 21,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 38,344 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,348 920,223 THB

  • เริ่มต้นRp 28,476,210 427,143,147 IDR

  • เริ่มต้น 150,655 2,259,828 RUB

  • เริ่มต้น 6,415 96,218 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,923 30,773 USD

  • เริ่มต้น 1,618 25,885 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,402 22,432 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,520 40,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,488 967,811 THB

  • เริ่มต้นRp 28,077,011 449,232,169 IDR

  • เริ่มต้น 148,543 2,376,692 RUB

  • เริ่มต้น 6,325 101,194 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,896 32,231 USD

  • เริ่มต้น 1,595 27,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,382 23,495 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,485 42,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,628 1,013,679 THB

  • เริ่มต้นRp 27,677,811 470,522,793 IDR

  • เริ่มต้น 146,431 2,489,331 RUB

  • เริ่มต้น 6,235 105,990 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,635 USD

  • เริ่มต้น 1,572 28,293 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,362 24,518 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,449 44,078 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,768 1,057,826 THB

  • เริ่มต้นRp 27,278,612 491,015,019 IDR

  • เริ่มต้น 144,319 2,597,746 RUB

  • เริ่มต้น 6,145 110,606 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,850 35,157 USD

  • เริ่มต้น 1,557 29,574 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,349 25,628 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,425 46,073 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,195 1,105,701 THB

  • เริ่มต้นRp 27,012,479 513,237,108 IDR

  • เริ่มต้น 142,911 2,715,314 RUB

  • เริ่มต้น 6,085 115,612 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,832 36,643 USD

  • เริ่มต้น 1,541 30,823 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,336 26,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,401 48,020 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,621 1,152,429 THB

  • เริ่มต้นRp 26,746,347 534,926,931 IDR

  • เริ่มต้น 141,503 2,830,065 RUB

  • เริ่มต้น 6,025 120,498 ILS

27
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,035 12,141 USD

  • เริ่มต้น 2,553 10,213 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,213 8,850 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,978 15,911 AUD

  • เริ่มต้น฿ 95,462 381,850 THB

  • เริ่มต้นRp 44,311,111 177,244,446 IDR

  • เริ่มต้น 234,431 937,723 RUB

  • เริ่มต้น 9,982 39,926 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,725 13,627 USD

  • เริ่มต้น 2,293 11,463 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,934 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,572 17,858 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,715 428,577 THB

  • เริ่มต้นRp 39,786,854 198,934,269 IDR

  • เริ่มต้น 210,495 1,052,474 RUB

  • เริ่มต้น 8,962 44,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,516 15,095 USD

  • เริ่มต้น 2,116 12,697 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,834 11,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,297 19,781 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,122 474,732 THB

  • เริ่มต้นRp 36,726,327 220,357,960 IDR

  • เริ่มต้น 194,303 1,165,818 RUB

  • เริ่มต้น 8,273 49,638 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,425 16,972 USD

  • เริ่มต้น 2,040 14,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,767 12,372 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,177 22,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,255 533,787 THB

  • เริ่มต้นRp 35,395,663 247,769,638 IDR

  • เริ่มต้น 187,263 1,310,841 RUB

  • เริ่มต้น 7,973 55,813 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 18,449 USD

  • เริ่มต้น 1,940 15,519 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,681 13,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,022 24,177 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,528 580,228 THB

  • เริ่มต้นRp 33,665,799 269,326,395 IDR

  • เริ่มต้น 178,111 1,424,889 RUB

  • เริ่มต้น 7,584 60,669 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,215 19,935 USD

  • เริ่มต้น 1,863 16,769 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 14,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,903 26,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,662 626,956 THB

  • เริ่มต้นRp 32,335,135 291,016,219 IDR

  • เริ่มต้น 171,071 1,539,640 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 65,554 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,142 21,420 USD

  • เริ่มต้น 1,802 18,019 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,561 15,615 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,071 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,368 673,683 THB

  • เริ่มต้นRp 31,270,604 312,706,042 IDR

  • เริ่มต้น 165,439 1,654,391 RUB

  • เริ่มต้น 7,044 70,440 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,087 22,961 USD

  • เริ่มต้น 1,756 19,314 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 16,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 30,090 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,648 722,131 THB

  • เริ่มต้นRp 30,472,206 335,194,264 IDR

  • เริ่มต้น 161,215 1,773,367 RUB

  • เริ่มต้น 6,864 75,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,033 24,392 USD

  • เริ่มต้น 1,710 20,518 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 17,781 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,664 31,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,928 767,139 THB

  • เริ่มต้นRp 29,673,807 356,085,689 IDR

  • เริ่มต้น 156,991 1,883,894 RUB

  • เริ่มต้น 6,684 80,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,996 25,951 USD

  • เริ่มต้น 1,679 21,829 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,455 18,917 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,616 34,008 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,782 816,160 THB

  • เริ่มต้นRp 29,141,542 378,840,043 IDR

  • เริ่มต้น 154,175 2,004,277 RUB

  • เริ่มต้น 6,564 85,338 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,978 27,692 USD

  • เริ่มต้น 1,664 23,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,442 20,186 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,592 36,290 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,208 870,915 THB

  • เริ่มต้นRp 28,875,409 404,255,726 IDR

  • เริ่มต้น 152,767 2,138,741 RUB

  • เริ่มต้น 6,504 91,063 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,951 29,259 USD

  • เริ่มต้น 1,641 24,613 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 21,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 38,344 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,348 920,223 THB

  • เริ่มต้นRp 28,476,210 427,143,147 IDR

  • เริ่มต้น 150,655 2,259,828 RUB

  • เริ่มต้น 6,415 96,218 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,923 30,773 USD

  • เริ่มต้น 1,618 25,885 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,402 22,432 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,520 40,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,488 967,811 THB

  • เริ่มต้นRp 28,077,011 449,232,169 IDR

  • เริ่มต้น 148,543 2,376,692 RUB

  • เริ่มต้น 6,325 101,194 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,896 32,231 USD

  • เริ่มต้น 1,595 27,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,382 23,495 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,485 42,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,628 1,013,679 THB

  • เริ่มต้นRp 27,677,811 470,522,793 IDR

  • เริ่มต้น 146,431 2,489,331 RUB

  • เริ่มต้น 6,235 105,990 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,635 USD

  • เริ่มต้น 1,572 28,293 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,362 24,518 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,449 44,078 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,768 1,057,826 THB

  • เริ่มต้นRp 27,278,612 491,015,019 IDR

  • เริ่มต้น 144,319 2,597,746 RUB

  • เริ่มต้น 6,145 110,606 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,850 35,157 USD

  • เริ่มต้น 1,557 29,574 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,349 25,628 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,425 46,073 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,195 1,105,701 THB

  • เริ่มต้นRp 27,012,479 513,237,108 IDR

  • เริ่มต้น 142,911 2,715,314 RUB

  • เริ่มต้น 6,085 115,612 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,832 36,643 USD

  • เริ่มต้น 1,541 30,823 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,336 26,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,401 48,020 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,621 1,152,429 THB

  • เริ่มต้นRp 26,746,347 534,926,931 IDR

  • เริ่มต้น 141,503 2,830,065 RUB

  • เริ่มต้น 6,025 120,498 ILS

28
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,035 12,141 USD

  • เริ่มต้น 2,553 10,213 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,213 8,850 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,978 15,911 AUD

  • เริ่มต้น฿ 95,462 381,850 THB

  • เริ่มต้นRp 44,311,111 177,244,446 IDR

  • เริ่มต้น 234,431 937,723 RUB

  • เริ่มต้น 9,982 39,926 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,725 13,627 USD

  • เริ่มต้น 2,293 11,463 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,934 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,572 17,858 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,715 428,577 THB

  • เริ่มต้นRp 39,786,854 198,934,269 IDR

  • เริ่มต้น 210,495 1,052,474 RUB

  • เริ่มต้น 8,962 44,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,516 15,095 USD

  • เริ่มต้น 2,116 12,697 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,834 11,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,297 19,781 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,122 474,732 THB

  • เริ่มต้นRp 36,726,327 220,357,960 IDR

  • เริ่มต้น 194,303 1,165,818 RUB

  • เริ่มต้น 8,273 49,638 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,425 16,972 USD

  • เริ่มต้น 2,040 14,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,767 12,372 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,177 22,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,255 533,787 THB

  • เริ่มต้นRp 35,395,663 247,769,638 IDR

  • เริ่มต้น 187,263 1,310,841 RUB

  • เริ่มต้น 7,973 55,813 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 18,449 USD

  • เริ่มต้น 1,940 15,519 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,681 13,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,022 24,177 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,528 580,228 THB

  • เริ่มต้นRp 33,665,799 269,326,395 IDR

  • เริ่มต้น 178,111 1,424,889 RUB

  • เริ่มต้น 7,584 60,669 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,215 19,935 USD

  • เริ่มต้น 1,863 16,769 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 14,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,903 26,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,662 626,956 THB

  • เริ่มต้นRp 32,335,135 291,016,219 IDR

  • เริ่มต้น 171,071 1,539,640 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 65,554 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,142 21,420 USD

  • เริ่มต้น 1,802 18,019 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,561 15,615 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,071 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,368 673,683 THB

  • เริ่มต้นRp 31,270,604 312,706,042 IDR

  • เริ่มต้น 165,439 1,654,391 RUB

  • เริ่มต้น 7,044 70,440 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,087 22,961 USD

  • เริ่มต้น 1,756 19,314 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 16,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 30,090 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,648 722,131 THB

  • เริ่มต้นRp 30,472,206 335,194,264 IDR

  • เริ่มต้น 161,215 1,773,367 RUB

  • เริ่มต้น 6,864 75,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,033 24,392 USD

  • เริ่มต้น 1,710 20,518 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 17,781 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,664 31,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,928 767,139 THB

  • เริ่มต้นRp 29,673,807 356,085,689 IDR

  • เริ่มต้น 156,991 1,883,894 RUB

  • เริ่มต้น 6,684 80,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,996 25,951 USD

  • เริ่มต้น 1,679 21,829 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,455 18,917 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,616 34,008 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,782 816,160 THB

  • เริ่มต้นRp 29,141,542 378,840,043 IDR

  • เริ่มต้น 154,175 2,004,277 RUB

  • เริ่มต้น 6,564 85,338 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,978 27,692 USD

  • เริ่มต้น 1,664 23,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,442 20,186 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,592 36,290 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,208 870,915 THB

  • เริ่มต้นRp 28,875,409 404,255,726 IDR

  • เริ่มต้น 152,767 2,138,741 RUB

  • เริ่มต้น 6,504 91,063 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,951 29,259 USD

  • เริ่มต้น 1,641 24,613 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 21,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 38,344 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,348 920,223 THB

  • เริ่มต้นRp 28,476,210 427,143,147 IDR

  • เริ่มต้น 150,655 2,259,828 RUB

  • เริ่มต้น 6,415 96,218 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,923 30,773 USD

  • เริ่มต้น 1,618 25,885 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,402 22,432 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,520 40,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,488 967,811 THB

  • เริ่มต้นRp 28,077,011 449,232,169 IDR

  • เริ่มต้น 148,543 2,376,692 RUB

  • เริ่มต้น 6,325 101,194 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,896 32,231 USD

  • เริ่มต้น 1,595 27,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,382 23,495 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,485 42,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,628 1,013,679 THB

  • เริ่มต้นRp 27,677,811 470,522,793 IDR

  • เริ่มต้น 146,431 2,489,331 RUB

  • เริ่มต้น 6,235 105,990 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,635 USD

  • เริ่มต้น 1,572 28,293 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,362 24,518 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,449 44,078 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,768 1,057,826 THB

  • เริ่มต้นRp 27,278,612 491,015,019 IDR

  • เริ่มต้น 144,319 2,597,746 RUB

  • เริ่มต้น 6,145 110,606 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,850 35,157 USD

  • เริ่มต้น 1,557 29,574 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,349 25,628 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,425 46,073 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,195 1,105,701 THB

  • เริ่มต้นRp 27,012,479 513,237,108 IDR

  • เริ่มต้น 142,911 2,715,314 RUB

  • เริ่มต้น 6,085 115,612 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,832 36,643 USD

  • เริ่มต้น 1,541 30,823 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,336 26,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,401 48,020 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,621 1,152,429 THB

  • เริ่มต้นRp 26,746,347 534,926,931 IDR

  • เริ่มต้น 141,503 2,830,065 RUB

  • เริ่มต้น 6,025 120,498 ILS

29
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,035 12,141 USD

  • เริ่มต้น 2,553 10,213 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,213 8,850 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,978 15,911 AUD

  • เริ่มต้น฿ 95,462 381,850 THB

  • เริ่มต้นRp 44,311,111 177,244,446 IDR

  • เริ่มต้น 234,431 937,723 RUB

  • เริ่มต้น 9,982 39,926 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,725 13,627 USD

  • เริ่มต้น 2,293 11,463 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,934 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,572 17,858 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,715 428,577 THB

  • เริ่มต้นRp 39,786,854 198,934,269 IDR

  • เริ่มต้น 210,495 1,052,474 RUB

  • เริ่มต้น 8,962 44,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,516 15,095 USD

  • เริ่มต้น 2,116 12,697 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,834 11,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,297 19,781 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,122 474,732 THB

  • เริ่มต้นRp 36,726,327 220,357,960 IDR

  • เริ่มต้น 194,303 1,165,818 RUB

  • เริ่มต้น 8,273 49,638 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,425 16,972 USD

  • เริ่มต้น 2,040 14,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,767 12,372 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,177 22,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,255 533,787 THB

  • เริ่มต้นRp 35,395,663 247,769,638 IDR

  • เริ่มต้น 187,263 1,310,841 RUB

  • เริ่มต้น 7,973 55,813 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 18,449 USD

  • เริ่มต้น 1,940 15,519 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,681 13,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,022 24,177 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,528 580,228 THB

  • เริ่มต้นRp 33,665,799 269,326,395 IDR

  • เริ่มต้น 178,111 1,424,889 RUB

  • เริ่มต้น 7,584 60,669 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,215 19,935 USD

  • เริ่มต้น 1,863 16,769 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 14,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,903 26,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,662 626,956 THB

  • เริ่มต้นRp 32,335,135 291,016,219 IDR

  • เริ่มต้น 171,071 1,539,640 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 65,554 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,142 21,420 USD

  • เริ่มต้น 1,802 18,019 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,561 15,615 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,071 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,368 673,683 THB

  • เริ่มต้นRp 31,270,604 312,706,042 IDR

  • เริ่มต้น 165,439 1,654,391 RUB

  • เริ่มต้น 7,044 70,440 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,087 22,961 USD

  • เริ่มต้น 1,756 19,314 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 16,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 30,090 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,648 722,131 THB

  • เริ่มต้นRp 30,472,206 335,194,264 IDR

  • เริ่มต้น 161,215 1,773,367 RUB

  • เริ่มต้น 6,864 75,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,033 24,392 USD

  • เริ่มต้น 1,710 20,518 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 17,781 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,664 31,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,928 767,139 THB

  • เริ่มต้นRp 29,673,807 356,085,689 IDR

  • เริ่มต้น 156,991 1,883,894 RUB

  • เริ่มต้น 6,684 80,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,996 25,951 USD

  • เริ่มต้น 1,679 21,829 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,455 18,917 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,616 34,008 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,782 816,160 THB

  • เริ่มต้นRp 29,141,542 378,840,043 IDR

  • เริ่มต้น 154,175 2,004,277 RUB

  • เริ่มต้น 6,564 85,338 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,978 27,692 USD

  • เริ่มต้น 1,664 23,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,442 20,186 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,592 36,290 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,208 870,915 THB

  • เริ่มต้นRp 28,875,409 404,255,726 IDR

  • เริ่มต้น 152,767 2,138,741 RUB

  • เริ่มต้น 6,504 91,063 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,951 29,259 USD

  • เริ่มต้น 1,641 24,613 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 21,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 38,344 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,348 920,223 THB

  • เริ่มต้นRp 28,476,210 427,143,147 IDR

  • เริ่มต้น 150,655 2,259,828 RUB

  • เริ่มต้น 6,415 96,218 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,923 30,773 USD

  • เริ่มต้น 1,618 25,885 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,402 22,432 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,520 40,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,488 967,811 THB

  • เริ่มต้นRp 28,077,011 449,232,169 IDR

  • เริ่มต้น 148,543 2,376,692 RUB

  • เริ่มต้น 6,325 101,194 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,896 32,231 USD

  • เริ่มต้น 1,595 27,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,382 23,495 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,485 42,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,628 1,013,679 THB

  • เริ่มต้นRp 27,677,811 470,522,793 IDR

  • เริ่มต้น 146,431 2,489,331 RUB

  • เริ่มต้น 6,235 105,990 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,635 USD

  • เริ่มต้น 1,572 28,293 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,362 24,518 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,449 44,078 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,768 1,057,826 THB

  • เริ่มต้นRp 27,278,612 491,015,019 IDR

  • เริ่มต้น 144,319 2,597,746 RUB

  • เริ่มต้น 6,145 110,606 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,850 35,157 USD

  • เริ่มต้น 1,557 29,574 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,349 25,628 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,425 46,073 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,195 1,105,701 THB

  • เริ่มต้นRp 27,012,479 513,237,108 IDR

  • เริ่มต้น 142,911 2,715,314 RUB

  • เริ่มต้น 6,085 115,612 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,832 36,643 USD

  • เริ่มต้น 1,541 30,823 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,336 26,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,401 48,020 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,621 1,152,429 THB

  • เริ่มต้นRp 26,746,347 534,926,931 IDR

  • เริ่มต้น 141,503 2,830,065 RUB

  • เริ่มต้น 6,025 120,498 ILS

30
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,035 12,141 USD

  • เริ่มต้น 2,553 10,213 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,213 8,850 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,978 15,911 AUD

  • เริ่มต้น฿ 95,462 381,850 THB

  • เริ่มต้นRp 44,311,111 177,244,446 IDR

  • เริ่มต้น 234,431 937,723 RUB

  • เริ่มต้น 9,982 39,926 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,725 13,627 USD

  • เริ่มต้น 2,293 11,463 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,934 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,572 17,858 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,715 428,577 THB

  • เริ่มต้นRp 39,786,854 198,934,269 IDR

  • เริ่มต้น 210,495 1,052,474 RUB

  • เริ่มต้น 8,962 44,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,516 15,095 USD

  • เริ่มต้น 2,116 12,697 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,834 11,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,297 19,781 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,122 474,732 THB

  • เริ่มต้นRp 36,726,327 220,357,960 IDR

  • เริ่มต้น 194,303 1,165,818 RUB

  • เริ่มต้น 8,273 49,638 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,425 16,972 USD

  • เริ่มต้น 2,040 14,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,767 12,372 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,177 22,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,255 533,787 THB

  • เริ่มต้นRp 35,395,663 247,769,638 IDR

  • เริ่มต้น 187,263 1,310,841 RUB

  • เริ่มต้น 7,973 55,813 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 18,449 USD

  • เริ่มต้น 1,940 15,519 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,681 13,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,022 24,177 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,528 580,228 THB

  • เริ่มต้นRp 33,665,799 269,326,395 IDR

  • เริ่มต้น 178,111 1,424,889 RUB

  • เริ่มต้น 7,584 60,669 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,215 19,935 USD

  • เริ่มต้น 1,863 16,769 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 14,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,903 26,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,662 626,956 THB

  • เริ่มต้นRp 32,335,135 291,016,219 IDR

  • เริ่มต้น 171,071 1,539,640 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 65,554 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,142 21,420 USD

  • เริ่มต้น 1,802 18,019 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,561 15,615 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,071 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,368 673,683 THB

  • เริ่มต้นRp 31,270,604 312,706,042 IDR

  • เริ่มต้น 165,439 1,654,391 RUB

  • เริ่มต้น 7,044 70,440 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,087 22,961 USD

  • เริ่มต้น 1,756 19,314 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 16,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 30,090 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,648 722,131 THB

  • เริ่มต้นRp 30,472,206 335,194,264 IDR

  • เริ่มต้น 161,215 1,773,367 RUB

  • เริ่มต้น 6,864 75,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,033 24,392 USD

  • เริ่มต้น 1,710 20,518 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 17,781 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,664 31,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,928 767,139 THB

  • เริ่มต้นRp 29,673,807 356,085,689 IDR

  • เริ่มต้น 156,991 1,883,894 RUB

  • เริ่มต้น 6,684 80,212 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,996 25,951 USD

  • เริ่มต้น 1,679 21,829 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,455 18,917 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,616 34,008 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,782 816,160 THB

  • เริ่มต้นRp 29,141,542 378,840,043 IDR

  • เริ่มต้น 154,175 2,004,277 RUB

  • เริ่มต้น 6,564 85,338 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,978 27,692 USD

  • เริ่มต้น 1,664 23,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,442 20,186 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,592 36,290 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,208 870,915 THB

  • เริ่มต้นRp 28,875,409 404,255,726 IDR

  • เริ่มต้น 152,767 2,138,741 RUB

  • เริ่มต้น 6,504 91,063 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,951 29,259 USD

  • เริ่มต้น 1,641 24,613 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 21,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 38,344 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,348 920,223 THB

  • เริ่มต้นRp 28,476,210 427,143,147 IDR

  • เริ่มต้น 150,655 2,259,828 RUB

  • เริ่มต้น 6,415 96,218 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,923 30,773 USD

  • เริ่มต้น 1,618 25,885 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,402 22,432 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,520 40,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,488 967,811 THB

  • เริ่มต้นRp 28,077,011 449,232,169 IDR

  • เริ่มต้น 148,543 2,376,692 RUB

  • เริ่มต้น 6,325 101,194 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,896 32,231 USD

  • เริ่มต้น 1,595 27,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,382 23,495 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,485 42,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,628 1,013,679 THB

  • เริ่มต้นRp 27,677,811 470,522,793 IDR

  • เริ่มต้น 146,431 2,489,331 RUB

  • เริ่มต้น 6,235 105,990 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,635 USD

  • เริ่มต้น 1,572 28,293 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,362 24,518 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,449 44,078 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,768 1,057,826 THB

  • เริ่มต้นRp 27,278,612 491,015,019 IDR

  • เริ่มต้น 144,319 2,597,746 RUB

  • เริ่มต้น 6,145 110,606 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,850 35,157 USD

  • เริ่มต้น 1,557 29,574 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,349 25,628 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,425 46,073 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,195 1,105,701 THB

  • เริ่มต้นRp 27,012,479 513,237,108 IDR

  • เริ่มต้น 142,911 2,715,314 RUB

  • เริ่มต้น 6,085 115,612 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,832 36,643 USD

  • เริ่มต้น 1,541 30,823 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,336 26,711 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,401 48,020 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,621 1,152,429 THB

  • เริ่มต้นRp 26,746,347 534,926,931 IDR

  • เริ่มต้น 141,503 2,830,065 RUB

  • เริ่มต้น 6,025 120,498 ILS


รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว,เครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริ และค่ารถไฟชินคันเซนเส้นทางอาโอโมริ-ฮาโกดาเตะ

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 3

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่โตเกียวและสิ้นสุดที่ฮอกไกโด ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากฮอกไกโด ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้าหรือสาย ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถพร้อมไกด์ในวันที่ 1 - 3 และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น